KIR – technologiczny hub i dostawca innowacyjnych rozwiązań cyfrowych

1086

Sektor bankowy w Polsce korzysta z zaawansowanych technologicznie rozwiązań, bezpiecznych i wygodnych dla użytkownika. Wraz z rozwojem technologii, rosną wymagania klientów – nie tylko wobec usług finansowych. KIR jako podmiot od lat wspierający sektor bankowy w Polsce, współtworzy uniwersum cyfrowych usług: zarówno komercyjnych, znacznie wykraczających poza serwis dla banków, jak i publicznych, oferując narzędzia służące administracji publicznej w zdalnym kontakcie z obywatelem. Włączając się w wiele innowacyjnych projektów, KIR technologicznie wspiera działania na rzecz cyfryzacji.

Rozwiązania dostarczane przez firmę przyspieszają digitalizację i umożliwiają zrównoważony rozwój procesów elektronicznych w gospodarce. W tym sensie KIR jest nie tylko instytucją sektora bankowego, ale również częścią szeroko rozumianej branży nowych technologii.

Istotne miejsce  na mapie zadań KIR zajmuje tożsamość cyfrowa, uznawana za klucz do popularyzacji wszelkiego rodzaju e-usług. Uruchomiona na początku czerwca 2019 r. usługa mojeID pozwala na zdalne potwierdzanie tożsamości przy pomocy danych uwierzytelniających, pochodzących od dostawcy tożsamości. Obecnie dostawcami tożsamości są banki, które posiadają najwyższy poziom zabezpieczeń dostępu do systemów bankowości elektronicznej. – Dzięki mojeID użytkownik zyskuje łatwy dostęp do usług online, bez konieczności zapamiętywania i wpisywania kolejnych loginów czy haseł, bez potrzeby osobistej wizyty w punkcie obsługi, urzędzie lub umawiania się z kurierem – informuje Robert Trętowski, wiceprezes Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A (KIR) . – mojeID znacząco poszerza dostęp do usług w trybie cyfrowym także w sferze publicznej. Dzięki połączeniu usługi KIR z tzw. Węzłem Krajowym, integrującym usługi administracji publicznej, można np. zdalnie złożyć wniosek o dowód osobisty czy zarejestrować pojazd.

KIR finalizuje także prace nad uruchomieniem usługi mSzafir – podpisu elektronicznego w chmurze, którego składanie będzie możliwe z dowolnego urządzenia z dostępem do internetu. Usługi firmy są zgodne z wymaganiami eIDAS, a KIR jest wpisany na listę kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi zaufania prowadzoną przez Ministra Cyfryzacji.

mojeID – elektroniczna tożsamość

Usługa mojeID to zdalne potwierdzanie tożsamości w oparciu o dane pochodzące z zaufanego źródła,
tj. banku. Obecnie z usługi mogą korzystać klienci PKO Banku Polskiego, Pekao S.A. i ING Banku Śląskiego oraz PGNiG Obrót Detaliczny – komercyjnego dostawcy usług. Wdrożenie usługi w Medicover Polska to pierwsze wdrożenie w branży medycznej, gdzie niezbędny jest najwyższy poziom ochrony wrażliwych danych. mojeID daje gwarancję bezpiecznego, jednoznacznego uwierzytelniania klienta w ramach dostępu do usług Medicover online.

Kwestia zdalnego potwierdzania tożsamości leży u podstaw szeroko pojętego cyfrowego skoku. Możliwość zastosowania bezpiecznej identyfikacji użytkownika online istotnie poszerza zakres biznesowych modeli funkcjonujących w wielu sektorach. Wdrożenie usługi mojeID ma wartość przełomową, bo jest to rozwiązanie warunkujące wirtualizację procesów istotnych dla stymulowania rozwoju całej gospodarki – zarówno w obszarze biznesu, jak i w administracji.

– Nowe technologie radykalnie zmieniają funkcjonowanie wszystkich uczestników rynku – kontynuuje wiceprezes. –  Rewolucyjnie zmieniają się także oczekiwania społeczne i potrzeby klientów – w kierunku usług dostępnych online czy też usług typu ‘instant’. Sektor bankowy jest bardzo aktywną częścią tych dynamicznych zmian. Uruchomienie możliwości zakładania Profilu Zaufanego w serwisie bankowości elektronicznej – pioniersko w PKO Banku Polskim, a następnie w kolejnych bankach – udowodniło, że Polacy są gotowi na rozwiązania zdalne. W pierwszej kolejności zaczęliśmy masowo korzystać z usług e-państwa: składania wniosków o dowód, prawo jazdy, kartę EKUZ, dostępu do Konta Pacjenta, rozliczeń podatkowych, składania przez internet pism urzędowych.

Dzięki mojeID administracja publiczna zyskuje dodatkowe narzędzie do szybkiego i bezpiecznego uwierzytelniania obywateli, które zapewnia im dostęp do stale poszerzanego katalogu cyfrowych usług publicznych. Podobna rewolucja jest nieuniknionym krokiem w rozwoju usług komercyjnych.  

Weryfikacja tożsamości z wykorzystaniem mojeID umożliwia zdalne załatwienie formalności, które dotychczas wymagały osobistego uwierzytelnienia danych (np. w punkcie obsługi klienta lub przez kuriera). mojeID pozwala usługodawcom komercyjnym na digitalizację procesów, optymalizację funkcjonujących modeli biznesowych, a w konsekwencji na redukcję kosztów bieżącej obsługi klienta. Aby skorzystać z usługi, wystarczy na stronie internetowej dostawcy lub urzędu, którzy udostępniają tę metodę potwierdzania tożsamości, wybrać opcję logowania lub potwierdzania tożsamości z mojeID. Użytkownik jest następnie przekierowany na stronę banku, gdzie po zalogowaniu akceptuje potwierdzenie swojej tożsamości przez bank podmiotowi trzeciemu (dostawcy usług). Można to zrobić na komputerze, smartfonie lub tablecie.

Z dostarczanego przez KIR mechanizmu zdalnego potwierdzania tożsamości już wkrótce będą mogli skorzystać klienci podmiotów, reprezentujących kolejne sektory gospodarki. Na etapie przygotowywania wdrożenia mojeID są firmy m.in. z obszarów takich jak telekomunikacja, ubezpieczenia i usługi finansowe.

mSzafir – podpis elektroniczny w chmurze

– KIR od lat świadczy usługi certyfikacji w ramach Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego Szafir. Kwalifikowany e-podpis Szafir jest wykorzystywany do uwierzytelnienia e-dokumentów w biznesie, administracji czy medycynie – podsumowuje Robert Trętowski. – mSzafir – podpis elektroniczny w chmurze to usługa, którą KIR udostępni już wkrótce. Pozwoli na złożenie kwalifikowanego podpisu na dowolnym urządzeniu: smartfonie, tablecie lub komputerze całkowicie wirtualnie – bez  czytnika i karty kryptograficznej. To rozwiązanie jest dobrą opcją także dla tych, którzy dotychczas nie korzystali z e-podpisu lub robili to sporadycznie, bo umożliwia uzyskanie jednorazowego certyfikatu pozwalającego na podpisanie jednego dokumentu.

Cały proces, od zakupu certyfikatu do złożenia podpisu, jest realizowany online z wykorzystaniem usługi mojeID – zdalnego sposobu weryfikacji tożsamości użytkownika. Wszystkie dane niezbędne do złożenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego mSzafir, w tym klucz prywatny użytkownika, przechowywane będą w chmurze, a nie –  jak w przypadku podpisu elektronicznego Szafir – na karcie kryptograficznej.

Uruchomienie usługi mSzafir pozwoli na korzystanie z e-podpisu w dowolnym miejscu i czasie, zarówno do sygnowania dokumentów firmowych, jak i prywatnych. mSzafir to wygodne, zaufane i łatwo dostępne rozwiązanie, które docelowo pozwoli na przeniesienie do świata cyfrowego wielu aspektów funkcjonowania klienta i obywatela na styku z sektorem komercyjnym i administracją publiczną.

mojeID i e-podpis w chmurze to komplementarne usługi, pozwalające na korzystanie z pełnego zakresu narzędzi służących cyfrowej identyfikacji i uwierzytelnianiu. (inf)

Więcej o usłudze na www.mojeid.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here