Inwestycje w rozwój i bezpieczeństwo aglomeracji warszawskiej

2240

Kolektor „Burakowski” od ponad pół wieku zbiera ścieki z centralnych i północnych dzielnic lewobrzeżnej części Warszawy. Jego modernizacja była konieczna do zapewnienia bezpieczeństwa sieci kanalizacyjnej stolicy, zwłaszcza podczas intensywnych opadów deszczu. Niezmiernie ważna jest także budowa kolektora C Bis, który będzie transportował ścieki sanitarne z terenu Piastowa i Pruszkowa do oczyszczalni w Pruszkowie.

Obie inwestycje zrealizuje Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. w ramach Fazy V i VI Projektu pn. „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków Warszawie”. Łączny koszt tych przedsięwzięć wynosi około 160 mln zł netto.

Umowy z wykonawcami podpisane zostały 26 stycznia

Inwestycje MPWiK mają strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa Warszawy oraz komfortu życia mieszkańców miasta. – Dzięki modernizacji kolektora Burakowskiego oraz budowie kolektora C Bis w Pruszkowie i Piastowie wzrośnie bezpieczeństwo miasta podczas gwałtownych opadów – zapewnia Witold Pahl, zastępca prezydenta m.st. Warszawy. -Zwiększenie możliwości retencyjnych układu odbiorczego pozwoli ograniczać występowanie lokalnych podtopień i zalewisk., powstających podczas ulewnych deszczy. Budowa kolektora C Bis to także szansa na uruchomienie nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową w rejonie Pasma Pruszkowskiego, w szczególności Piastowa oraz Pruszkowa, a w przyszłości także Dzielnicy Ursus” – dodał prezydent

Nowy kolektor dla Piastowa, Pruszkowa i Ursusa

Mierzący około 7 km kolektor C-Bis będzie służył do transportu ścieków sanitarnych głównie z terenu Piastowa i Pruszkowa do oczyszczalni ścieków w Pruszkowie. Zadanie wchodzi w zakres rzeczowy Projektu pn. „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza VI”. Inwestycja będzie realizowana w formule „Projektuj – Buduj”, a jej koszt wyniesie ok. 50 mln zł netto. Planowany termin wykonania tego przedsięwzięcia to 2021 r. Trasa kolektora będzie przebiegała wzdłuż m.in.: al. Krakowskiej, ulic: Warszawskiej i Bohaterów Wolności w Piastowie oraz ulic: Dąbrowskiej, Korczaka, Zdziarskiej, Mostowej i Długiej w Pruszkowie. Ponadto fragment kanału zostanie poprowadzony pod dnem rzeki Utraty w specjalnie, w tym celu wybudowanym syfonie.

Ponad 7 km mikrotunelingu

Nowy kolektor będzie budowany metodą bezwykopową z rur GRP o średnicy od 800 mm do 1000 mm. Wykorzystanie nowoczesnej technologii mikrotunelingu pozwoli ograniczyć utrudnienia w ruchu lokalnym, gdyż punktowe wykopy będą wykonywane jedynie w miejscach komór technologicznych i studni rewizyjnych zlokalizowanych na jego trasie. Ponadto w ramach kontraktu znalazły się zadania polegające na włączeniu kanału do istniejących kolektorów C i G oraz odtworzeniu nawierzchni jezdni i chodników po wykonanych robotach.

– Realizacja inwestycji ma kluczowe znaczenie dla rozwoju obszarów położony w rejonie Pasma Pruszkowskiego – informuje Renata Tomusiak, prezes zarządu MPWiK. – Usprawnienie pracy sieci kanalizacyjnej, dzięki odciążeniu istniejącego kolektora C, umożliwi bowiem m.in. powstawanie nowych osiedli mieszkaniowych w Pruszkowie i Piastowie, a w przyszłości także na obszarze byłych Zakładów Przemysłu Ciągnikowego Ursus S.A. Za prawidłowe wykonanie inwestycji jest odpowiedzialna firma POLAQUA Sp. z o.o. Zawarcie kontraktu oznacza, że wykonawca może przystąpić do prac projektowych, by po ich ukończeniu i pozyskaniu wymaganych decyzji administracyjnych, móc rozpocząć budowę.

Pionierski projekt w Polsce

Także w tym roku rozpocznie się modernizacja blisko 5-kilometrowego kolektora Burakowskiego, którego trasa przebiega przez dzielnice Żoliborz i Bielany. Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach unijnego Projektu pn. „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza V”, a łączny koszt inwestycji wynosi blisko 110 mln zł netto. Wnętrze kanału zostanie wyłożone 1600 segmentowymi modułami GRP z żywic poliestrowych, każdy o długości 3 metrów oraz ważący ponad tonę. By dopasować wysokość poszczególnych elementów niezbędne było wykonanie na etapie przygotowywania dokumentacji skanowania laserowego wnętrza kanału.

Technologia modernizacji kolektora, po raz pierwszy stosowana w naszym kraju, polega na wprowadzeniu do kanału półkolistych segmentów, które po połączeniu przy pomocy szczelnych kołnierzy utworzą samonośny moduł. Dodatkowo, by zwiększyć jego estetykę, miejsca spojeń zostaną zalaminowane, a przestrzeń pomiędzy starym kolektorem a nowym zostanie wypełniona betonową zaprawą. Montaż pierwszych paneli rozpocznie się w II połowie 2018 r. Co istotne – prace remontowe, prowadzone wzdłuż ul. Marymonckiej oraz ul. Słowackiego na odcinku od Mostu Północnego do ul Popiełuszki, nie będą powodowały utrudnień w ruchu drogowym. Roboty ziemne polegające przede wszystkim na wykonaniu pięciu komór obejmą wyłącznie pasy zieleni, bez potrzeby ingerencji w jezdnię.

Wykonawcą kontraktu jest konsorcjum firm: Blejkan S.A., ABIKORP Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o. oraz TERLAN Sp. z o.o. Prace modernizacyjne potrwają do 23 września 2020 r.

Nowoczesny system sterowania siecią

– Rozpoczynające się przedsięwzięcia stanowią jedynie wycinek zamierzeń inwestycyjnych spółki w zakresie modernizacji i rozbudowy sieci kanalizacyjnej na terenie aglomeracji warszawskiej oraz aglomeracji Pruszków – kontynuuje prezes MPWiK. – Do 2021 r. MPWiK wdroży również innowacyjny centralny system zarządzania siecią kanalizacji ogólnospławnej, a do 2023 r. wybudujemy m.in. trzy kolektory retencyjno-tranzytowe: Wiślany, Lindego-Bis oraz Mokotowski Bis. Realizacja zadań pozwoli ograniczać m.in. występowanie lokalnych zalewisk i podtopień spowodowanych deszczami nawalnymi.

Największy projekt środowiskowy w Europie

Inwestycje z zakresu rozwoju gospodarki wodno-ściekowej stanowią kontynuację działań realizowanych w ramach przedsięwzięcia pn. „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie”, którego łączna wartość dla Faz I – VI wynosi około 6,7 mld złotych. Spółka, korzystając ze środków unijnych, w ostatnich kilkunastu latach gruntownie zmodernizowała i rozbudowała proces uzdatniania wody i oczyszczania ścieków. Dzięki temu mieszkańcy Warszawy i okolic mają zapewniony dostęp do wysokiej jakości wody, a oczyszczone ścieki nie zatruwają wód Wisły i Bałtyku. Jednocześnie, w trosce o komfort życia mieszkańców, systematycznie rozbudowywany jest układ dystrybucji wody i odbioru ścieków, co pozwala na utrzymanie ponad 98 proc. wskaźnika dostępności świadczonych usług na terenie stale rozwijających się aglomeracji obsługiwanych przez spółkę.

Źródło: MPWiK

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here