Kongres Społecznej Odpowiedzialności Nauki – Nauka dla Ciebie w Krakowie 16 – 17 września

169

Kongres ma charakter naukowo-poznawczy, promujący i popularyzujący naukę. Jego założeniem jest także upowszechnianie idei Społecznej Odpowiedzialności Nauki. Działania w tym zakresie, skierowane do różnych grup wiekowych, powinny rozbudzać ciekawość poznawczą oraz integrować społeczności lokalne z ośrodkami akademickimi.

W pierwszym dniu kongresu na uczestników wydarzenia w Audytorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego, przy ul  Krupniczej 33 czekać będą znakomici badacze oraz odkrywcy, aby wspólnie dzielić się pasją, jaką jest nauka. Odwiedzający Kongres zobaczą m. in. marsjańskie łaziki, zwiedzą gabinet Marszałka Piłsudskiego w Belwederze oraz przekonają się jak działają sztuczne pszczoły. Spotkaniu towarzyszyć będzie także refleksja nad rolą, miejscem i znaczeniem nauki w społeczeństwie. Uczestnicy kongresu będą mogli zapoznać się z ekspozycjami pn. Naukobus i Planetobus, przygotowanymi wspólnie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Centrum Nauki Kopernik. Każdy pokaz będzie swego rodzaju widowiskiem, połączeniem obrazu i dźwięku. Wstęp na wydarzenie na bezpłatny.

W drugim dniu Kongresu – 17 września – odbędą się panele, seminaria i warsztaty poświęcone Społecznej Odpowiedzialności Nauki. Uczestnicy zmierzą się z kluczowymi pytaniami dotyczącymi skutecznego upowszechnienia, komunikacji i promocji zagadnień związanych z nauką. Podsumują też realizację dotychczasowych programów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – jak III misja uczelni, Uniwersytet Młodego Odkrywcy i Uniwersytety Trzeciego Wieku. W trakcie głównego panelu nastąpi uroczyste podpisanie deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni.

Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu jest coraz silniej obecna i popularna w Polsce. Zgodnie z tą ideą przedsiębiorstwa już na etapie budowania swojej strategii dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne, ochronę środowiska oraz relacje z różnymi grupami interesariuszy. Podobne procesy należy uruchomić również w obszarze nauki.

Społeczna Odpowiedzialność Nauki ma stanowić istotną ofertę dla szerokiego forum społecznego. Ma pomagać w identyfikowaniu szans i możliwości, wspomagać dialog i angażować szerokie grupy interesariuszy, zwiększać wydajność i efektywność prowadzonych działań w zakresie nauki i badań, realizując Trzecią Misję Uczelni.

Programy Społecznej Odpowiedzialności Nauki mają na celu nie tylko popularyzację i upowszechnianie nauki i badań naukowych, ale także rozbudzanie ciekawości poznawczej oraz integrację społeczności lokalnej z ośrodkami akademickimi. Mają wyrównywać szanse edukacyjne i docierać do tych części kraju,  w których do tej pory aktywność akademicko-naukowa nie istniała.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here