Kandydaci do tytułu „Złoty Inżynier 2021” – głosowanie trwa do 20 lutego

1634

Plebiscyt „Złoty Inżynier” organizowany przez redakcję „Przeglądu Technicznego” cieszy się nie słabnącą popularnością już od 28 lat. Wśród kandydatów do tytułu „Złoty Inżynier 2021” znaleźli się wybitni twórcy techniki zarówno naukowcy,jak i praktycy – menedżerowie, nauczyciele i działacze ruchu stowarzyszeniowego. Wywodzą się z tradycyjnych oraz najnowszych dziedzin techniki, ale wszyscy zgodnie pracują na rzecz ich rozwoju, a co szczególnie ważne – z poszanowaniem środowiska naturalnego. Wśród tegorocznych kandydatów są osoby zajmujące się nowymi technologami, robotyką i automatyką oraz zrównoważonym rozwojem.

Tradycyjnie, przypominamy także sylwetki kandydatów z lat ubiegłych, którzy od czasu pierwszej nominacji odnieśli kolejne sukcesy zawodowe i dołożyli swoją cegiełkę w rozwój i promocję techniki.

Zapraszamy Państwa do głosowania w 28. Plebiscycie „Złoty Inżynier”. Można to zrobić tradycyjnie; wycinając zamieszczony kupon i wpisując nazwiska osób, które według Państwa zasłużyły na wyróżnienie. Drugim sposobem oddania głosu, jest wypełnienie formularza konkursowego na stronie internetowej „Przeglądu Technicznego” www.przeglad-techniczny.pl.

Głosowanie trwa do 20 lutego 2022 r. Liczymy na Państwa głosy oraz na spotkanie podczas tradycyjnej gali „Złotego Inżyniera” na przełomie marca i kwietnia (jeśli tylko sytuacja epidemiczna na to pozwoli).

Kandydaci do tytułów Diamentowego, Złotego, Wyróżnionego Inżyniera 2021:

Dr inż. Jan Bobkiewicz– budowlaniec, inspektor nadzoru budowlanego, kierownik budowy wielu domów mieszkalnych, budynków przemysłowych oraz sakralnych, biegły sądowy i rzeczoznawca budowlany, a także audytor i doradca energetycznym.Członek Rady Krajowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa („PT” 4/21).

Prof. dr hab. inż. Henryk Bujak – wieloletni kierownik Katedry Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa, a od 2018 r. dyrektor Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin -PIB w Radzikowie. Zajmował się analizą dziedziczenia cech ilościowych roślin uprawnych oraz wykorzystaniem zjawiska heterozji w hodowli mieszańcowych odmian żyta („PT” 4/21).

Mgr inż. Tomasz Detka –  absolwent automatyki i robotyki na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, zajmuje się tematyką bezpieczeństwa pojazdów elektrycznych oraz elektrochemicznych magazynów energii. Zawodowo związany z  Siecią Badawczą Łukasiewicz – PIMOT. Uczestniczy w pracach konsultacyjnych w zakresie prawa dotyczącego elektromobilności („PT” 7/21).

Mgr inż. Roman Długi – prowadzi własną firmę Serwis AKPIA. W 2005 r. założył firmę ASKET promującą odnawialne źródła energii, która ma tytuł Lidera w projekcie GREENEVO Ministerstwa Środowiska. Od 1979 r. działa w SIMP. Jest pomysłodawcą i  koordynatorem programu ZG FSNT NOT Bezpieczne Praktyki i Środowisko („PT” 5/21)..

Prof. hab. inż. Janusz Dyduch – kierownik Zakładu Systemów Sterowania na Wydziale Transportu Politechniki Radomskiej. Był pierwszym Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego, odpowiedzialnym za przystosowanie kolei polskich do wymagań UE. Był wiceprezesem Zarządu Głównego FSNT-NOT, prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP („PT” 9/21).

Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Gogołek –  kierownik Katedry Technologii Informacyjnych Mediów UW. Zaprojektował i wdrożył system gromadzenia i dystrybucji multimedialnych zasobów informacyjnych za pośrednictwem Internetu, oraz wdrożył program nauczania nowej specjalności – dziennikarstwo online i nowych kierunków studiów – logistyka i administrowanie w mediach oraz zarządzanie Big Data („PT” 4/21).

Mgr inż. Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa – wieloletni dyrektor departamentu w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego. Podsekretarz Stanu w Ministerstwach Budownictwa iInfrastruktury (2006–2008). Wykładowca PW oraz SGH. Członeki PZITB oraz SITPMB, gdzie od 2018 r. jest Wiceprezesem („PT” 4/21).

Dr hab. inż. Sławomir Jednoróg – profesor instytutu w Centralnym Laboratorium Ochrony Radiologicznej w Warszawie. Uczestnik misji pokojowej ONZ w Angoli. Był kierownikiem projektów m.in. w Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Za swoją działalność uhonorowany licznymi odznaczeniami, m.in. przez Sekretarza Generalnego ONZ („PT” 2/21).

Dr hab. inż. Arkadiusz Kamiński – prezes SITPChem O/Płock. Zajmował się badaniami dot. ochrony środowiska i opracowaniami dla przemysłu rafineryjno-petrochemicznego. Ekspert w PKN ORLEN w  obszarze operacyjnym. W latach 2009–2018 pełnił funkcję dyrektora Biura Ochrony Środowiska PKN ORLEN. („PT” 10/21).

Mgr inż. Piotr Kostro – zarządza spółką Radomskie Centrum Innowacji i Techniki w Radomiu. Był właścicielem i prezesem firmy TECHMIX, która jako jedna z pierwszych w Polsce tworzyła nowe wzory w przestrzeni reklamowej. Współpracował z takimi międzynarodowymi gigantami, jak: PEPSI, COCA COLA, PHILIPS oraz z praktycznie wszystkimi browarami. („PT” 3/21).

Inż. Dariusz Kruk – jako pracownik wiodących firm w branży budowlanej (Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych – 7 SA, STRABAG Sp.z o.o. oraz TRAKCJA SA) brał udział w największych projektach modernizacyjnych linii i stacji kolejowych w Polsce („PT” 6/21).

Dr inż. Marek Ksepko – specjalista nauk leśnych, hydrolog, teledekta i geomatyk z Białowieży. Zastępca  Dyrektora Oddziału Biura Urządzenia Lasu i Geodezji Leśnej w Białymstoku. Autor i współautor systemów monitoringu wykorzystywania przestrzeni powietrznej przez ptaki oraz wpływu zmian warunków hydrologicznych na ekosystemy leśne („PT” 6/21).

Dr Stanisław Latek – pracownik Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej. Od 1990 r. dyrektor Departamentu Szkolenia i Informacji Społecznej w Państwowej Agencji Atomistyki i redaktor naczelny „Postępów Techniki Jądrowej”,. Aktywnie zaangażowany w działalność Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego i Towarzystwa Marii Skłodowskiej-Curie („PT” 1/21).

Mgr inż. Jan F. Lemański – jeden z pionierów inżynieryjnej ochrony środowiska. Był dyrektorem Wydziału Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Geologii Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Rzeczoznawca i projektant. Współautor Programu Ochrony Środowiska woj. Poznańskiego. Czynny członek PZITS oraz Rady FSN NOT w Poznaniu („PT” 10/21).

Dr inż. Katarzyna Ławińska – pracuje w Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Skórzanego). Interesują ją szczególnie wyzwania w zakresie zagospodarowania odpadów przemysłowych. Opracowała innowacyjną, ekologiczną technologię wyprawy skór naturalnych z zastosowaniem ekstraktu bambusa. Wielokrotnie nagradzana za swoją działalność („PT” 9/21).

Inż. Marcin Maciejewski – właściciel firmy MODERNPLAST z Łochowic koło Bydgoszczy, zaopatrującej zakłady przetwórstwa spożywczego i inne w wysokiej jakości antybakteryjne taśmy modularne, które mają szerokie zastosowanie w  pasteryzatorach, tunelach chłodniczych, blanszownikach oraz transporcie produktów („PT” 2/21).

Dr inż. Konrad Henryk Markowski – prezes Koła Zakładowego SEP na Politechnice Warszawskiej. Specjalizuje się w technologii nowych czujników światłowodowych. Jest autorem licznych publikacji w naukowych periodykach krajowych i zagranicznych. Otrzymał liczne nagrody uczelniane oraz Nagrodę Naukową PAN w 2018 r. („PT” 1/21).

Dr hab. inż. Anna Masek – specjalistka w zakresie technologii polimerów, profesor uczelni w Instytucie Technologii Polimerów i Barwników PŁ, liderem zespołu zajmującego się bioinspirowanymi kompozytami polimerowymi. Kieruje unikalnym w kraju laboratorium do starzenia polimerów. Jest ekspertem NCBR, PARP, a także członkiem SITPChem („PT” 11/21).

Dr inż. Piotr Wiesław Matejuk – wiceprezes Towarzystwa Kultury i Historii Techniki. Pracował w Polskich Zakładach Kinotechnicznych Wytwórni Sprzętu Filmowego „Spefika”, Zakładach Mechaniczno-Precyzyjnych „Błonie, Centralnym Laboratorium Optyki. Pełnił funkcję dyrektora ds. inwestycji w Zjednoczeniu Przemysłu Optycznego i Medycznego OMEL oraz był dyrektorem ds. eksportu i handlu w PZO („PT” 9/21).

Dr inż. Jan Matuszewski – pracuje w Instytucie Radioelektroniki na Wydziale Elektroniki WAT. Pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu, a od 5 lat kieruje Zakładem Systemów Radioelektronicznych. Ekspert MON. Uczestniczył w pracach grupy doradczej NATO zajmującej się opracowaniem wymagań dla bazy danych radarów („PT” 8/21).

Dr hab. inż. Wacław Romuald Muzykiewicz, prof. AGH – pracuje na Wydziale Metali Nieżelaznych AGH, gdzie od lat jest w gronie najlepiej ocenianych przez studentów nauczycieli akademickich. Animator konkursu o Nagrodę Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych dla najlepszego absolwenta Wydziału. Wiceprezes SITMN (od 2002 r.), delegat do Rady Kraj FSNT-NOT („PT” 12/21).

Mgr inż. Kamil Edward Nawirski – członek PZITS. Działa w strukturach Wrocławskiej Rady FSNT NOT, gdzie pełni funkcję Przewodniczącego Komisji ds. Młodej Kadry Technicznej. Był pomysłodawcą studenckich spotkań „Piwo Organizacji Studenckich”, a także Forum Inżynierów Przyszłości. („PT” 10/21).

Mgr inż. Wiesław Paluszyński – prowadzi firmę Trusted Information Consulting zajmującą się audytem bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, kryptografii, podpisu elektronicznego i analizy procesów biznesowych związanych z procesem informatyzacji. Pełnił funkcję wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Informatycznego („PT” 7/21).

Dr hab. inż. Mirosław Rodzewicz, prof. PW– specjalista z zakresu lotniczych konstrukcji kompozytowych i samolotów bezzałogowych. Członek Polskiego Stowarzyszenia Aeronautyki i Astronautyki, wktórym sprawował funkcję prezesa. Skonstruował i oblatał kilka lotni i motolotni. Był trenerem lotniarskiej kadry narodowej. Pilot szybowców, odbył też szkolenie samolotowe („PT” 11/21).

Dr hab. inż. Adrian Różański – naukowiec i dydaktyk z Politechniki Wrocławskiej. Specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach mechaniki gruntów i fundamentowania w ramach teorii stanów granicznych. Jest członkiem międzynarodowych stowarzyszeń naukowych i technicznych. („PT” 6/21).

Dr inż. Witold Rzepiński – wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży. Wprowadził do praktyki rolniczej wiele innowacji. Jest ekspertem firmy produkującej srebro monojonowe do dezynfekcji gleby, zwalczania chorób bakteryjnych i grzybiczych („PT” 5/21).

Prof. dr hab. inż. Bogusław Smólski – specjalista w zakresie elektroniki mikrofalowej, interferometrii, techniki mikrofalowej oraz techniki urządzeń radiolokacyjnych. W latach 2003 – 2007 Rektor WAT. Organizator i pierwszy dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Członek Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN, a od 2015 r. jego Przewodniczący („PT” 7/21).

Dr hab. inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec, prof. PK – członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów oraz Polskiego Stowarzyszenia Biomateriałów. Zajmuje się m.in. kompozytami do rekonstrukcji tkanki kostnej, chrzęstnej i zastosowań stomatologicznych oraz nanomateriałami. („PT” 5/21).

Dr hab. inż. Piotr Szynkarczyk – dyrektor Łukasiewicz PIAP. Jego specjalizacja to bezzałogowe pojazdy lądowe i roboty mobilne wojskowe i cywilne. Jest jednym z konstruktorów pierwszych polskich robotów pirotechnicznych Inspector i Expert wykorzystywanych w portach lotniczych („PT” 8/21).

Prof. dr hab. Tadeusz Więckowski – związany z Instytutem Telekomunikacji i Akustyki PWr. W latach 2008 – 2016 rektor Politechniki Wrocławskiej. Obecnie pełni funkcje Dyrektora Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego oraz Pełnomocnika Rektora ds. Organizacji Wydziału Informatyki i Telekomunikacji oraz Kierownika Katedry Telekomunikacji i Teleinformatyki. („PT” 8/21).

Mgr inż. Tomasz Wróblewski – członek SIMP w Wałbrzychu oraz SITP we Wrocławiu. Zawodowo związany z firmą BOXMET LTD, gdzie od 2016 r. jest wiceprezesem zarządu. Zajmuje się usprawnianiem procesów wytwórczych istniejących wyrobów, a także nowych uruchomień produkcyjnych do wyrobów pożarowych i innych („PT” 12/21).

Dr hab. Magdalena Zabochnicka, prof. PCz – ekspert w zakresie innowacyjnych technologii, jako Innovation Coach i Ekspert Rekomendowany przy MFiPR wspiera działania dot. zwiększania konkurencyjności polskich przedsiębiorstw we wdrażaniu innowacyjnych technologii, (bio)produktów i usług przy udziale funduszy europejskich oraz kapitałowych i gwarancyjnych instrumentów finansowych („PT” 12/21).

Mgr inż. Edward Ziaja – specjalista w projektowaniu układów automatyki. W latach 2007 – 2019 Prezes Zarządu w Instytucie Automatyki Systemów Energetycznych (IASE) we Wrocławiu.. Obecnie Pełnomocnik Zarządu IASE ds. Kluczowych Klientów. Przewodniczy Sekcji Energetyki SEP („PT” 11/21).

Kandydaci z lat ubiegłych

Mgr inż. Ewelina Chołodowicz – absolwentka kierunku Automatyka i Robotyka Wydziału Elektrycznego ZUT w Szczecinie. Obecnie jest doktorantką w Szkole Doktorskiej ZUT. Interesuje się układami hybrydowym, modelowaniem, analizą i syntezą układów sterowania. Jest współautorką 10 artykułów naukowych publikowanych w specjalistycznych czasopismach. Młody Inżynier 2020. („PT” 22-23/19).

Mgr inż. Tomasz Gębka – elektronik, menedżer po Politechnice Śląskiej. Pracę po studiach rozpoczynał w Zakładzie spółki Fiat w Tychach. Po stażu w zakładach Fiata i Cryslera (Włochy, Turcja, USA) wrócił w 2020 r. do tego samego Zakładu w charakterze dyrektora. Obecnie zarządza zakładem produkującym auta spółki Fiat Crysler Automobiles Poland w Tychach („PT” 26/20).

Prof. dr hab. inż. Mohamed Hazem Kalaji – specjalista z zakresu fizjologii roślin. Dydaktyk z SGGW. Absolwent Akademii Rolniczej w Aleppo (Syria). Wszystkie stopnie naukowe uzyskał w Polsce. Jeden z najczęściej cytowanych naukowców z Polski („PT” 9-10/20).

Dr inż. Ewa Korzeniewska – pracownik naukowo-dydaktyczny Politechniki Łódzkiej. Absolwentka Wydziału Elektrotechniki i Elektroniki PŁ. Sekretarz naukowy Komitetu Stowarzyszenia Elektryków Polskich ds. Zastosowań PEM w Medycynie, członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Zastosowań Elektromagnetyzmu, członek Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Technicznej. Wyróżniona w konkursie ZI w 2019 r. („PT” 14-15/19).

Mgr inż. Łukasz Mucha – mechanik i biocybernetyk z Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. profesora Zbigniewa Religi w Zabrzu. Kierownik projektu w Pracowni Biocybernetyki tej Fundacji, współtwórca robotów chirurgicznych oraz systemów sterowania i narzędzi chirurgicznych. Absolwent i doktorant Politechniki Śląskiej. Sekretarz  Zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia na rzecz Robotyki Medycznej. Młody Inżynier 2020 („PT” 26/19).

Prof. hab. inż. Janusz Dyduch – kierownik Zakładu Systemów Sterowania na Wydziale Transportu Politechniki Radomskiej. Był pierwszym Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego, odpowiedzialnym za przystosowanie kolei polskich do wymagań UE. Był wiceprezesem Zarządu Głównego FSNT-NOT, prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP („PT” 9/21).

Dr hab. inż. Ewa Sicińska – dietetyk po Wydziale Nauk o Żywieniu i Konsumpcji SGGW. Po stażach naukowych w Kanadzie i Wielkiej Brytanii. Wykłada w dwóch językach. Ekspert racjonalizacji żywienia różnych grup Polaków. ((„PT” 24/20).

Dr inż. Agnieszka Siemion – absolwentka Politechniki Warszawskiej (Wydział Fizyki). Specjalistka w zakresie optyki, optyki dyfrakcyjnej, holografii, optyki THz i termowizji.. W 2018 r. została laureatką programu Lider (NCBR). Celem kierowanego przez nią projektu T-SKIN było zaprojektowanie i wykonanie stanowiska do badania terahercowego skóry, które może pomóc w wykrywaniu w czasie rzeczywistym zmian nowotworowych. Młody Inżynier 2019 („PT” 6-7/19).

Mgr inż. Krzysztof Wincenciak – elektryk po Politechnice Krakowskiej. Wiceprezes Krakowskiego Oddziału SEP. Specjalista ochrony odgromowej zwany „kolegą od piorunów”. Współpracuje z Niemieckim Komitetem Ochrony Odgromowej („PT” 20-21/20).

Mgr chemik po UJ Kazimierz Wronkowski – Srebrny Inżynier 2020. W przeszłości związany z polskim przemysłem rafineryjnym m.in. jako dyrektor i wiceprezes Rafinerii Nafty Trzebinia. Od kilku lat zarządza katowicką spółką ITT specjalizującą się w budownictwie przemysłowym. („PT” 12-13/20).

Źródło: Przegląd Techniczny nr 1/22

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here