Innowatorzy z Mazowsza wsparci przez NCBR

1089

Ponad 210 mln zł dofinansowania z Funduszy Europejskich na realizację nowatorskich projektów trafi do firm i konsorcjów przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi z woj. mazowieckiego. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło wyniki konkursu „Szybka Ścieżka dla Mazowsza”. Przeprowadzony w ramach Programu Innowacyjny Rozwój konkurs nie miał ograniczeń tematycznych.

Ogłoszony przez NCBR w marcu tego roku konkurs był skierowany do przedsiębiorców, konsorcjów przedsiębiorstw oraz konsorcjów przedsiębiorstw z udziałem jednostek naukowych. Wymóg realizacji projektu na terenie woj. mazowieckiego dotyczył jedynie projektów realizowanych przez przedsiębiorców samodzielnie. W przypadku konsorcjów wystarczyło, że jeden z konsorcjantów będzie prowadził prace B+R na Mazowszu.

– Efektywna współpraca przedsiębiorców z jednostkami naukowymi może stać się motorem napędowym dla poszczególnych branż gospodarki, stanowiąc jednocześnie impuls do kolejnych, ambitnych projektów badawczych. W przypadku konkursu „Szybka Ścieżka dla Mazowsza” projekty – także dzięki zgłoszeniom ponadregionalnych konsorcjów – będą oddziaływały szerzej niż w regionie. Ponad 210 mln zł dla innowatorów z Mazowsza to inwestycja, która w wymiarze społecznym i gospodarczym przyniesie korzyści nam wszystkim – zaznacza minister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Murdzek.

Z funduszami lepiej…

Przeprowadzony w ramach Programu Innowacyjny Rozwój konkurs nie miał ograniczeń tematycznych. Dzięki inicjatywie NCBR o dofinansowanie mogli się ubiegać przedsiębiorcy z woj. mazowieckiego – czyli regionu lepiej rozwiniętego – którzy w tym jednym z kilku ostatnich konkursów w obecnej perspektywie finansowanej UE otrzymali szansę na przygotowanie nowatorskich projektów. Wyodrębnione specjalnie dla nich fundusze stanowią impuls do realizacji nowych projektów B+R i pozwolą lepiej realizować strategie biznesowe, zwłaszcza w dobie pandemii.

– Inwestujemy pieniądze z Funduszy Europejskich w innowacyjność polskich przedsiębiorstw i jednostek naukowych. Odpowiednie wykorzystanie tych funduszy przez rodzimych innowatorów pozwoli im zbudować przewagę rynkową i zdobyć kolejne, cenne doświadczenia, które z powodzeniem będą mogli wykorzystać w dalszym rozwoju – mówi Małgorzata Jarosińska-Jedynak

…i bezpieczniej

Realizowany w atrakcyjnej dla przedsiębiorców formule „Szybkiej Ścieżki” konkurs podobnie jak w przypadku innych konkursów POIR pozwalał na przygotowanie projektów obejmujących minimum eksperymentalne prace rozwojowe oraz badania przemysłowe i prace przedwdrożeniowe. Minimalna wartość projektu w przypadku pojedynczego MŚP to 1 mln zł, a w przypadku dużych firm oraz konsorcjów 2 mln zł. Wnioskodawcy samodzielnie określali zakres i budżet zgłaszanych projektów. W konkursie do NCBR wpłynęło 281 wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania ponad 1,9 mld zł. Budżet konkursu wynosił – w części dla woj. mazowieckiego – 220 mln zł.

– Przyznawane przez nas dofinasowania dają przedsiębiorcom – niezależnie od wielkości firmy czy kosztochłonności projektu – komfort podejmowania i realizacji prac B+R, których immanentną cechą jest przecież niepewność rezultatów, a co za tym idzie ryzyko niepowodzenia. Wspieramy najlepszych, z nadzieją, że podejmowany przez nich wysiłek przyniesie wymierne korzyści dla gospodarki – podkreśla dyrektor NCBR dr inż. Wojciech Kamieniecki.

Dofinansowania w łącznej wysokości ponad 210 mln zł NCBR przyznało 26 projektom, w tym 8 projektom, które zgłosiły konsorcja.

Wśród docenionych przez niezależnych ekspertów projektów znalazły się m.in.: doustny, innowacyjny lek na otyłość i cukrzycę typu 2, opracowanie skutecznych metod automatyzacji, optymalizacji i interpretowalności tradycyjnych procesów aktuarialnych w firmach ubezpieczeniowych za pomocą algorytmów automatycznego uczenia maszynowego i wyjaśnialnej sztucznej inteligencji, opracowanie modelu projektowania z wykorzystaniem metody „Design thinking” do wytwarzania sprężyn naciągowych i naciskowych o ponadnormatywnych parametrach użytkowych, skonstruowanie wielofunkcyjnej hybrydowej drukarki 3D z systemem kontroli jakości w czasie rzeczywistym oraz innowacyjne profile aluminiowe o jednolitych własnościach użytkowych, wytwarzane z wykorzystaniem autonomicznego systemu ciągłej regulacji i optymalizacji procesu wyciskania.

Lista wszystkich rekomendowanych do dofinansowania projektów jest dostępna na stronie NCBR.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here