Konkurs o stypendia w programie START

870

START jest najstarszym w Polsce programem stypendialnym dla młodych naukowców. Zdolni uczeni naukowcy już po raz 30. mogą ubiegać się o stypendia w tym programie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Laureaci otrzymują roczne indywidualne stypendium w wysokość 28 tys. zł. Wnioski można składać do 22 listopada br.

Program jest organizowany właściwie od początku istnienia Fundacji i w tym roku będzie prowadzony po raz trzydziesty. Jego celem jest wspieranie najzdolniejszych młodych naukowców, którzy mogą poszczycić się wybitnymi osiągnięciami naukowymi. Dotychczas prestiżowymi stypendiami nagrodzono już ponad 3 200 wybitnych badaczy i badaczek, którym FNP przekazała w sumie ponad 87,5 mln zł – informuje FNP.

Nabór wniosków do konkursu START 2022 jest już otwarty. Wyniki zostaną ogłoszone w drugim kwartale 2022 r. Konkurs jest organizowany raz w roku. „Stypendiami START honorujemy badaczy, którzy, mimo młodego wieku, mają już na swoim koncie imponujące osiągnięcia naukowe. Są to jedni z najbardziej obiecujących młodych naukowców w Polsce. Realizują ciekawe, ważne i potrzebne badania. Poprzez stypendium START chcemy ich zatrzymać w nauce i pomóc dalej rozwijać skrzydła” – mówi prof. Maciej Żylicz, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, cytowany w prasowym komunikacie.

Stypendia są przyznawane w drodze konkursu. Jest on otwarty dla naukowców z całej Polski reprezentujących wszystkie dziedziny nauki, którzy w roku składania wniosku nie przekroczyli 30 r.ż. Głównym kryterium oceny kandydatów i kandydatek jest jakość i oryginalność dotychczasowego dorobku naukowego oraz osiągnięcia badawcze. Ocena wniosków składa się z kilku etapów i jest dokonywana przez wybitnych specjalistów z danej dziedziny.

„Konkurencja jest bardzo silna. Setka laureatów i laureatek konkursu jest wybierana spośród grona ok. tysiąca kandydatów” – mówi dr Tomasz Perkowski, wiceprezes FNP. W konkursie przyznawane są również dodatkowe wyróżnienia. W edycji 2022 po raz pierwszy przyznane zostanie stypendium z wyróżnieniem im. prof. Wacława Szybalskiego, wybitnego polskiego uczonego, genetyka, prekursora współczesnej biotechnologii i biologii molekularnej. Stypendium zostało ustanowione dzięki zapisowi testamentowemu Fundatora. Wyróżnienie będzie przyznawane za nowatorskie osiągnięcia w zakresie biotechnologii, genetyki lub biologii molekularnej.

Poza samym stypendium, program START oferuje również możliwość wyjazdu na kilkudniowy pobyt w naukowej instytucji zagranicznej. Wybrani stypendyści mają też szansę na udział w elitarnym spotkaniu z laureatami Nagrody Nobla.

Stypendia w konkursie 2022 zostaną sfinansowane zarówno z budżetu FNP, jak i ze środków przekazanych przez firmy, instytucje, prywatnych darczyńców oraz z wpłat 1 proc. podatku dochodowego. Partnerami programu są: Narodowy Bank Polski (w ramach programu edukacji ekonomicznej) i Fundacja PZU.

Nauka w Polsce

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here