Inżynierowie uhonorowani Medalem im. Piotra Stanisława Drzewieckiego podczas V SZIP

1102

Tradycją Światowych Zjazdów Inżynierów Polskich jest honorowanie polonijnego środowiska technicznego Medalem im. inż. Piotra Stanisława Drzewieckiego za wybitny wkład w integrację twórców techniki, którzy mieszkają i pracują zagranicą. Medal ten jest najwyższym wyróżnieniem honorowym Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej ustanowionym przez Radą Krajową FSNT-NOT w 2009 r.  Podczas uroczystej Gali w drugim dniu V Światowego Zjazdu Inżynierów na Politechnice Śląskiej w Gliwicach  Medale im. inż. Piotra Stanisława Drzewieckiego wręczone zostały 12 polonijnym inżynierom.

Piotr Stanisław Drzewiecki – był prezesem Warszawskiego Stowarzyszenia Techników, inicjatorem budowy Domu Technika oddanego do użytku w 1905 r. w Warszawie, a także Komitetu Technicznego dla normalizacji wyrobów przemysłowych, przekształconego w Polski Komitet Normalizacyjny, którego został pierwszym prezesem. Był założycielem i organizatorem licznych firm, instytucji gospodarczych i społecznych. Ponadto pełnił funkcję prezesa m.in. Polskiego Towarzystwa Elektrycznego, Polskiego Związku Przemysłu Metalowego. Działał w Centralnym Związku Polskiego Przemysłu, Górnictwa, Handlu i Finansów. Przyczynił się do reaktywacji po 1918 r. – Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej i SGGW. Mocno angażował się w pracę na rzecz stolicy. W latach 1916–1917 był burmistrzem Warszawy i członkiem Rady Miejskiej, a po odzyskaniu przez Polskę Niepodległości, od marca 1918 r. do listopada 1921 r. został pierwszym prezydentem Warszawy.

Zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Medalem im. inż. Piotra Stanisława Drzewieckiego 23 czerwca  zostali wyróżnieni: 

inż. Krystyna Lizard

inż. Kazimierz BABIARZ ze Stowarzyszenie Inżynierów Polskich w Kanadzie, mgr inż. Krzysztof KLUCZEWSKI – wiceprezydent Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej – Kanada, Stowarzyszenie Inżynierów Polskich w Toronto, inż. Krystyna LIZARD – prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich we Francji, prof. dr hab. inż. Piotr MONCARZ z Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej, mgr inż. Mirosław NIEDZIŃSKI ze Stowarzyszenia Polsko-Amerykańskich Inżynierów w Chicago, inż. Robert NIEWIADOMSKI – prezes Stowarzyszenia Techników i Inżynierów na Litwie, dr Jerzy ORKISZEWSKI – z US-Polish Trade Council, dr Jan PŁACHTA – dyrektor Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej w Chicago, mgr inż. Wojciech ROGALSKI, prezes Stowarzyszenia Polskich Inżynierów i Techników w Austrii, inż. Krzysztof SZWEDA i mgr inż. Piotr ŚWIEBODA ze Stowarzyszenie Techników Polskich w Wielkiej Brytanii oraz inż. Marek ŻYWNO, z Klubu Polskich Inżynierów w Dolinie Krzemowej, wiceprezydent Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej, Stowarzyszenie Inżynierów Polskich w San Francisco.

Uhonorowani inżynierowie odebrali  swoje medale osobiście. Większość z nich uczestniczyła  we wszystkich Światowych Zjazdach Inżynierów Polskich, które odbywają się co trzy lata, począwszy od 2010 roku. Uczestniczą aktywnie w panelach dyskusyjnych o najważniejszych globalnych potrzebach społecznych i cywilizacyjnych wymagających rozwiązania oraz prezentują badania, które prowadzą w  swoich ośrodkach naukowych na całym świecie.

Rektorowi PŚ prof. Arkadiuszowi Mężykowi Medal wręczyli członkowie zarządu FSNT NOT: pierwszy z lewej – Marek Grzywacz, Stefan Góralczyk i Kamil Wójcik

Medale im. inż. Piotra Stanisława Drzewieckiego otrzymali też profesorowie, którzy prowadzą działalność naukowo-dydaktyczną w kraju, ale aktywnie współpracują z polonijnymi inżynierami:  prof. dr hab. inż. Arkadiusz MĘŻYK – rektor Politechniki Śląskiej, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, prof. dr hab. inż. Jerzy BARGLIK, prezes Akademii Inżynierskiej w Polsce,  dr hab. inż. Ryszard PREGIEL, prezes honorowy Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych  Technologii.  

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here