Innowacje trzeba chronić prawem

263

Ochrona Własności Intelektualnej – przyszłość, wyzwania, trendy  – pod takim hasłem odbył się w Warszawie pierwszy Międzynarodowy Kongres Własności Intelektualnej. Organizatorem dwudniowego wydarzenia 21 – 22 września br. był Urząd Patentowy RP, obchodzący w tym roku 105 rocznicę powstania.

W Kongresie uczestniczyli eksperci wysokiego szczebla, którzy w swojej codziennej pracy zajmują się tematyką m.in. ochrony własności przemysłowej, innowacji i współpracy na styku biznesu oraz nauki. Byli to przedstawiciele środowiska akademickiego, instytucji, firm i organizacji rodzimych oraz międzynarodowych.

W wydarzeniu pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP udział wzięli szefowie międzynarodowych instytucji ds. własności intelektualnej.  Światową Organizację Własności Intelektualnej (World Intellectual Property Organisation, WIPO), reprezentował Daren Tang, dyrektor generalny, Europejski Urząd Patentowy (European Patent Office, EPO) prezes Antonio Campinos, a Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (European Union Intellectual Property Office, EUIPO), João Negrão, dyrektor wykonawczy – elekt.

W liście skierowanym do uczestników i organizatorów międzynarodowego Kongresu Własności Intelektualnej prezydent Andrzej Duda podkreślił, że „obecnie to pomysły i innowacje, a nie praca i surowce są najważniejszymi przesłankami sukcesu, a społeczeństwa i jednostki nie chcą być – i już nie są – jedynie biernymi odbiorcami, konsumentami. Rodzi się nowe społeczeństwo skoncentrowane na indywidualnych potrzebach człowieka” Prezydent wyraził nadzieję, że ten trend oraz bilans zmian związanych z integracją przestrzeni wirtualnej i realnej okażą się korzystne i pozwolą lepiej rozwiązywać problemy społeczne i zaspokajać odwieczne potrzeby człowieka

W indywidualnych wystąpieniach i dyskusjach panelowych uczestnicy kongresu mówili jak ważną rolę we wspólnotowej ochronie znaków towarowych i wzorów przemysłowych odgrywa krajowa i unijna polityka w zakresie własności intelektualnej, która dotyka niemal wszystkich dziedzin. Rozwój technologiczny, przyniósł w ostatnich dekadach bezprecedensową poprawę jakości życia, rodzi się nowe społeczeństwo skoncentrowane na indywidualnych potrzebach człowieka, ale pojawiają się też zagrożenia. Wskazywano na skutki naruszeń prawa do ochrony własności intelektualnej oraz ich wpływu na gospodarkę, potrzebę wprowadzania nowych uregulowań dostosowanych do zmieniającej się rzeczywiści. Z pełną powagą należy też podejść do ostrzeżeń ekspertów w kwestii swego rodzaju dyktatu sztucznej inteligencji jako niemal wyłącznego twórcy pewnego typu treści oraz faktycznie bezalternatywnego organizatora technicznych aspektów naszej codziennej egzystencji.

Uczestnicy Kongresu zaznaczali, że zasoby intelektualne  każdej organizacji  muszą być przedmiotem szczególnej ochrony. W coraz większym stopniu stanowią bowiem o przewagach rynkowych firm. Wskazywali w jaki sposób zabezpieczać potencjał i kapitał intelektualny firm, jak chronić patenty we współczesnym świecie, w jaki sposób regulacje prawne mogą kształtować uczciwe reguły konkurowania w zakresie patentów, innowacji i przełomowych wdrożeń.

Podczas dwudniowego obrad nie zabrakło też cennych wskazówek dla młodych twórców nowatorskich rozwiązań w wielu różnych dziedzinach, którzy nie zawsze wiedzą do kogo mogą się zwrócić ze swoim pomysłem.  Zamykając Kongres Piotr Zakrzewski, zastępca prezesa Urzędu Patentowego RP, dziękując wszystkim uczestnikom za udział w tym ważnym wydarzeniu zachęcał młodych innowatorów, aby nigdy nie zniechęcali się porażkami i szukali sojuszników do wspierania ich pasji.

Współorganizatorem wydarzenia było Ministerstwo Rozwoju i Technologii, a  partnerami: Światowa Organizacji Własności Intelektualnej, Europejski Urząd Patentowy, Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. (JC)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here