Jubileuszowa Sesja z okazji 30 lecia AIP – 26 kwietnia

677

Akademia Inżynierska w Polsce jest stowarzyszeniem grupującym osoby o wybitnych osiągnięciach inżynierskich. W swoim gronie skupia niezwykle zasłużonych dla rozwoju nauki i techniki  profesorów polskich uczelni technicznych, a także  przedsiębiorców o wyjątkowym dorobku inżynierskim. Uroczysta sesja z okazji jubileuszu 30 lecia AIP, odbędzie się 26 kwietnia  w auli Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, pod patronatem PAN, KRPUT i FSNT NOT.

Akademia Inżynierska w Polsce jest stowarzyszeniem wspierającym rozwój nowoczesnych technologii i przedsiębiorczości innowacyjnej. Skupia się na łączeniu osiągnięć pracy inżynierskiej i wynalazczości w dziedzinie techniki z zastosowaniem tego potencjału w przemyśle. Dzięki aktywności członków uczestniczy w realizacji krajowych i międzynarodowych programów badawczo-rozwojowych i aplikacyjnych, współpracuje z uczelniami akademickimi i szkołami wyższymi oraz średnimi, w zakresie doskonalenia dydaktycznego.

– Pełnimy funkcje doradcze dla instytucji państwowych, samorządowych, gospodarczych i społecznych – informuje prof. dr hab. inż. Jerzy Barglik, prezes  Akademii Inżynierskiej w Polsce.   Zajmujemy się również promocją polskiej innowacyjności w kraju i za granicą. Liczba naszych członków jest ograniczona do 300 osób, ponieważ takie było założenie inicjatorów z Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, którzy powołali Akademię Inżynierską w Polsce (AIP) w 1992 roku, aby w jednym miejscu zgromadzić wybitnych twórców polskiej techniki – inżynierów i przedsiębiorców.

Uroczystości jubileuszowe z okazji 30-lecia AIP odbędą się 26 kwietnia  w auli Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Wybitni uczeni wygłoszą trzy referaty.  Jeden autorstwa prof. Antoniego Rogalskiego, dziekana Wydziału IV PAN na temat detektorów podczerwieni w Polsce. Kolejny wygłosi znakomity popularyzator nauki były rektor AGH prof. Ryszard Tadeusiewicz, który będzie mówił o sztucznej inteligencji. Trzeci referat dotyczący unikatowego w globalnej skali napędu detonacyjnego, przedstawi ceniony na świecie za swój autorytet naukowy prof. Piotr Wolański. Polska jest pionierem tej technologii. Pierwszy start rakiety detonacyjnej odbył się w tym roku w pobliżu Warszawy. Prof. Piotr Wolański podczas swej prezentacji opowie szczegółowo o tej technologii i o wieloletnich badaniach zespołu pod jego kierownictwem.

– Nie możemy pozostać obojętni wobec wojny za naszą wschodnią granicą, dlatego nasza uroczystość będzie dużo skromniejsza. Akademia kilka tygodni temu wydała oświadczenie w sprawie barbarzyńskiej agresji Rosji na Ukrainę i będziemy się do tego stanowiska odnosić. Zaprosiliśmy na naszą uroczystość dużo mniej gości, a podczas Sesji Jubileuszowej  będziemy się koncentrować głównie na referatach naukowych  i na prezentacji dorobku studenckich kół naukowych trzech krakowskich uczelni:  AGH, Politechniki Krakowskiej i Akademii Rolniczej.  Przebieg Sesji Jubileuszowej będzie transmitowany on-line, a teksty referatów ukażą się nie  tylko na naszej stronie, ale również w Przeglądzie Technicznym. Czytelnicy będą mieli okazję do poznania wybitnych osiągnięć polskich uczonych. 

AIP zamierza wzmocnić medialnie swój wizerunek i będzie zabiegać o to, aby w jej szeregi wstępowali młodzi inżynierowie.  – Poza naszą stroną internetową, która jest żywa i jest  tam zamieszczonych jest wiele ciekawych informacji,  powinniśmy także pojawić się w mediach społecznościowych.  Łatwiej będzie nam wówczas dotrzeć do młodszego pokolenia, ale zachowując niezmiennie te same kryteria i warunki przyjmowania w szeregi AIP. To muszą być osoby o wybitnym dorobku inżynierskim, niekoniecznie naukowym, ale na pewno inżynierskim – podkreśla prezes AIP. 

 Rola inżynierów w państwie powinna być  znacznie bardziej doceniana i dużo większa, niż jest aktualnie. O pozycję inżyniera i jego status trzeba się intensywnie starać i mocno o to dbać. To jest  jedno z najważniejszych zadań Akademii Inżynierskiej w Polsce, w każdej kadencji, ponieważ rozwój cywilizacyjny i poprawa standardu życia obywateli zależy od talentu, wiedzy i umiejętności twórców techniki. JC

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here