Jesienny zjazd polskich okulistów w Jachrance

1822

Najnowsze trendy diagnozowania i leczenia chorób oczu będą prezentowane podczas krajowej konferencji naukowo-szkoleniowej w Jachrance pod Warszawą. „Jesienne Warsztaty Okulistyczne 2019”  organizuje w dniach 3 -5 października,  Wojskowy Instytut Medyczny pod egidą Stowarzyszenia Chirurgów Okulistów Polskich.  Weźmie w nich udział około 500 uczestników. Wysoki poziom merytoryczny wydarzenia gwarantuje Komitet Naukowy, złożony z czołowych polskich specjalistów i autorytetów z dziedziny okulistyki.

Program trzydniowej konferencji jest bardzo bogaty. Rozpoczęcie obrad poprzedzi blok warsztatowy poświęcony chirurgii  zaćmy oraz diagnostyce i leczeniu jaskry.  Wiedzą w zakresie chirurgii rekonstrukcyjnej aparatu ochronnego oczu, adaptacji pacjentów do zmian korekcji optycznej, zastosowania  optycznej koherentnej tomografii OCT w diagnostyce jaskry oraz wielu innych zagadnień  podzielą się z uczestnikami wybitni specjaliści w tych dziedzinach m.in. krajowy konsultant  ds. okulistyki prof. Marek Rękas, kierownik Kliniki Okulistyki  w Wojskowym Instytucie Medycznym.

Pacjenci zawdzięczają konsultantowi krajowemu do spraw okulistyki liczne zmiany w reorganizacji systemu leczenia i finansowania chorób oczu, o których będzie mowa podczas obrad zjazdu okulistów i prowadzonych warsztatów.  Wśród znaczących dokonań prof. Marka Rękasa było wprowadzenie programu lekowego wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD), efektywnego systemu kwalifikowania pacjentów do terapii, usprawnienie procesu leczenia w publicznych placówkach służby zdrowia poza szpitalem i skrócenie kolejek  dla osób oczekujących na operację zaćmy.  Teraz potrzebne są kolejne zmiany,  o których uczestnicy konferencji będą debatować podczas kolejnych warsztatów i sesji tematycznych.

Obrady podczas pierwszej sesji „Jesiennych Warsztatów Okulistycznych „ zainauguruje wykład prof. Eberharta Zrennera z Uniwersytetu w Tybindze o metodach terapeutycznych w leczeniu dziedzicznych dystrofii siatkówki. Zainteresowania naukowe profesora Eberharta Zrennera obejmują wiele dziedzin fizjologii, patofizjologii i degeneracji siatkówki, okulistyki, neurooftalmologii, implantów siatkówki, elektrofizjologii i wielu innych  metod nieinwazyjnego badania funkcji wzrokowych. Od 1989 roku jest kierownikiem Zakładu Okulistyki w Instytucie Badań Okulistycznych Centrum Okulistyki Uniwersytetu w Tybindze.

–  Prof. Eberhart Zrenner, który z ogromnym powodzeniem zajmuje się też terapiami genowymi , od wielu lat współpracuje z lubelską kliniką – mówi prof. Robert Rejdak, szef Kliniki Okulistyki  Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i jednocześnie prezes Stowarzyszenia Okulistów Chirurgów Polskich. – W sesji otwierającej obrady „ Jesiennych Warsztatów Okulistycznych” wybitny uczony, podzieli się z polskimi okulistami swoimi doświadczeniami również w tym zakresie.  Za niezwykle cenne osiągnięcia w dziedzinie światowej okulistyki prof. Zrenner otrzyma  Patenty Liderów Innowacyjności, które  od tegorocznego zjazdu,  nasze stowarzyszenie wspólnie z Redakcją Liderów Innowacyjności będzie co roku wręczać najlepszym okulistom z kraju i ze świata, z którymi od dawna współpracujemy.

Patenty Liderów Innowacyjności otrzyma też prof. Marek Rękas w uznaniu wybitnych zasług harmonijnego łączeniu nauki z praktyką zawodową w dziedzinie  rozwoju  nowoczesnej okulistyki oraz za imponujący wkład w reorganizację systemu opieki zdrowotnej i finansowania chorób oczu.

Zagadnienia te będą przedmiotem wielu sesji i debat podczas trzydniowego zjazdu. W dyskusjach panelowych z udziałem  przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia i towarzystw naukowych omawiane będą prognozy związane z przyszłością polskiej okulistyki, jej organizacji, finansowania, a także metod szkolenia w ramach specjalizacji. –  Środowisko oczekuje zmian w programie szkolenia chirurgów okulistów, dlatego SCOP we współpracy z konsultantem krajowym ds. okulistyki, wypracowuje nowe metody i nowy sposób  szkolenia. Zmienia się model kształcenia w przygotowaniu lekarzy do pracy.  W czasie rezydentury po studiach będą prowadzone profesjonalne, a nie fikcyjne jak się często zdarzało  szkolenia. Środki na ten cel powinny pochodzić z budżetu państwa. Będziemy o tym dyskutować z przedstawicielami resortu, wskazując na korzyści, które wynikają z  dobrego przygotowania do zawodu.   Egzaminy mają być certyfikowane przez towarzystwa okulistyczne.

Wnioski z trzydniowych debat i dyskusji będą po zjeździe wnikliwie analizowane przez  krajowego konsultanta i Stowarzyszenie Chirurgów Okulistów Polskich i wykorzystywane do wprowadzenia zmian korzystnych dla środowiska lekarskiego i pacjentów.

(JC)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here