Inwestycje w dywersyfikację działalności sektora HoReCa – oferta dla przedsiębiorców

183

W ramach Krajowego Planu Odbudowy, uruchomiono ścieżkę 'A1.2.1 Inwestycja w rozwój produktów, usług oraz umiejętności pracowniczych i zarządczych, skupiającą się na rozszerzeniu oferty działalności w branżach HoReCa’.  Wsparcie kierowane jest do przedsiębiorstw z branż, które najbardziej odczuły skutki pandemii COVID-19 w Polsce, takich jak hotelarstwo, restauracje, turystyka oraz sektor kulturalny. Program ten proponuje nieodpłatne subwencje na inicjatywy inwestycyjne wspomagające te sektory.

CEL PROGRAMU DLA SEKTORA HORECA

Inicjatywa ma na celu wsparcie MŚP w modernizacji lub przekształceniu dotychczasowej działalności. Finansowanie może być wykorzystane głównie na rozwój infrastruktury usługowej i produkcyjnej, w tym na budowę, zakup maszyn i urządzeń, transformację ekologiczną oraz implementację nowoczesnych technologii cyfrowych.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z PROGRAMU INWESTYCYJNEGO W BRANŻY HoReCa?

Program skierowany jest do mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw działających na terenie Polski w ramach sektorów: hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka i kultura, zgodnie z określonymi kodami PKD (w załączeniu), w tym:

Sekcja 55 – Zakwaterowanie, w tym hotele i obiekty podobne, turystyczne obiekty noclegowe, pola kempingowe i inne; Sekcja 56 – Usługi gastronomiczne, od restauracji po catering i inne usługi związane z wyżywieniem; Sekcja 59 – Produkcja filmowa, telewizyjna i muzyczna, w tym projekcja filmów; Sekcja 77 – Wynajem i dzierżawa, od sprzętu rekreacyjnego do transportu wodnego i lotniczego; Sekcja 79 – Usługi turystyczne, od działalności agentów i pośredników po przewodników turystycznych; Sekcja 82 – Organizacja targów, wystaw i kongresów; Sekcja 85 – Edukacja poza szkolna, w tym sportowa i rekreacyjna; Sekcja 91 – Działalność kulturalna, w tym muzea, miejsca historyczne, ogrody botaniczne i zoologiczne.

WYMAGANIA DLA UCZESTNIKÓW PROGRAMU

Działalność gospodarcza musi być związana z sektorem HoReCa, turystyką lub kulturą, zgodnie z głównym kodem PKD; Spadek przychodów o minimum 30% w latach 2020 lub 2021 w porównaniu rok do roku; Prowadzenie działalności gospodarczej w wymienionych sektorach na dzień 31 grudnia 2019 r. lub od 20 marca 2020 r.; Kontynuacja działalności w tych sektorach przez co najmniej 6 miesięcy od 20 marca 2020 r. do 15 maja 2022 r.; Spełnienie limitu pomocy de minimis; Plan inwestycji musi zawierać wydatki na maszyny, urządzenia lub prace budowlane, z minimalnym wsparciem na poziomie 70% kosztów; Zakończenie inwestycji w ciągu 12 miesięcy, nie później niż do 31 stycznia 2026 r.; Rozpoczęcie przedsięwzięcia planowane jest w ciągu 3 miesięcy od złożenia wniosku; Posiadanie wszystkich wymaganych zgód i zezwoleń w momencie aplikowania.

FORMA I WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

Oferowana pomoc przybiera formę grantów bezzwrotnych w ramach pomocy de minimis, z intensywnością dofinansowania do 90% netto, przy maksymalnej wartości netto inwestycji wynoszącej 600 tys. zł i maksymalnej kwocie dofinansowania do 540 tys. zł.

PREFERENCJE

Preferencje obejmują projekty wykazujące większy spadek obrotów, uwzględniające usługi doradcze, szkoleniowe, ekologiczną transformację, cyfryzację, oraz te zlokalizowane w regionach o wyższym bezrobociu.

OKRES SKŁADANIA WNIOSKÓW

Okno aplikacyjne otwarte będzie od 6 maja do 5 czerwca 2024 r., z zastrzeżeniem, że czas trwania naboru nie może być krótszy niż 14 dni.

Kontakt: 531 674 655 biuro@securitybusiness.pl

Warszawa, Kraków

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here