Jubileuszowa Gala UKSW w historycznych wnętrzach Muzeum Kolekcji Jana Pawła II

700

Uroczysta Gala z udziałem prawie 400 zaproszonych gości zakończyła obchody 20-lecia przekształcenia Akademii Teologii Katolickiej w Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jubileusz uwarunkowany dwoma wyjątkowymi wydarzeniami : 40 rocznicą pierwszej wizyty Jana Pawła II w Polsce oraz zbliżającą się beatyfikacją Kardynała Stefana Wyszyńskiego miał szczególnie symboliczny charakter.

– Te dwie wybitne postaci szczególnie mocno wpisują się w historię naszej uczelni – podkreślił ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński rektor UKSW podczas wystąpienia inaugurującego uroczystość.  – Ojciec Święty zechciał przyjąć od nas Doktorat Honoris Causa w przekonaniu, że nasz Uniwersytet, mający krótką historię choć dawne korzenie, będzie rozwijał się wszechstronnie poprzez solidne zaangażowanie naukowe profesorów i studentów, kształtując nie tylko duchowe oblicze Polski, ale całej Europy. W słowach bezpośrednio skierowanych do naszej wspólnoty akademickiej papież zaznaczył, że młodość naszej Uczelni jest naszą siłą, „źródłem nowych energii płynących ze świeżego podejścia do zagadnień, z którymi od wieków zmagają się ośrodki naukowe”.

W określeniu misji i strategicznych kierunków rozwoju Uniwersytetu szczególne miejsce zajmuje Prymas Tysiąclecia, Kardynał Stefan Wyszyński. – Jest to dla nas zarówno wielkie wyróżnienie, jak i zobowiązanie do pozostawania wiernym przesłaniu, jakie społeczności UKSW pozostawił Stefan Kardynał Wyszyński – dodał rektor UKSW. – Uwzględniając, że, i w świecie akademickim i, generalnie, w odbiorze społecznym, Wyszyński stał się znakiem rozpoznawczym naszego Uniwersytetu, w nowym Systemie Identyfikacji Wizualnej UKSW, obok niezwykle ważnego i tradycyjnego godła, wprowadzamy znak oparty na pierwszej literze nazwiska naszego Patrona, jako element komunikacji w świecie cyfrowym. Jestem głęboko przekonany, że beatyfikacja Kardynała Stefana Wyszyńskiego posiada nie tylko wymiar duchowo-religijny, ale również społeczny i historyczny. „Wyniesienie na ołtarze” Osoby naszego Patrona pozwoli bowiem wszystkim, niezależnie od ich przekonań i poglądów religijnych, spojrzeć na historię Polski i Europy z perspektywy Człowieka, który niezłomnie bronił ludzkiej godności, czyli tej wartości, która jest źródłem wszystkich innych ponadczasowych i uniwersalnych praw.

Rola Prymasa Tysiąclecia w budowaniu Akademii Teologii Katolickiej była kilkukrotnie przypominana, zarówno w trakcie przemówień zaproszonych gości, jak również podczas prezentowanych materiałów multimedialnych. Poskreślano, że nowoczesne zarządzanie nauką wymaga sprawnego reagowania na oczekiwania gospodarcze i społeczne oraz adekwatnego planowania infrastruktury, umożliwiającej prowadzenie badań naukowych i dydaktyki na najwyższym światowym poziomie. Efektem takiego spojrzenia na kształt współczesnego uniwersytetu są działania wielokierunkowe.

– Nie tylko tworzymy nowe kierunki studiów, ale w sposób szczególny dbamy o skuteczne łączenie nauki i badań z praktyką wykorzystywania ich wyników w obszarze gospodarki,  kontynuował rektor Stanisław Dziekoński. – Przykładem tej optyki jest stworzenie nowoczesnego Centrum Laboratoriów Nauk Przyrodniczych, czy też Collegium Medicum UKSW, z kierunkiem lekarskim i pielęgniarstwem. Przy jego tworzeniu czerpaliśmy z doświadczeń najlepszych uczelni medycznych w Polsce, Europie i na świecie. Odpowiadając na potrzeby społeczne, realizujemy duży projekt psychiatrii środowiskowej dla dzieci i młodzieży. Dostrzegając zmiany cywilizacyjne, przyspieszane przez rewolucję cyfrową, rozpoczęliśmy budowę nowego kampusu naukowo-badawczego, pod nazwą Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii, wyposażonego w urządzenia najnowszej generacji. Uwzględniając rozwój nowych technologii, Big Data, Internetu Rzeczy i związane z tym zagrożenia dla człowieka uruchomiliśmy Europejskie Centrum Ochrony Danych Osobowych i Prywatności. Dzięki pracy między innymi naszych inżynierów środowiska, możemy poszczycić się wdrożeniami do gospodarki. Są to tylko wybrane przykłady dynamicznego rozwoju Uczelni w ostatnich latach.

Wszystkie osoby i instytucje, które współpracując i wspierając Uniwersytet tworzą jego najbliższe otoczenie, są jego nieocenioną wartością. W ostatnich latach to grono wiernych i autentycznych Przyjaciół znacznie się powiększyło, dlatego podczas tej uroczystej Gali ich wszystkich pragnę uszanować i podziękować za zaufanie.  Bądźmy zawsze razem, tworząc przyszłość naszej uczelni, zachęcał na zakończenie swoich wstąpień rektor Stanisław Dziekoński.

Ważnym punktem uroczystości było wręczenie statuetek „W Kierunku Człowieka” dla osób, które w sposób szczególny przyczyniły się do rozwoju Akademii Teologii Katolickiej i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Motto statuetki nawiązuje do tytułu księgi pamiątkowej, którą społeczność ATK wręczyła Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu z okazji 25-lecia Jego święceń biskupich. Statuetką nagrodzono sześciu laureatów.

Rektor odbiera Nagrodę „Pro Masovia”

20-lecie UKSW to święto całej społeczności akademickiej. Pani wicemarszałek Elżbieta Lanc, wręczyła dla UKSW z tej okazji Nagrodę „Pro Masovia”. Medal Pamiątkowy za wkład w rozwój województwa mazowieckiego odebrał rektor uczelni.

Uroczystość uświetnił koncert artystów polskiej sceny muzycznej, Olgi Szomańskiej, Piotra Cugowskiego oraz Rafała Brzozowskiego. (JC)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here