Konkurs na tworzenie Regionalnych Centrów Medycyny Cyfrowej

151

Algorytmy sztucznej inteligencji i analizy oparte na danych medycznych już dziś rewolucjonizują systemy ochrony zdrowia na całym świecie oraz dają szansę na rozwój skuteczniejszych, tańszych i bezpieczniejszych terapii.  Agencja Badań Medycznych ogłosiła konkurs, którego celem jest stworzenie Regionalnych Centrów Medycyny Cyfrowej. Nabór wniosków rozpoczął się 15 marca 2023 r.

Wykorzystywanie danych medycznych odgrywa coraz większą rolę w systemach ochrony zdrowia, przyczyniając się do postępu w dziedzinie badań medycznych, diagnostyki i leczenia. Zbiory danych medycznych dotyczą m.in. wyników badań laboratoryjnych, obrazowania medycznego, czy też informacji dot. chorób i leczenia.

Jednym z najważniejszych zastosowań danych w medycynie jest poprawa diagnostyki. Analiza dużej ilości danych pozwala na odkrycie wzorców i zależności, które mogą pomóc w wykryciu choroby na wczesnym etapie. Dzięki temu lekarze będą mogli szybciej postawić właściwą diagnozę i zapobiegać rozwojowi choroby oraz dostosować terapię do indywidualnych potrzeb i cech pacjentach.

Innym zastosowaniem danych medycznych jest predykcyjna analiza danych, która umożliwia przewidywanie ryzyka rozwoju choroby u pacjenta. Dzięki temu lekarze mogą zapobiegać chorobie jeszcze przed jej wystąpieniem.

Analizy i algorytmy oparte na danych medycznych pozwalają również na szybsze i skuteczniejsze prowadzenie badań medycznych, dzięki czemu możliwe będzie szybsze i tańsze rozwijanie nowych leków i terapii.

– Dane są paliwem dla rozwoju technologii. Szeroko pojęty biznes opiera się właśnie na nich i to one będą odgrywać najważniejszą rolę w postępie medycyny, jak i innych kluczowych sektorów. Zadaniem ABM jest budowanie przyszłości już dzisiaj, dlatego stworzenie Regionalnych Centrów Medycyny Cyfrowej przyczyni się do rozwoju cyfryzacji badań klinicznych oraz umożliwi maksymalne wykorzystanie danych zdrowotnych pacjentów i osób, które zachcą włączyć się do szeroko zakrojonego programu rozwoju medycyny cyfrowej. W dalszej kolejności ABM podejmie wysiłki, aby zbierane dane były możliwe do wykorzystania przez rządowe, akademickie i komercyjne podmioty zewnętrzne z zachowaniem międzynarodowych standardów, bezpieczeństwa danych oraz tworzonej nowej legislatury UE – powiedział dr hab. n. med. Radosław Sierpiński, prezes ABM

Dane medyczne z przyszłości

Regionalne Centra Medycyny Cyfrowej zrzeszone w Sieć Centrów Medycyny Cyfrowej z nadrzędną rolą ABM, docelowo w postaci Centrali Medycyny Cyfrowej ABM, będą służyły zarówno analizie danych w czasie rzeczywistym, wsparciu badań klinicznych i opieki szpitalnej w obszarze rozwiązań cyfrowych, jak i analizie retrospektywnej.

Algorytmy sztucznej inteligencji i analizy oparte na danych medycznych już dziś rewolucjonizują systemy ochrony zdrowia na całym świecie oraz dają szansę na rozwój skuteczniejszych, tańszych i bezpieczniejszych terapii. Niezbędne do tego celu dane pozyskiwane z działalności leczniczej, projektów badawczych oraz badań klinicznych, m.in. dane z systemów szpitalnych (HIS), dane omiczne, dane dotyczące wykonywanych procedur, czy też dane obrazowe, będą gromadzone, przetwarzane i analizowane w ramach tworzonych Regionalnych Centrów Medycyny Cyfrowej – tłumaczy Marceli Ragan, kierownik Działu Nauki ABM.

Dane będą zbierane i przetwarzane zgodnie z opracowanym przez ABM Standardem Regionalnych Centrów Medycyny Cyfrowej zapewniającym ich przydatność do analiz, przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa udostępniania i przechowywania. W dalszej kolejności ABM podejmie wysiłki, aby dane zbierane i przetwarzane na poziomie regionalnym były udostępniane w ramach Sieci CMC w celu prowadzenia pogłębionych analiz i projektów badawczych na poziomie ogólnopolskim i międzynarodowym.

ABM ogłasza Konkurs przeznaczony dla podmiotów, które otrzymały dofinansowanie na tworzenie Centrów Badań Wsparcia Klinicznych w Polsce w ramach wcześniejszych edycji konkursu. Na stworzenie Regionalnych Centrów Medycyny Cyfrowej zostanie przeznaczone 300 mln zł. Nabór wniosków rozpoczął się 15 marca 2023 r.

Weronika Kolczyńska

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here