Innowacyjność i kreatywność w gospodarce

2377

Komisja Europejska – w „Manifeście dla Europy Efektywnej Energetycznie” dała wyraźnie do zrozumienia, że obecny model zrównoważonego zużycia zasobów naturalnych to za mało. Wprowadzono w ten sposób nowe pojęcie – Gospodarki Obiegu  Zamkniętego (GOZ), zwany również modelem gospodarki cyrkularnej. Model postuluje tworzenie produktów, których wykorzystanie nie generuje odpadów. Tam gdzie odpady muszą powstać – należy natomiast szukać rozwiązań do ich powtórnego wykorzystania nie poprzez kosztochłonną obróbkę, lecz znalezienie nowych zastosowań, często w nowych branżach.

Idee związane z ochroną środowiska – rozumianą nie tylko jako ochrona przyrody i zwierząt, lecz również ochrona zdrowia i życia ludzkiego, czy wreszcie model świadomej konsumpcji – stanowią stały element naszej codzienności będą tematem XI Międzynarodowej Konferencji z cyklu „Innowacyjność i kreatywność w gospodarce” – „Zrównoważone projektowanie w innowacyjnym biznesie”.  Wydarzenie, którego  głównym organizatorem jest Urząd Patentowy RP odbędzie się w dniach 15-16 marca w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ul. Książęca 4. Współorganizatorami konferencji są: Światowa Organizacja Własności Intelektualnej, Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej i Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA

XI edycja Międzynarodowej Konferencji nawiązuje do kwestii wzornictwa przemysłowego w kontekście ochrony środowiska oraz wyzwań stawianych przez model gospodarki cyrkularnej dla branży wzorniczej: od uwarunkowań prawnych, potrzeb społecznych i biznesowych, poprzez przykładowe rozwiązania z zakresu innowacji ekologicznych w dziedzinach technologii, idee recyklingu oraz upcyklingu, odpowiedzialność społeczną biznesu, po problematykę projektowania ekologicznej przestrzeni miejskiej.

Konferencja jest jednym z wydarzeń organizowanych w ramach Jubileuszu 100. rocznicy ustanowienia na ziemiach polskich systemu ochrony własności przemysłowej, w tym powołania Urzędu Patentowego RP. Honorowy patronat nad obchodami jubileuszowymi objął Prezydent RP Andrzej Duda.

Główne zagadnienia konferencji:

  • Skuteczne modele biznesowe w dobie gospodarki cyrkularnej
  • Projektowanie ekologicznych innowacji
  • Środki publiczne dla ekoprojektowania
  • Rola projektanta w tworzeniu rozwiązań proekologicznych
  • Ekodizajn jako jeden z obszarów podejmowanych w ramach strategii biznesu odpowiedzialnego społecznie (CSR)
  • Projektowanie ekologicznej przestrzeni miejskiej

Organizatorzy są przekonani, że podobnie jak w latach ubiegłych tematyka konferencji spotka się z ogromnym zainteresowaniem ze strony przedsiębiorców oraz instytucji otoczenia biznesu. Corocznie w obradach konferencji uczestniczy ponad 200 osób, a znacznie szersze grono śledzi jej przebieg dzięki transmisji online. Wydarzeniem towarzyszącym konferencji będzie wystawa Akademickich Centrów Designu organizowana przez ASP w Łodzi.

Patronat Honorowy nad konferencją objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here