Konsultacje społeczne w sprawie dyrektyw unijnych

968

Komisja Europejska rozpoczęła dwie równoległe konsultacje społeczne dotyczące zmiany dyrektyw w sprawie efektywności energetycznej (EED) i odnawialnych źródeł energii (RED). Obie zmiany wynikają z politycznego celu UE, jakim jest osiągnięcie neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 r., oraz wniosku Komisji dotyczącego zwiększenia celu UE w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych do 55 proc. w 2030 r. Zgodnie z nowym planem osiągnięcia takiego efektu klimatycznego obecne dyrektywy nie pozwalają na uzyskanie takiego rezultatu.

Powiązane konsultacje społeczne mają na celu uzyskanie opinii zainteresowanych stron na temat nowych opcji politycznych w zakresie przygotowania przyszłych wniosków ustawodawczych, które mają zostać przyjęte przez Komisję do czerwca 2021 r. Dwa szczegółowe kwestionariusze są otwarte na opinie zainteresowanych stron do 9 lutego 2021 r. W celu przygotowania stanowiska SPIUG , Zarząd Stowarzyszenia będzie konsultował się z członkami organizacji w następnych tygodniach / miesiącach.

Dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej

Komisja Europejska proponuje przegląd dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej. Aby osiągnąć proponowany cel redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. do 2030 r. należy znacznie zwiększyć wysiłki na rzecz efektywności energetycznej, z 32,5 proc. – w wypadku których państwa członkowskie w dalszym ciągu mogą mieć problemy  z osiągnięciem takiego wyniku – do poziomu między 36 a 41 proc.
W szczególności Komisja rozważa zwiększenie zakresu wprowadzania celów sektorowych (np. celu w zakresie efektywności energetycznej w wypadku ogrzewania i chłodzenia), dodatkowych środków służących lepszemu informowaniu konsumentów o korzyściach wynikających z oszczędności energii, dalsze promowanie audytów energetycznych, oraz także rozszerzenie wymogów dotyczących renowacji na wszystkie budynki publiczne. Inicjatywy te mają na celu wdrożenie strategii Zielonego Ładu, w tym Fali Renowacji i Planu Odbudowy dotyczącego restartu gospodarki po skutkach jakie ma na gospodarkę UE pandemia COVID-19.

Dyrektywa w sprawie odnawialnych źródeł energii

Komisja ocenia również, czy i jak dokonać przeglądu dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii. Celem jest zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w zużyciu energii w 2030 r. z 32 proc. (obecny stan legislacyjny) do około 40 proc., dzięki czemu akty prawne UE będą dopasowane do osiągniecia proponowanego celu redukcji CO2 do 2030 r.
W szczególności Komisja Europejska rozważa podwyższenie i uczynienie wiążącym dzisiejszego indykatywnego celu w zakresie energii odnawialnej w ogrzewaniu i chłodzeniu; promowanie paliw odnawialnych i niskoemisyjnych, takich jak wodór i paliwa syntetyczne; ustalenie minimalnego udziału odnawialnych źródeł energii w nowych budynkach i ważniejszych obszarach renowacji.

We wrześniu 2020 r. odbył się pierwszy etap procedury konsultacji społecznych w formie map drogowych. Europejskie środowisko instalacyjno-grzewcze przesłało opinie do map drogowych EED i RED, jak także promowało również stanowisko branży grzewczej na warsztatach organizowanych przez Komisję Europejską, a także w ramach Koalicji na rzecz Oszczędności Energii.

Następne kroki

• Przedstawiciele  branży instalacyjno -grzewczej w tym SPIUG będą nadal uczestniczyli w odpowiednich warsztatach dla zainteresowanych stron, aby przekazywać opinie branży zarówno na temat przeglądów RED, jak i EED
• 9 lutego 2021 r .: termin przesyłania informacji zwrotnych do konsultacji społecznych
• Czerwiec 2021: oczekiwana prezentacja propozycji przeglądu RED II i EED przez Komisję Europejską

Opracował: Janusz Starościk – prezes zarządu SPIUG

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here