Innowacyjna oferta młodych

647

Połączenie XVI Forum Inżynierskiego i  IX Dnia Mechanika w jedno wydarzenie towarzyszące  Międzynarodowym targom ITM INDUSTRY EUROPE – Przemysł Ery Cyfrowej w Poznaniu, było okazją do prezentacji dokonań i projektów badawczych twórców techniki.  Wspólna konferencja  organizacji tworzących  Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT pod hasłem „Innowacyjna oferta młodych” odbyła się 30 maja. Z uczestnikami Forum swoją niezwykłą kreatywnością i pomysłami  podzielili się naukowcy oraz młodzi przedsiębiorcy, a także studenci i doktoranci z kół naukowych.

– Jednym z najlepszych sposobów propagowania wiedzy jest inspirowanie młodych ludzi do twórczej aktywności, aby wciągali w to swoich rówieśników i wspólnie podejmowali działania badawcze.  Obserwuję to jako opiekun i fan studenckiego koła naukowego Technologie i Materiały (TIM), które założyłem jako doktorant ponad 20 lat temu na Wydziale Technologicznym Mechanicznym Politechniki Warszawskiej – powiedział dr hab. inż. Dawid Myszka, przewodniczący Komisji Młodzieży FSNT-NOT, profesor Politechniki Warszawskiej, który poprowadził niezwykle interesującą debatę  „Oferta młodych naukowców dla gospodarki” . Studenci z grupy TIM realizują wiele ciekawych pomysłów i projektów. Zajmują się m.in. wyrobami wytwarzanymi metodą drukowania 3D.  Dokonania młodych ludzi, obdarzonych niezwykłą kreatywnością i wyobraźnią twórczą, którzy działają w tych studenckich kołach są naprawdę imponujące.

W debacie przedstawiono wiele przykładów, potwierdzających efektywność działania  młodych twórców techniki, włączonych w nowatorskie projekty. Swoje pomysły przedstawili przedstawiciele: firmy AMAZEMET, która wyłoniła się ze startupu Politechniki Warszawskiej,  Akademickie Koło Stowarzyszenia Elektryków Polskich przy Wydziale Elektrycznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, koła naukowe „KONSTRUKTOR” oraz „TECHNOLOGIE i MATERIAŁY” z Politechniki Warszawskiej, Międzywydziałowe Studenckie Koło Naukowe Politechniki Poznańskiej D3DAL (Dedal), Studenckie Koła Naukowe Politechniki Poznańskiej – Transport publiczny i PUT Rocketlab.

Większość z przedstawionych propozycji z powodzeniem mogłyby znaleźć zastosowanie w gospodarce po skomercjalizowaniu wyników badań. Niezbędne do tego  jest jednak rządowe wsparcie i dostęp do środków finansowych przeznaczonych na badania i rozwój. Możliwości wsparcia młodych naukowców i badaczy we wdrażaniu technologicznych rozwiązań przedstawili w czasie konferencji przedstawiciele Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Fundacji na rzecz Rozwoju Nauki Polskiej.

– Jestem pod wielkim wrażeniem prezentacji dokonań studenckich kół naukowych – podsumowała Ewa Mańkiewicz-Cudny, prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, głównego organizatora konferencji. – Forum Inżynierskie organizujemy od 20 lat, ale po raz pierwszy skupiliśmy się tak intensywnie na innowacyjnej ofercie młodych. Młodzi twórcy zaskoczyli nas wspaniałymi pomysłami, które z niezwykłą determinacją realizują w swoich uczelniach. Wiele poruszonych tutaj  i prezentowanych w dyskusjach zagadnień wymaga kontynuacji, a ponieważ prof. Dawid Myszka prowadzi w FSNT NOT komisję młodzieżową liczę, że te wszystkie sprawy będą tam finalizowane. We współpracy ze studenckimi kołami naukowymi mogłyby powstać ciekawe projekty i  programy, które mogłyby być przez komisję podjęte i realizowane. Naprawdę warto włączyć się w pomoc młodym twórcom, bo oni mają nie tylko wiedzę, ale również wielki zapał do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej w dziedzinach, które doskonale wpisują się w strategię gospodarczą.

Przepełniona twórczymi pomysłami i ambicjami młodzież stanowi wielką siłę w procesie innowacyjności gospodarki, której nie można zmarnować. – Powinniśmy ich wspierać budować im przestrzeń do pracy, organizować pieniądze na finansowanie ich marzeń i realizację celów. Proponuję, żebyśmy  wszyscy jako FSNT- NOT powalczyli o to, żeby pieniądze w Polsce były na takie przedsięwzięcia wydawane racjonalnie, ocenił prof. dr hab. inż. Tomasz Chmielewski, prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP), który wspólnie z dr. inż. Romanem Grygorukiem z Politechniki Warszawskiej zainaugurował konferencję wykładem nt. zastosowania inżynierii w medycynie.

Program XVI Forum Inżynierskiego i  IX Dnia Mechanika był bardzo obszerny. Pandemia spowodowała przerwę w organizacji Forum, dlatego było to pierwsze takie wydarzenie od 5 lat. Do omówienia nagrodziło się w związku z tym wiele zagadnień ważnych dla rozwoju innowacji. Podczas konferencji podpisano też list intencyjny w sprawie realizacji Programu Bezpieczne Praktyki i Środowisko (BPiŚ). Podpisy pod dokumentem złożyło 9 sygnatariuszy m.in.: FSNT NOT, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Państwowa Inspekcja Pracy, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Urząd Dozoru Technicznego, Wyższy Urząd Górniczy i Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.

Miłym akcentem tegorocznej konferencji były też nagrody dla innowatorów, przyznawane przez SIMP i FSNT- NOT. Nagodzeni zostali laureaci XVI edycji ogólnopolskiego konkursu za „Najlepsze Osiągnięcie Techniczne Roku 2022. Laureatom wręczono też  oraz nagrodę „Inżynier Mechanik Roku 2023”  za wdrożenie high-tech w dziedzinie mechaniki. Za efektywność w zakresie wprowadzenia innowacji prestiżową „DŹWIGNIĘ”, otrzymała  firma MEDISENSONIC S.A, specjalizująca się w rozwijaniu techniki mikrofalowej i foto-optycznej, umożliwiające bezpieczną i bezinwazyjną diagnostykę medyczną.

Tradycyjnie już konferencję, która była transmitowana online przez TV NOT, prowadzili red. Krzysztof Michalski, dziennikarz Polskiego Radia oraz Janusz Kowalski z FSNT NOT. (JC)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here