Klaster Technologii Innowacyjnych konkretyzuje swoje plany

1069

Powołana przed kilkoma miesięcami Warsaw New Tech University Foundation angażuje się w działania integrujące środowiska naukowe, biznesowe, samorządowe i przemysłowe w budowaniu  wspólnej sieci partnerskich powiązań na styku nauki, gospodarki i życia społecznego. Fundacja założona z inicjatywy ks. prof. Stanisława Dziekońskiego, rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w latach 2002 – 2020, zyskała już wielu krajowych i międzynarodowych sojuszników.  W ramach Klastra Technologii Innowacyjnych, koordynowanego przez Warsaw New Tech University Foundation (WNTUF), partnerzy fundacji zadeklarowali teraz podejmowanie wspólnych działań na rzecz wykorzystywania cyfrowych rozwiązań w procesach społecznych i gospodarczych.

Podczas posiedzenia Rady Fundacji, które odbyło się 15 listopada, każdy z uczestników scharakteryzował profil reprezentowanego przez siebie podmiotu ze wskazaniem  potencjału, który wnosi  do wspólnych działań  Warsaw New Tech University Foundation. Bardzo ważnym partnerem dla fundacji i klastra  jest amerykańska firma Enfoglobe, LLC, której współzałożycielką i dyrektorem generalnym jest Małgorzata Andraka, specjalistka w dziedzinie informatyki.

Na wczorajszym spotkaniu z Radą Fundacji podzieliła się swoim międzynarodowym doświadczeniem w zakresie stosowania szerokiej  gamy  usług oprogramowania Enfoglobe i własnych produktów dostosowanych do segmentów edukacyjnych, medycznych, prawnych i biznesowych. – Enfoglobe przoduje na amerykańskim i europejskim rynku w edukacyjnych treściach multimedialnych, platformach LMS, systemach dla przedsiębiorstw online, rozwiązaniach interaktywnych i wirtualnej rzeczywistości, poinformowała w swoim wystąpieniu Małgorzata Andraka.

– Stworzenie sieci współpracy z tak doświadczonymi partnerami w ramach działania WNTUF oraz Klastra Technologii Innowacyjnych pozwoli na prowadzenie zintegrowanych działań w wielu obszarach cyfrowego świata – zaznaczył ks. prof. Stanisław Dziekoński, prezes Fundacji.  – Takie działania przynoszą zawsze najlepsze rezultaty. Zaczyna się od wizji, analizy pomysłów, a następnie realizowania wspólnych inicjatyw. Zgodnie z misją i strategią  klastra będziemy się koncentrować na takich zadaniach, które pozwolą na efektywne połączenie i wykorzystanie potencjału intelektualnego i technologicznego wszystkich naszych partnerów w celu łatwiejszego transferu wiedzy i doświadczeń pomiędzy kooperującymi podmiotami. Zamierzamy  tworzyć i realizować programy w wielu obszarach, które dotyczą  cyfryzacji i najważniejszych wyzwań współczesnego świata.  

Reprezentacje przedsiębiorstw, uczelni wyższych, jednostek naukowo-badawczych, instytucji otoczenia biznesu oraz władz samorządowych i państwowych wejdą w skład Rady Klastra, która będzie wyznaczać kierunki rozwoju, a także kontrolować bieżącą realizację projektów i zadań. Rada Klastra będzie także powoływać zespoły zadaniowe (tematyczne) celem podejmowania wspólnych inicjatyw, zgodnych z celami i strategią Klastra zawartymi w planie rozwoju.

Powołany w 2017 roku Klaster Technologii Innowacyjnych stanowi platformę dla realizacji i pozyskiwania środków finansowych na wspólne projekty, prace badawczo-rozwojowe oraz działania mające związek z rozwojem innowacyjnych technologii. Klaster jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych, a uczestnictwo w nim jest oparte na zasadach dobrowolności i woli współpracy. (JC)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here