Innowacyjne rozwiązania dla nauczycieli szkół podstawowych

807

Stosowanie nowoczesnych technologii w edukacji to przyszłość polskiego systemu nauczania i zarazem szansa na zainteresowanie młodych ludzi technicznymi kierunkami studiów. Jakie kompetencje rozwija korzystanie z materiałów oraz narzędzi wspierających edukację na miarę XXI wieku? I co mogą zrobić samorządy, aby zwiększyć jakość nauczania w swoich regionach? Na pytania odpowiada Karol Górnowicz, prezes polskiej firmy Skriware, która działa globalnie w sektorze edtech.

Wraz z początkiem tego roku firma Skriware zdecydowała się przekazać wszystkim szkołom podstawowym w Polsce bezpłatny dostęp do materiałów i narzędzi, które stanowią wsparcie dla nauczycieli w realizacji programu Laboratoria Przyszłości. Co skłoniło państwa do podjęcia tej decyzji?

Karol Górnowicz, Skriware: Decyzja o przekazaniu wszystkim polskim szkołom podstawowym dostępu do Skriware Academy jest spójna z misją Skriware. Naszym celem jest zapewnienie dzieciom materiałów i narzędzi wspierających edukację na miarę XXI wieku. Stawiamy na kreatywne formy nauczania, które w inspirujący sposób i w oparciu o bazę programową zwiększą naturalną ciekawość świata oraz będą sprzyjać rozwijaniu kompetencji kluczowych z punktu widzenia przyszłego pracodawcy.

Wykorzystanie naszych narzędzi podczas lekcji pomoże nauczycielom rozwijać w uczniach kreatywność oraz umiejętność krytycznego myślenia. Gotowe scenariusze lekcji oraz pomysły na lekcyjne aktywności tworzyliśmy tak, aby zachęcały do samodzielnego poszukiwania rozwiązania problemu, z jednoczesnym poszanowaniem podstawy programowej. Ważne, aby dzieci miały szansę eksplorować możliwości bez trzymania się jednej, utartej ścieżki. Wykorzystanie nowoczesnych technologii w procesie nauczania służy nie tylko nabywaniu umiejętności technicznych i wiedzy w zakresie przedmiotów ścisłych. Pozwala również rozwijać kompetencje miękkie, takie jak komunikatywność oraz umiejętność pracy zespołowej i projektowej. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego jak ważne są te umiejętności z perspektywy pracodawcy i efektywnie funkcjonującego miejsca pracy.

Ile szkół do tej pory skorzystało z darmowego dostępu do Skriware Academy?

Karol Górnowicz: Do programu przystąpiło już ponad 4200 szkół podstawowych z całej Polski. Każda z nich otrzymała dostęp do Skriware Academy o wartości rynkowej 1 600 zł. Czekamy na zgłoszenia od kolejnych placówek. Docelowo chcemy przekazać darmowe materiały i narzędzia edukacyjne wszystkim publicznym oraz niepublicznym szkołom podstawowym w Polsce, których jest prawie 14 000.

W jakim stopniu polski system edukacji obecnie korzysta z innowacyjnych metod nauczania w porównaniu do systemów zagranicznych?

Karol Górnowicz: Polska jest jednym z pierwszych krajów UE, który wprowadziły program docierający do każdej szkoły podstawowej, czyli Laboratoria Przyszłości. Aktualnie widzimy, że kolejne kraje realizują podobne działania ukierunkowane na digitalizację i unowocześnianie szkół, m.in. poprzez ich wyposażanie w nowe technologie. Są to np. Włochy z programem Piano Scuola 4.0. czy Rumunia, która wdraża program Smart Labs. Sukces takich przedsięwzięć nie kończy się jednak na ich wprowadzeniu – istotny jest także sposób korzystania z nowych narzędzi. Mając właśnie to na uwadze, Skriware podjęło się dostarczenia pakietu darmowych treści edukacyjnych i gotowych materiałów lekcyjnych nauczycielom polskich podstawówek.

Co w praktyce zyskują uczniowie dzięki korzystaniu z nowych technologii w trakcie nauki?

Karol Górnowicz: Uczniowie poznają zyskujące na popularności technologie, których znajomość będzie od nich wymagana w przyszłości. Dobrym przykładem jest programowanie, które kiedyś zgłębiali tylko nieliczni, najbardziej nim zainteresowani i chcący kontynuować edukację na kierunkach informatycznych uczniowie. Dzisiaj natomiast programowanie jest już na tyle ważną dziedziną, że większość dzieci zna się na nim lepiej niż dorośli niezwiązani zawodowo z branżą IT.

Nowoczesne technologie są dla dzieci czymś ekscytującym. Inspirują je do nauki, która zamienia się w emocjonującą przygodę, dzięki czemu przyswajanie wiedzy i zapamiętywanie informacji staje się łatwiejsze. Warto jednak dodać, że wprowadzanie do systemu edukacji nowych technologii musi iść w parze ze zmianą metod nauczania. Właśnie dlatego jako Skriware bazujemy na nauczaniu w duchu STEAM, przenikaniu się różnorodnych dziedzin, eksperymentowaniu i doświadczaniu zjawisk na żywych przykładach, jak choćby możliwość dotknięcia modelu 3D.

Wykorzystanie nowatorskich metod nauczania angażuje także nauczycieli, inspirując ich do wprowadzania zmian w zajęciach lekcyjnych. To bardzo pozytywne zjawisko, w którym chcemy ich wspierać. Dlatego w Skriware Academy oferujemy nauczycielom bezpłatnie gotowe materiały, które ułatwią im prowadzenie lekcji oraz pozwolą na poświęcenie większej ilości czasu na pracę z uczniami.

Niedawno obchodziliśmy Światowy Dzień Inżyniera. Czy zwiększanie udziału innowacyjnych form nauczania w szkołach podstawowych może docelowo sprawić, że więcej dzieci wybierze techniczne kierunki studiów?

Karol Górnowicz: Oczywiście. Rozbudzenie u uczniów zainteresowania tematyką techniczno-technologiczną już na wczesnym etapie nauczania może ich zachęcić do wybrania takiej ścieżki w przyszłości. To naturalny mechanizm, który sprowadza się do tego, że w życiu dorosłym czujemy się pewniej z umiejętnościami, które zaczęliśmy nabywać już w dzieciństwie. Przykładowo, jeśli w młodym wieku opanowaliśmy jazdę na łyżwach, to jako dorośli nie będziemy mieć z nią trudności, a wyjście na lodowisko będzie wiązało się z radością, nie ze stresem. Podobnie jest choćby z nauką obsługi komputera, która dla millenialsów jest czymś oczywistym, ale pokoleniu ich dziadków sprawia problemy. Dzieci uczące się od wczesnych lat korzystania z nowych technologii traktują je jako coś naturalnego, co po prostu jest częścią ich życia. Dlatego w dorosłym życiu łatwiej będzie im je stosować – zarówno na co dzień, jak i w pracy.

Jakie wyzwania stoją obecnie przed polskim systemem edukacji na drodze do zwiększenia udziału nowoczesnych technologii w procesie nauczania i co można zrobić, aby im sprostać?

Karol Górnowicz: Jednym z wyzwań, w którego realizacji staramy się wspierać szkoły, jest upewnienie się, że kadra pedagogiczna potrafi w pełni wykorzystać możliwości sprzętu zakupionego w ramach programu Laboratoria Przyszłości. Nauczyciele, którzy mają obawy przed korzystaniem z nowoczesnych technologii, wymagają jednak nie tylko merytorycznego wsparcia, ale także zachęty np. do stosowania drukarek 3D podczas zajęć lekcyjnych. Właśnie z myślą o nich udostępniamy w ramach Skriware Academy materiały wideo dla kadry pedagogicznej i zachęcamy pedagogów do udziału w cyklicznych webinarach – Przedmiotowych Czwartkach oraz Szkoleniowych Wtorkach. Zapraszamy też do dołączenia do coraz bardziej licznej społeczności nauczycieli, która w ramach naszej grupy dyskusyjnej na Facebooku “Edukacja STEAM ze Skriware” dzieli się inspirującymi pomysłami na zajęcia i wymienia wiedzą oraz doświadczeniami.

Szkolenia i merytoryczne wsparcie nie rozwiążą jednak wszystkich problemów, z którymi mierzy się obecnie nasz system edukacji. Nauczyciele często narzekają na brak czasu oraz zbyt dużą ilość obowiązków, które uniemożliwiają im wykorzystanie nowoczesnych technologii podczas lekcji w takim zakresie, w jakim by tego chcieli. Prowadzenie zajęć z udziałem nowatorskich rozwiązań technologicznych spotkałoby się też na pewno z większym entuzjazmem ze strony kadry pedagogicznej, gdyby szło w parze z odchudzeniem podstawy programowej, umożliwieniem kształcenia się w płatnym czasie pracy, a docelowo ze zwiększeniem wynagrodzeń za podejmowany wysiłek na korzyść interesu uczniów.

Niedawno uczestniczył pan w roli eksperta w debacie, która odbyła się w ramach VIII Europejskiego Kongresu Samorządów w Mikołajkach. Dyskusja była poświęcona roli, jaką odgrywają samorządy w procesie edukacji. W jaki sposób mogą one efektywnie wspierać oświatę i zwiększać jakość nauczania?

Karol Górnowicz: Samorządy odgrywają kluczową rolę we wspieraniu lokalnych szkół. To od nich zależy, ile środków przekażą na realizację zadań oświatowych i około edukacyjnych w regionie oraz jak te środki będą wydatkowane. Samorządy podejmują również istotne decyzje związane z kontrolą wydatków i infrastrukturą placówek edukacyjnych (m.in. ze stałym dostępem do szybkiego internetu), co znacząco wpływa na możliwość wykorzystania nowoczesnych technologii w procesie nauczania. Rolą samorządów jest tworzenie dobrych warunków dla realizowania zadań programowych, co jednak nie jest łatwe, ponieważ od lat słyszymy o niedofinansowaniu oświaty oraz rosnącej luce pomiędzy wydatkami a subwencją oświatową. Tym większe uznanie należy się więc samorządom, które pomimo trudności dokładają wielu starań, aby zapewnić dzieciom możliwości kształcenia na miarę XXI wieku.

W Skriware staramy się dokładać swoją cegiełkę i wspierać system edukacji, dlatego oprócz darmowego pakietu treści i narzędzi we współpracy z urzędami gmin organizujemy bezpłatne szkolenia dla placówek szkolnych z danej gminy. W ramach tych szkoleń nauczyciele mogą nauczyć się, jak efektywnie wykorzystywać bezpłatnie udostępnione materiały, a także sprzęt zakupiony w ramach Laboratoriów Przyszłości. Zachęcamy gminy do kontaktu ws. umówienia takiego szkolenia.

Z Karolem Górnowiczem rozmawiał Kacper Samsonowicz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here