KGHM – działania na rzecz klimatu

1300

Miedź to metal podstawowy dla prowadzenia procesów związanych z Green Deal. A sam proces wydobycia surowca staje się coraz bardziej ekologiczny. 22 miliony ton miedzi potrzeba, by rozwijać technologie, które pozwolą na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej o 75 proc. Miedź ma szerokie zastosowanie w działaniach kluczowych dla tworzenia niskoemisyjnej gospodarki. Turbiny w elektrowniach wiatrowych, elektrownie fotowoltaiczne, silniki w samochodach elektrycznych i hybrydowych – to tylko nieliczne przykłady.

KGHM Polska Miedź S.A. mówi jasno – nie ma europejskiego Green Deal bez metali nieżelaznych. „Zasadniczym wkładem Polskiej Miedzi w walkę ze zmianami klimatu są nasze wyroby, bez których niemożliwe byłoby upowszechnienie zielonych technologii w energetyce i transporcie. Nie ustajemy również w wysiłkach na rzecz minimalizacji śladu środowiskowego samej spółki” – podkreśla Marcin Chludziński, prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Zobowiązanie w polityce klimatycznej

Te wysiłki realizują się w konkretnych przedsięwzięciach. Już teraz ekologia stanowi jeden z czterech filarów strategii rozwojowej spółki (obok efektywności, elastyczności i e-przemysłu). Ale to nie koniec. Obecnie trwają pracę nad oddzielnym dokumentem dotyczącym polityki klimatycznej spółki. Ma on potwierdzić systemowy charakter podejścia miedziowego giganta do zarządzania emisjami.

„Jesteśmy firmą odpowiedzialną społecznie i uważnie wsłuchującą się w potrzeby naszego otoczenia. Przygotowywana polityka klimatyczna nie tylko wyjdzie naprzeciw oczekiwaniom naszych interesariuszy, ale przede wszystkim pomoże w zaangażowaniu i wysiłkach podejmowanych dla dbania o stan naszej planety. Nasza strategia tylko to potwierdza” – tłumaczy Marcin Chludziński, prezes miedziowej spółki.

KGHM zalesia Dolny Śląsk

Strategia to jedno. A praktyczne działania? Tych nie brakuje. KGHM aktywnie wspomaga zalesianie terenów, na których funkcjonuje. Sama Huta Miedzi Głogów w 2020 roku posadziła blisko 107 tysięcy sadzonek drzew i krzewów na łącznej powierzchni obsadzenia około 15 hektarów.

Łącznie w ubiegłym roku KGHM przyczynił się do zalesienia ponad 30 hektarów terenu. Przyczynił się tym samym wydatnie do poprawy stanu powietrza w regionie. Badania naukowe wskazują, że jeden hektar lasu sosnowego pochłania do 30 ton dwutlenku węgla rocznie.

Energia ze źródeł własnych oraz OZE

Kolejny aspekt, w którym widać proekologiczne podejście KGHM, to energetyka. Firma do 2030 roku chce pozyskiwać połowę potrzebnej energii ze źródeł własnych, w tym z Odnawialnych Źródeł Energii.

W minionym roku ponad 22 proc. ogólnego zużycia energii w KGHM pokryto właśnie ze źródeł własnych, w tym z bloków gazowo-parowych, w których w 2020 r. w osiągnięto rekordową produkcję energii elektrycznej. Wyprodukowano w nich w sumie ponad 0,5 TWh energii, co stanowi blisko 16 proc. całego zapotrzebowania spółki. W ramach własnej transformacji koncern prowadzi także projekty budowy swoich instalacji fotowoltaicznych, których działanie pozwoli w skali roku uniknąć ponad 8 tys. ton emisji, CO2 i innych związków azotów i siarki oraz pyłów.

W trosce o środowisko

Inwestycje w źródła własne, w tym OZE będą korzystne tak dla środowiska, jak i dla efektywności kosztowej spółki. Mogą przynieść oszczędności rzędu nawet kilkudziesięciu milionów złotych rocznie.

Ograniczenie szkodliwego wpływu na środowisko dotyczy także hut KGHM. Od dawna sukcesywnie ograniczana jest emisja arsenu. Ma to związek z realizacją konkluzji BAT dla przemysłu metali nieżelaznych. Dzięki szeregowi inwestycji, osiągane parametry utrzymują się na znacznie lepszych poziomach, niż te wymagane prawem.

KGHM wdraża także rozwiązania związane z Gospodarką Obiegu Zamkniętego. Jednym z nich jest produkcja kruszyw drogowych z żużli pomiedziowych. Żużel stanowi odpad procesu produkcyjnego w hutach. Dzięki posiadanej wiedzy i technologii materiał ten nie trafia na składowisko, lecz jest ponownie wykorzystywany. Dzięki rozwiązaniom, którymi dysponują spółki z grupy kapitałowej KGHM odpad przerabiany jest na pełnowartościowy produkt, stosowany w budownictwie drogowym, jako wysokojakościowe kruszywa.

Co więcej, proces produkcji kruszyw na bazie materiału dostarczonego przez hut pozwala też ograniczyć emisje, które powstałyby wokół procesu tradycyjnego pozyskiwania kruszywa. W ciągu ostatniej dekady należąca do grupy kapitałowej spółka KGHM Metraco, zagospodarowała około 10 mln ton żużli. Można sobie wyobrazić, jak wiele odpadów powstałoby z pozyskiwania tego surowca w sposób naturalny.

Rozsądną gospodarkę widać także w zakresie gospodarowania złomami. Obecnie ponad 20 proc. miedzi elektrolitycznej wytwarzanej na Dolnym Śląsku pochodzi ze wsadów obcych. Zgodnie ze strategią koncernu ma to być docelowo aż jedna trzecia produkcji. To realizacja globalnych mega trendów i wpisanie się w tendencje realizowane w UE.

Na zielonym szlaku

Wszystkie przykłady pokazują, jakie znaczenie dla KGHM ma realizacja założeń strategicznych związanych z ekologią. Łączy się to z przekonaniem wypływającym z idei Zrównoważonego Rozwoju mówiących, że odpowiedzialny biznes, musi brać pod uwagę nie tylko efektywność działań, ale także ich wpływ na otoczenie.

Dlatego też zielony szlak, na który wkroczyła spółka, nie jest jedynie tymczasowym przystankiem. Jest rozmyślnie obraną drogą, którą firma będzie sukcesywnie podążać.

Źródło informacji: KGHM

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here