IPCEI HEALTH – startuje nabór projektów

1148

Mechanizm IPCEI jest jednym z najważniejszych instrumentów wspierających nową politykę gospodarczą i politykę konkurencji Unii Europejskiej. Jego celem jest osiągnięcie niezależności Europy w strategicznych dla jej rozwoju łańcuchach wartości i wzmocnienie potencjału europejskiego przemysłu w kontekście globalnej konkurencji, jakiej poddana jest gospodarka UE. W marcu br. Polska wyraziła chęć przystąpienia do IPCEI HEALTH.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii po aktywnym włączeniu się w inicjatywy IPCEI w obszarze baterii, wodoru i mikroelektroniki, podjęto decyzję o uruchomieniu naboru na projekty w obszarze zdrowia. Rozwój przemysłu farmaceutycznego w Polsce ma kluczowe znaczenie dla wzmocnienia suwerenności lekowej i wychodzenia naprzeciw światowym trendom w kluczowych obszarach terapeutycznych. Inicjatywa ta zwiększa zdolności technologiczne i wytwórcze w obszarze leków oraz podnosi konkurencyjność polskiego i europejskiego przemysłu.

Dzięki znacznym inwestycjom w badania i rozwój, sektor opieki zdrowotnej jest jednym z najbardziej innowacyjnych. Rewolucyjne postępy w dziedzinie genomiki i medycyny spersonalizowanej, sztucznej inteligencji i biotechnologii mają zmienić przyszłość opieki medycznej i strukturę systemów opieki zdrowotnej. Europa, która już teraz posiada silny przemysł eksportowy, musi odpowiednio przygotować się na te zmiany i wspierać europejskie przedsięwzięcia biznesowe w tych nowych dziedzinach – podkreśla minister rozwoju i technologii Waldemar Buda

I dodaje: Bez wspólnego podejścia i wspólnej strategii zabezpieczania łańcuchów dostaw produktów leczniczych oraz bez realizacji długoterminowych inwestycji w innowacje, europejski sektor opieki zdrowotnej nie będzie w stanie się rozwijać, przekształcać ani skutecznie reagować na przyszłe kryzysy. Jednak branża ta nie może brać pod uwagę jedynie względów ekonomicznych. Musi również uwzględniać potrzeby zdrowia publicznego, aby zapewnić pacjentom dostęp do bezpiecznego i nowoczesnego leczenia.

Mechanizm IPCEI w obszarze zdrowia

Został skoncentrowany na zapewnieniu Unii Europejskiej zintegrowanych łańcuchów dostaw, które umożliwią przedsiębiorcom opracowywanie i wytwarzanie wysoce innowacyjnych produktów tj. leków, szczepionek, terapii i urządzeń medycznych, które odgrywają kluczową rolę w reagowaniu i zapobieganiu kryzysom zdrowotnym, a także zwalczaniu chorób wymagających nowych metod leczenia.

Obszary

Projekty powinny wpisywać się w jeden z poniższych obszarów:  innowacyjne i ekologiczne technologie i procesy produkcji leków/produktów leczniczych; innowacje w zakresie oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe i choroby rzadkie, a także wyzwania w zakresie pojawiających się zagrożeń dla zdrowia, które stanowią uzupełnienie działania HERA (Europejskiego Urzędu ds. Gotowości i Reagowania w Sytuacjach Kryzysowych w Ochronie Zdrowia); opracowywanie terapii komórkowych i genowych, w tym procesów i technologii produkcyjnych.

Projekty powinny charakteryzować się: wysokim poziomem innowacyjności, pozytywnym wpływem na środowisko, przyczyniać się do wzrostu konkurencyjności całego europejskiego przemysłu.

Dzięki dofinansowaniu będzie można nawiązać współpracę z największymi europejskimi firmami i zapewnić stabilną pozycję w łańcuchach dostaw wielu gałęzi światowego przemysłu. Będzie można skorzystać z możliwości jakie dają najnowocześniejsze technologie w obszarze ochrony zdrowia.

Projekty można zgłaszać do 12 sierpnia br. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju i Technologii.  Wybór projektu na etapie krajowym nie jest jednoznaczny z przyznaniem dofinansowania.  (MRiT)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here