Konstytucja dla Nauki – krok w kierunku uniwersytetów przyszłości

1234

Międzynarodowa Konferencja Zarządzanie Uniwersytetem Przyszłości, odbywająca się na Uniwersytecie Jagiellońskim, była też okazją do rozmowy środowiska akademickiego o kierunkach zmian nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce. Uczestnicy dyskutowali o transformacji uczelni i szansach w realizacji zmian systemowych będących konsekwencją wdrożenia Konstytucji dla Nauki. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego reprezentował wiceminister Piotr Müller.

Uczestnicy konferencji dyskutowali w ramach różnorodnych paneli i sesji tematycznych o kwestiach związanych z szeroko rozumianym zarządzaniem szkołami wyższymi.

Podstawą reformy był dialog

W tworzenie reformy na każdym etapie zaangażowani byli przedstawiciele środowiska akademickiego. Reformę nauki i szkolnictwa wyższego poparły liczne gremia.

– Niezwykle mnie cieszy, że środowisko akademickie tak chętnie pochyla się nad tematami najważniejszymi z punktu widzenia polskiej nauki i rozmawia o tym, jak tworzyć w Polsce uniwersytety przyszłości, prowadzące badania na najwyższym, światowym poziomie – mówił wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Piotr Müller. – Konstytucja dla Nauki to reforma, która powstawała w podobnym duchu, co dzisiejsza konferencja. Po pierwsze, ustawa na każdym etapie była tworzona w dialogu ze środowiskiem akademickim. Po drugie reforma zwiększa samodzielność szkół wyższych w gospodarowaniu środkami finansowymi i kładzie nacisk na podniesienie poziomu badań naukowych oraz jakości kształcenia studentów i doktorantów.

Naszym zamysłem od początku było to, by dać środowisku akademickiemu narzędzia, dzięki którym wspólnie będziemy tworzyć uniwersytety przyszłości, podkreślił Piotr Müller, podsekretarz stanu w resorcie nauki.

Wspólnota akademicka podmiotem i  gospodarzem uczelni

Podmiotem i gospodarzem świata akademickiego jest cała wspólnota danej uczelni. Reforma poszerza jej autonomię i daje elastyczność w zakresie wewnętrznej struktury organizacyjnej. Aby uczelnia działała sprawnie, a wspólnota uczelniana mogła sama o sobie decydować, potrzebny jest statut, będący konstytucją danej szkoły wyższej. Ministerstwo postanowiło ograniczyć regulacje ustawowe do niezbędnego minimum (ustawa ureguluje jedynie centralne organy uczelni) i dać jeszcze więcej swobody akademikom w decydowaniu o sobie. To podstawa autonomii.

Zwiększony budżet na szkolnictwo i naukę

Na lepszym funkcjonowaniu uczelni skorzysta cała wspólnota akademicka. Jednak to nie koniec. Przyszłoroczny budżet przeznaczony na naukę i szkolnictwo wyższe zostanie zwiększony o ok. 1,3 mld złotych. Od 1 stycznia 2019 roku wszyscy nauczyciele akademiccy otrzymujący pensję minimalną zostaną objęci podwyżkami. Średni wzrost wynagrodzenia minimalnego wyniesie ok. 800 złotych. Zmianę najbardziej odczują asystenci, wykładowcy i lektorzy, który mogą liczyć nawet na ponad 30-procentową podwyżkę.

Ponadto, akademicy będą mieli przed sobą nowe możliwości zawodowe, dzięki nowym ścieżkom kariery akademickiej. Nauczyciel akademicki będzie mógł być pracownikiem dydaktycznym, badawczym lub badawczo-dydaktycznym.

Wsparcie uczelni we wdrażaniu reformy

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wesprze uczelnie we wdrażaniu reformy. Resort nauki przygotował w tym celu szereg narzędzi. Pierwszym z nich jest Helpdesk – do którego można kierować pytania związane z Konstytucją dla Nauki (konstytucjadlanauki@nauka.gov.pl). Za jego pośrednictwem eksperci MNiSW udzielają odpowiedzi na pytania związane z reformą. Dodatkowo, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania publikowane są na stronie www.konstytucjadlanauki.gov.pl w zakładce „Pytania i odpowiedzi”. Materiały na stronie są na bieżąco aktualizowane, a baza pytań systematycznie uzupełniana.

Zaplanowany jest także cykl spotkań dla uczelni publicznych i niepub­licznych rozpoczęty we wrześniu 2018 r. Podczas każdego z dwudniowych spotkań uczestnicy zapozna­ją się z interpretacją przepisów przedstawioną przez ek­spertów MNiSW oraz zadadzą pytania.

Wydano przewodnik po reformie szkolnictwa wyższego i nauki, który zawiera wyczerpujące i przystępne omówienie poszczególnych działów ustawy. Ten dokument wesprze codzienną pracę administracji uczelni oraz będzie rozwiewał wątpliwości pracowników dydaktycznych i naukowych.

Źródło MNiSW

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here