„Inżynierowie dla zdrowej planety” 23 – 25 czerwca w Gliwicach

1558

Wymiana wiedzy i doświadczeń polskich inżynierów, którzy mieszkają, pracują i odnoszą sukcesy poza granicami Polski ma szczególne znaczenie dla integracji środowiska. Organizowane w kraju co trzy lata zjazdy inżynierskie są wyjątkową okazją do debat o nowych wyzwaniach, które stoją przed twórcami techniki w globalnym świecie. Tradycyjnie już V Światowy Zjazd Inżynierów Polskich (SZIP) łączony jest z XXVII Kongresem Techników Polskich (KTP). Tegoroczne wydarzenie pod hasłem „Inżynierowie dla zdrowej planety” odbędzie się 23-25 czerwca w Gliwicach na Politechnice Śląskiej.

Temat przewodni Zjazdu – „Inżynierowie dla zdrowej planety” nawiązuje do dwóch najważniejszych problemów współczesności: pandemii i zmian klimatycznych. – Chcemy pokazać społeczeństwu, że technika i jej twórcy mogą w sposób aktywny i skuteczny włączyć się w utrzymanie takiego stanu naszej planety, aby człowiek i przyroda mogły na niej funkcjonować i rozwijać się  w symbiozie – zapowiada Ewa Mańkiewicz-Cudny, prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.

Udział w wydarzeniu zapowiedzieli przedstawiciele środowisk inżynierskich, w tym rektorzy uczelni technicznych, naukowcy, przedsiębiorcy oraz działacze organizacji naukowo-technicznych z kraju i z zagranicy, w tym polonijni inżynierowie m.in.: ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i Austrii

Wykłady inauguracyjne poświęcone  będą związkom medycyny z techniką  oraz technologii biodruku 3D, która wykorzystuje materiały zawierające żywe komórki do budowy złożonych, trójwymiarowych struktur. W przyszłości biodruk 3D pozwoli na tworzenie funkcjonalnych organów możliwych do stosowania w procedurach medycznych oraz na zastąpienie zwierząt w badaniach klinicznych. Pierwszy wykład, na temat „Medycyna i technika – trwałe małżeństwo z rozsądku” wygłosi prof. Aleksander Sieroń, ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Drugi, pt. „Biodruk 3D – nadzieje i wyzwania” dr Małgorzata Włodarczyk-Biegun z Centrum Biotechnologii Politechniki Śląskiej. 

Kluczowe zagadnienia na których będą się koncentrować uczestnicy w dyskusjach panelowych obejmują wyzwania jakie stoją przez twórcami techniki i technologii w obliczu rewolucji cywilizacyjnych, związanych z powszechną cyfryzacją, przemianami Industry 4.0, sztuczną inteligencją, zagrożeniami energetycznymi, klimatycznymi oraz surowcowymi.

Uczeni i eksperci z kraju i zagranicy, będą poszukiwać odpowiedzi na pytania dotyczące m.in.: określenia roli inżynierów w świecie po pandemii COVID-19, znaczenia spersonalizowanej medycyny w leczeniu pacjentów, obaw o  zdetronizowanie człowieka przez sztuczną inteligencję oraz konieczności  wzmocnienia  cyberbezpieczeństwa. Paneliści wyjaśnią dlaczego społeczeństwo potrzebuje kultury technicznej, co szkodzi ludziom i planecie i  jakie są prognozy w najbliższej perspektywie na jej ratowanie oraz jaka przyszłość czeka świat w energetyce i transporcie. 

Głównymi organizatorami obu imprez są: Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna, Politechnika Śląska, Europejska Federacja Polonijnych Stowarzyszeń  Naukowo-Technicznych oraz Rada Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej.

Współorganizatorami są: Gliwicka oraz Katowicka Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, oraz Akademia Górniczo-Hutnicza i Politechnika Warszawska.  Partnerzy merytoryczni to: Akademia Inżynierska w Polsce i Rada Główna Instytutów Badawczych.

Szczegółowe informacje oraz program znajdują się na tej stronie  www.szip.org.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here