Konkurs Osobowość Roku 2021 – 6. edycja

453

Wyróżnienie i promowanie twórców innowacyjnych oraz wdrożonych rozwiązań i przedsięwzięć techniczno-gospodarczych, a także popularyzowanie dorobku twórców techniki, nauki i nowoczesnej gospodarki w zakresie elektrotechniki, elektroenergetyki, teletechniki i oświetlenia jest celem konkursu Osobowość Roku. Decyzją Kapituły Konkursu pod przewodnictwem prof. dra hab. inż. Wojciecha Radomskiego, tytuły OSOBOWOŚĆ ROKU 2021 otrzymali w kategorii NAUKA – Krzysztof Perlicki, w kategorii GOSPODARKA – Lech Adam Żak, a w kategorii OTOCZENIE BIZNESU – Mikołaj Przybyła.

Posiedzenie Kapituły Konkursu Osobowość Roku 2021 odbyło się w siedzibie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele organizatorów, dziewięciu ogólnopolskich organizacji branżowych: Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji, Krajowej Izby Gospodarczej Elektryki, Polskiej Izby Radiodyfuzji Cyfrowej, Polskiego Stowarzyszenia Branży Elektroenergetycznej, Polskiego Związku Przemysłu Oświetleniowego, Stowarzyszenia Polskich Energetyków, Stowarzyszenia Teletechników Polskich XXI.

Każdy z wyróżnionych laureatów posiada bogaty  background oraz imponujące osiągnięcia naukowe lub zawodowe, z których korzysta środowisko branżowe.

OSOBOWOŚĆ ROKU 2021 w kategorii NAUKA

KRZYSZTOF PERLICKI zatrudniony jest w Politechnice Warszawskiej od roku 1996 – początkowo jako asystent, następnie po obronie doktoratu (w roku 1999) na stanowisku adiunkta i po uzyskaniu tytułu doktora habilitowanego (w roku 2010) na stanowisku profesora uczelni (od roku 2011). Pracuje w Instytucie Telekomunikacji Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Pełnił funkcję Kierownika Zakładu Systemów Telekomunikacyjnych w kadencji 2016-2020. Od września 2020 roku sprawuje funkcję prodziekana ds. ogólnych Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych. Jest członkiem Rady Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz członkiem Prezydium Rady Dyscypliny Informatyki.

W latach 2015-2019 był ekspertem Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN, a w bieżącej kadencji pełni funkcję sekretarza tego komitetu. W latach 1995-2015 był dodatkowo zatrudniony w Orange Labs Polska (byłe Centrum Badawczo-Rozwojowe Telekomunikacji Polskiej), jako Ekspert R&D w zakresie systemów i sieci telekomunikacyjnych.

Aktywność zawodowa Krzysztofa Perlickiego związana jest z systemami i sieciami telekomunikacyjnymi oraz techniką światłowodową. Jego prace badawcze oraz działalność dydaktyczna na rzecz kształcenia kadry technicznej koncentruje się na projektowaniu, budowie i eksploatacji szerokopasmowych sieci światłowodowych, w szczególności w odniesieniu do rozwiązań sieci dostępowych i transportowych.

OSOBOWOŚĆ ROKU 2021 w kategorii GOSPODARKA

LECH ADAM ŻAK jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej o specjalności Sieci i Systemy Energetyczne. Ukończył również studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej  w Warszawie, Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz Wielkopolskiej Szkole Biznesu. Uczestniczył w warsztatach badawczych w Dolinie Krzemowej w USA na Uniwersytecie STANFORDA oraz, z zakresu zarządzania projektami, na Washington University. Od ponad 40 lat pracuje w energetyce zawodowej, przeszedł wszystkie szczeble doświadczenia zawodowego od zadań inżynierskich po menedżerskie. Lech Żak posiada dyplom Ministra Przemysłu potwierdzający zaliczenie egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Zasiadał w wielu radach nadzorczych spółek z branży energetycznej. W 2021 roku został powołany do Rady ds. Akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji.

Pan Lech Żak wykorzystuje swoje bogate umiejętności zawodowe w pracy społecznej. Jest aktywnym działaczem Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP) – na szczeblu centralnym pełni funkcję przewodniczącego Centralnej Komisji ds. Legislacji oraz jest pełnomocnikiem Prezesa SEP ds. współpracy gospodarczej z firmą Vone Poland.

Pan Lech Żak posiada duże doświadczenie we wdrażaniu nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych, a także promocji nowych technologii i wyrobów. Ma doświadczenie we współpracy z samorządami lokalnymi poprzez czynną współpracę z Fundacją Efektywnego Wykorzystania Energii oraz Stowarzyszeniem Polskich Gmin „ENERGIE CITES”, w tym aranżowanie inicjatyw z zakresu klastrów energii, smart city, elektromobilności, mikrosieci czy internetu rzeczy. W zakresie działalności społecznej, oprócz opisanej powyżej pracy w SEP, jest także członkiem Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej oraz Towarzystwa Gospodarczego Polskich Elektrowni.

OSOBOWOŚĆ ROKU 2021 w kategorii OTOCZENIE BIZNESU

MIKOŁAJ PRZYBYŁA jest dyrektorem operacyjnym, członkiem zarządu GL Optic Sp. z o.o. Sp.k. Ukończył Wydział Zarzadzania i Marketingu na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,  Absolwent studiów podyplomowych na Politechnice Poznańskiej w zakresie Techniki Świetlnej i Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych.

Aktywny członek krajowych i międzynarodowych organizacji branżowych: – Polskiego Komitetu Oświetleniowego Międzynarodowej Komisji Oświetleniowej CIE, – IES Illuminating Engineering Society of North America (Towarzystwo  Inżynierii Oświetlenia Ameryki Północnej),  – Komitetu Rozwoju Związku Producentów Sprzętu Oświetleniowego „Pol-lighting” ,  – Członek The Good Light Group.

Z firmą GL Optic związany jest od samego początku jej istnienia, kiedy to w 2010 roku marka GL Optic została wprowadzona na rynek przez JUST Normlicht. Od tego czasu odpowiada za globalny rozwój portfolia produktów oraz usług w zakresie pomiaru światła.

Jest znany w branży jako ekspert. Regularnie prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu pomiarów oświetlenia dla różnych zastosowań oraz dotyczące nowych norm i przepisów w branży oświetleniowej. Publikuje artykuły w pismach branżowych oraz wygłasza prezentacje podczas konferencji i sympozjów branżowych. Ma umiejętność tłumaczenia, w łatwy sposób, skomplikowanych procesów pomiarowych, dzięki czemu stają się one zrozumiałe dla każdego. Jego teksty i wystąpienia na konferencjach są bardzo cenione za ich walory edukacyjne.

Mikołaj Przybyła bierze czynny udział w projektach badawczo-rozwojowych opracowujących innowacyjne systemy pomiarowe. Z chęcią dzieli się wiedzą i doświadczeniem, wspierając projekty edukacyjne i współpracując z naukowcami z polskich oraz zagranicznych ośrodków naukowych. (JMK)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here