Innowacje impulsem ożywienia gospodarczego

1086

Uruchomienie pilotażowego projektu „Strefa Pomysłodawcy” zapowiedział wicepremier Jarosław Gowin, minister rozwoju, pracy i technologii podczas środowej konferencji prasowej „Wspieramy polskich innowatorów” w Urzędzie Patentowym RP. W ramach zainicjowanego projektu zgłaszający się innowatorzy uzyskają dostęp do niezbędnej infrastruktury i aparatury technicznej, aby zweryfikować wartość swoich  pomysłów.

Będą mogli uzyskać szerokie spektrum wsparcia przez cały okres rozwoju tego pomysłu poprzez doradztwo biznesowe, technologiczne i prawne w zakresie ochrony własności intelektualnej, a także wymagań, którymi muszą sprostać przedsiębiorcy. Wskazał też na przygotowywaną we współpracy ze środowiskiem przedsiębiorców i naukowców Nową Politykę Przemysłową.

Innowacje to przede wszystkim wynalazki oraz ich ochrona patentowa, dzięki której można dokonywać skutecznie komercjalizacji i transferu technologii, poprzez udzielanie cesji i licencji innym podmiotom. Na całym świecie rośnie popyt na nowoczesne, innowacyjne towary i usługi.

 – Wzrost zgłoszeń patentowych jest miarą naszej odporności na pandemię – przyznał wicepremier i  dodał, że wynika to nie tylko z dobrze przemyślanych rządowych programów pomocowych, ale też z tego, że mamy kreatywnych przedsiębiorców, naukowców, innowatorów, technologów i inżynierów. Jego zdaniem nauka, badania, innowacje wspierane przez silny system patentowy, jaki mamy w Polsce, są dzisiaj ważniejsze niż kiedykolwiek – m.in. po to, żeby jak najmocniej wesprzeć proces ożywienia gospodarczego po pandemii.

Jarosław Gowin zaznaczył, że urzędy patentowe w Unii Europejskiej odnotowały wyraźny spadek liczby patentów, a tymczasem w Polsce w 2020 r. liczba zgłoszeń wzrosła. Przypomniał, że MRPiT realizuje szereg działań, które wspierają naszych wynalazców. Wymienił m.in. ulgi podatkowe na badania i rozwój, integrację instytutów badawczych w Sieć Badawczą Łukasiewicz czy ulgę IP Box.

Szef resortu poinformował, że w MRPiT przygotowano Plan dla Pracy i Rozwoju. Jest to kompleksowy, konkretny program odbudowy gospodarki po pandemii, którego częścią jest pilotażowy projekt Strefa Pomysłodawcy. Polscy innowatorzy będą mogli uzyskać dostęp do niezbędnej infrastruktury i zweryfikować swoje pomysły biznesowe, a także skorzystać z doradztwa biznesowego oraz technologicznego, a także w zakresie wymagań, którym muszą sprostać przedsiębiorcy, gdyż na końcu każdy patent musi przejść test, jakim jest wdrożenie gospodarcze.

Jak poinformował, liczne analizy ekonomiczne wskazują, że przedsiębiorcy wytwarzający prawa własności intelektualnej odnotowują znacznie wyższe wyniki finansowe i ekonomiczne od tych, którzy nie są właścicielami takich praw.

Znak towarowy z kolei to według wicepremiera nie tylko istotny składnik majątku przedsiębiorcy, który sam w sobie może być źródłem dochodu, to również skuteczne narzędzie promocyjne, które może być wykorzystywane do uwiarygodniania przedsiębiorstwa – dlatego bardzo ważne jest prawidłowe zabezpieczenie go przed ewentualnymi naruszeniami. – Jako ministerstwo, chcąc spopularyzować ochronę znaków towarowych, zgłosiliśmy do Urzędu Patentowego znak słowno-graficzny Plan dla Pracy i Rozwoju – Praca, Rozwój, Bezpieczeństwo”, poinformował Jarosław Gowin.

Jednym z filarów gospodarki innowacyjnej jest ochrona własności intelektualnej. Korzyści płynące z tej ochrony są nie do przecenienia dla samej gospodarki jak i przedsiębiorców. Ok. 40 proc. PKB jest wytwarzane przez sektory korzystające z ochrony praw własności intelektualnej.  

– Własność  przemysłowa służy kreowaniu i budowaniu marek oraz walce z podróbkami. W wyniku podróbek nasze państwo traci co roku 2,2 mld ero i blisko 29 tys. miejsc pracy w wyniku podrobionych towarów. A nie ma lepszego narzędzia do walki z podróbkami niż rejestracja znaków towarowych i worów użytkowych, dlatego tak ważna jest ochrona własności intelektualnej w tej postpandemicznej gospodarce, żeby nasi przedsiębiorcy mogli realnie konkurować w tym globalnym świecie ze swoimi markami – powiedziała Edyta Demba-Siwek, prezes Urzędu Patentowego RP.

Dodała, że po pandemii większość marek będzie musiała przeprowadzić rebranding i zmienić sposób komunikacji.  -Już teraz obserwujemy zgłaszanie do Urzędu nowych rodzajów znaków, takich jak znaki dźwiękowe, multimedialne, ruchome – poinformowała. – Aby umożliwić jak najszybszy rebranding po pandemii, Urząd uruchomił tzw. szybką ścieżkę, która ma zapewnić maksymalne przyspieszenie decyzji o udzieleniu prawa ochrony na znak towarowy.

Zgłoszenie w ramach szybkiej ścieżki jest bardzo proste. Wystarczy wypełnić jeden z interaktywnych formularzy, który waliduje informacje i na dodatek wyliczy nam opłatę, jaka powinna być uiszczona za to zgłoszenie. Według prezes Urzędu Patentowego RP w ramach szybkiej ścieżki można też dokonać zgłoszenia wzoru przemysłowego, gdyż wzory przemysłowe i znaki towarowe to – jak zauważyła Demba-Siwek – dwie kategorie praw własności, które się najszybciej zmieniają.

 – Nasi przedsiębiorcy dostrzegli potencjał we wzornictwie przemysłowym. Jesteśmy na siódmym miejscu pod względem liczby zgłoszeń wzorów przemysłowych w Urzędzie UE ds. Własności Intelektualnej. Jest to system globalny. Przed nami są takie potęgi jak Chiny czy USA – mówiła podczas konferencji prezes UP RP. Po pierwszym kwartale tego roku jesteśmy na piątym miejscu. Mam nadzieję, że szybka ścieżka przyczyni się do większej popularyzacji zgłaszania znaków.  

Ok. 15 proc. zgłoszeń do UP dokonują osoby fizyczne, dlatego bardzo się cieszymy z uruchomienia projektu Strefa Pomysłodawcy. UP przegotował projekt komplementarny do tej inicjatywy resortu. Mamy swój pakiet dla innowatora. To jest kompleksowe wsparcie  w zakresie ochrony innowacji. Przede wszystkim chcemy pomóc małym i średnim przedsiębiorcom zidentyfikować co posiadają w swoich firmach. Osoby fizyczne sa często b kreatywne, a potrzebują tylko wsparcia – podsumowała prezes Urzędu Patentowego.

1 KOMENTARZ

  1. Bardzo dobra wiadomość! Rebranding sam w sobie jest zawsze wymagającym działaniem, więc każde jego ułatwienie powinno być mile widziane przez marki, które decydują się go podjąć. Cieszy nas ukłon UPRP w kierunku wszystkich firm wymagających teraz wizerunkowych zmian.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here