Krajowy rynek fotowoltaiki piąty w UE

1051

Polscy producenci urządzeń i komponentów dla fotowoltaiki podjęli inicjatywę opracowania Mapy Drogowej Rozwoju Przemysłu Fotowoltaicznego w Polsce do 2030 roku oraz planu inwestycyjnego do 2025 roku. Mapa Drogowa pokazuje rolę technologii fotowoltaicznej i przemysłu w łańcuchu dostaw dla krajowej energetyki. Zarówno Mapa Drogowa  jak i kluczowe inwestycje w zwiększenie przemysłowych zdolności wytwórczych oparte zostały na rzeczywistych planach rozwoju firm, zaktualizowanych z uwagi na obecne trendy rynkowe, nowe unijne ramy polityczno-prawne i założenia, co do możliwości wzmocnienia ochrony rynku krajowego i europejskiego.

Pandemia COVID-19, na przykładzie produkcji urządzeń dla fotowoltaiki zdominowanej przez Chiny, wskazała na konieczność skrócenia łańcucha dostaw i przeniesienia produkcji w pobliże miejsc, gdzie docelowo fotowoltaika będzie instalowana.

„Koronawirus uzmysłowił nam, że dla zachowania niezależności technologicznej i bezpieczeństwa dostaw w obszarze inwestycji w infrastrukturę fotowoltaiczną, Polska i Europa muszą wspólnie produkować nie tylko moduły fotowoltaiczne, ale także półprodukty i ogniwa stosowane w modułach. Wiemy już, że niezbędna jest większa integracja rynków, która ułatwia tworzenie łańcuchów produkcji i dostaw komponentów dla instalacji OZE” – napisała w przedmowie do raportu Jadwiga Emilewicz, wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju.

W celu realizacji zamierzeń opisanych w raporcie firmy przemysłowe tworzące „Przemysłowy Panel PV” podejmują działania na rzecz zawarcia sektorowego porozumienia całego przemysłu fotowoltaicznego z administracją państwową. „Panel” zrzesza obecnie 10 firm. Inicjatywa jest otwarta dla wszystkich firm przemysłowych w łańcuchu dostaw dla fotowoltaiki oraz dla nowych inwestorów. Inicjatywa „Przemysłowego Panelu PV” realizowana jest pod patronatem Ministerstwa Klimatu.

„Kluczowa w tym zakresie jest ścisła współpraca interesariuszy rynku z branży fotowoltaicznej oraz administracji rządowej i samorządowej, która powinna zmierzać do wypracowania jak najlepszych rozwiązań, tak w obszarze regulacyjnym, jak i organizacji rynku. Dzięki temu możliwe będzie wykorzystanie pełnego potencjału polskich przedsiębiorców, w tym również w zakresie rozwoju innowacyjnych technologii przy udziale instytucji z sektora B+R”- powiedział Ireneusz Zyska, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu, pełnomocnik rządu ds. odnawialnych źródeł energii.

Inicjatywa polskiego przemysłu pojawia się w momencie bezprecedensowego boomu rynkowego polskiej fotowoltaiki. Oznacza to roczne przyrosty mocy zainstalowanej liczone w gigawatach (już obecnie są to moce rzędu 1 GW rocznie, wkrótce będziemy instalować 2 GW/rok). Doprowadzi to do uzyskania 8 GW mocy zainstalowanej już w 2025 roku, co przekracza obecne rządowe plany na 2030 rok. Jednocześnie ma miejsce szybki rozwój technologii oraz wchodzą na rynek rozwiązania innowacyjne. Należy tu wymienić m. in. wprowadzanie modułów dwustronnych, ogniw i modułów tandemowych, podnoszenie sprawności, zmniejszanie zużycia energii i śladu węglowego w procesach produkcji urządzeń fotowoltaicznych.

W nowe trendy europejskie wpisują się plany partnerów raportu, polskich firmy produkcyjnych, które do 2025 roku planują zwiększyć zdolności wytwórcze w trzech segmentach: produkcji modułów (o 1 GW/rok, ogniw (do 1 GW/rok), konstrukcji wsporczych (o 1 GW/rok) oraz akcesoriów elektrycznych, aby zapewnić dostawy na rynek krajowy i rozwinąć potencjał eksportowy (tym samym wkład w poprawę krajowego bilansu handlowego).

„Rezultaty tych zamierzeń wychodzą poza cele biznesowe. W ciągu 5 najbliższych lat prowadzić będą do stworzenia 1100 nowych, trwałych i atrakcyjnych miejsc pracy w zakresie produkcji modułów i konstrukcji wsporczych. Flagowa, wspólna inicjatywa firm przemysłowych dotycząca budowy nowoczesnej Giga-Fabryki ogniw fotowoltaicznych z budżetem rzędu 1 mld zł, to przykład narodowego programu gospodarczego nakierowanego na wzrost bezpieczeństwa technologicznego, który pobudzi sferę innowacji oraz otworzy możliwości nawiązania partnerskiej współpracy technologicznej z unijnymi firmami w komplementarnych miejscach łańcucha dostaw”- dodaje Grzegorz Wiśniewski, prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej.

Planami inwestycyjnymi i rozwojowymi do 2025 roku, w pełni wpisującymi się w „Mapę Drogową” w zakresie rozwoju technologii fotowoltaicznej i zdolności wytwórczych przemysłu podzielili się członkowie „Przemysłowego Panelu PV” i partnerzy raportu (synteza planów rozwojowych krajowego przemysłu PV została zamieszczona w raporcie). IEO

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here