Kryzys czy prosperity – wyzwania na rynku finansowym

1044

Wielu ekonomistów prognozuje kryzys, a przynajmniej duże spowolnienie gospodarcze w skali globalnej, najpóźniej w 2020 roku. Eksperci oraz przedstawiciele firm zrzeszonych w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych dokonali analizy czynników, które w najbliższej przyszłości mogą mieć największy wpływ na funkcjonowanie wybranych sektorów rynku finansowego, reprezentowanych przez KPF.

Aby móc dobrze zdefiniować wyzwania na dziś i jutro, dokonano krótkiego podsumowania roku minionego. Zdaniem ekspertów KPF, choć część sektorów rynku finansowego odnotowała spore sukcesy, a inne zmagały się z dużymi wyzwaniami, ogólnie rok 2018 można zaliczyć do pomyślnych dla większości członków tej organizacji.

Pośrednictwo finansowe w rozkwicie

Bardzo dobrymi wynikami w minionym roku może pochwalić się branża pośredników finansowych. Wprawdzie dynamika napędzana jest tu jednym motorem, ale biorąc pod uwagę głównego dostawcę dla pośredników, jakimi są banki, taka sytuacja nie dziwi. Kołem napędzającym koniunkturę w bankach – i w konsekwencji u pośredników – są kredyty hipoteczne. Wielkość sprzedaży popularnych hipotek bije rekordy z kwartału na kwartał. Podsumowując sytuację za ostatni rok można całość skwitować stwierdzeniem, że bankowość i jej partnerzy hipoteką stoją. Ogólna kwota zadłużenia z tytułu kredytów mieszkaniowych wynosi blisko 409 mld zł, przy całkowitej liczbie czynnych umów wynoszącej 2 215 mln. W samym III kwartale 2018 r. zawartych zostało 52 tys. umów na kwotę 13,6 mld zł, przy średniej wartości kredytu 260,8 tys. zł.

Obserwowany obecnie hipotekowy boom zaczyna przypominać ten sprzed dekady z ta różnicą, że wówczas rynek napędzał „franek”, a dziś „tani kredyt”. Cechą wspólną dla obu jest niemożność zabezpieczenia się przed ryzykiem przez kredytobiorcę: w przeszłości ryzykiem walutowym dziś – wzrostu stopy procentowej – informuje dr Mirosław A. Bieszki z KPF.

Dynamika sprzedaży u pośredników opiera się jednym segmencie rynku kredytowego, co może zaskakiwać, ponieważ na rynku kredytów konsumpcyjnych również nie panuje zastój. Wartość nowo udzielonych kredytów konsumpcyjnych wzrosła w ujęciu rocznym o 7,2%, zaś w sektorze pośrednictwa ich sprzedaż spada. Być może jest to skutek postępującej „fintechyzacji”, co może być wyzwaniem na najbliższą przyszłość.

Największym wyzwaniem dla sektora w 2019 roku wciąż będzie połączenie dwóch wymiarów ambicji firm i ich liderów w zakresie wzrostu i sukcesu biznesowego z rzeczywistymi potrzebami klienta, zadbaniem o świadomość właściwych ich wyborów, o to by ich było stać na to co od nas kupują i o godziwość cen. Uważam, że czeka nas dobry rok w zakresie popytu na nasze usługi i powinniśmy się przygotować na poważne pogorszenie w 2020 roku warunków w jakich działamy. Z jednej strony będziemy mieć jeszcze więcej regulacji, z drugiej nie nauczymy się w najbliższym czasie unikać afer missellingowych – podkreśla Artur Nowak-Gocławski, prezes  ANG Spółdzielni.

Stabilny wzrost sektora pożyczkowego

Rynkiem uzupełniającym kredyty konsumpcyjne są instytucje pożyczkowe. Wartość sprzedaży osiągana przez te instytucje zbliża się już do dwucyfrowego udziału w całości rynku kredytów konsumenckich. Analogicznie do rynku bankowego wzrasta średnia wartość pożyczki oraz okres, na jaki zostaje udzielona. W przypadku instytucji pożyczkowych największe znaczenie dla przeprofilowania produktów miały zmiany otoczenia regulacyjnego, obowiązujące od 11 marca 2016 r. Co również bardzo ważne dla branży pożyczkowej, mając na uwadze lata poprzednie, w ubiegłym roku nie było większych problemów reputacyjnych w branży. Zdaniem Andrzeja Brzeskiego, prezesa firmy Mikrokasa S.A., ostatnie lata przyczyniły się bowiem do znaczącej zmiany postrzegania firm pożyczkowych. Największy wpływ na to miało uruchomienie rejestru instytucji pożyczkowych prowadzonego przez KNF, ograniczenie w wysokości kosztów kredytu konsumenckiego oraz rosnąca świadomość konsumencka klientów. Instytucje pożyczkowe przestały być postrzegane przez klientów jako najdroższy i tym samym najmniej opłacalny wariant pozyskiwania środków, a zaczęły funkcjonować jako realne i korzystne źródło finansowania potrzeb.

W naszej ocenie trend ten będzie się systematycznie umacniał. Firmy pożyczkowe, chcąc utrzymać się na rynku, muszą dołożyć starań, by oferowane produkty odpowiadały w jak największym stopniu potrzebom klienta. To zaś skutkuje coraz bardziej elastycznym podejściem do okresu kredytowania oraz wymagań formalnych, inwestycjami w rozwiązania technologiczne oraz przejrzystymi warunkami procesowania pożyczek. Duża liczba firm pożyczkowych sprawia, że konsumenci mogą wybierać pomiędzy licznymi ofertami pożyczkowymi, co prowadzi do wyłonienia wiodących firm na rynku i tym samym stabilizacji tego sektora. Główne wyzwanie dla firm pożyczkowych upatrujemy w określeniu optymalnego środka pomiędzy zwiększaniem dostępności produktów dla klientów przy minimalnych wymaganiach proceduralnych, a efektywnym ustaleniem poziomu akceptowalnego ryzyka funkcjonowania dla pożyczkodawcy – dodaje Andrzej Brzeski.

Na koniunkturze na rynku pożyczek niebankowych skorzystali pośrednicy, ponieważ udział pożyczek w wypłaconych kwotach rośnie. Zdaniem Andrzeja Brzeskiego kolejnym obszarem, który będzie wymagał wzmożonego wysiłku ze strony firm pożyczkowych jest zatem rozbudowa baz wiarygodnych pośredników finansowych oraz wypracowanie takiego rodzaju biznesowych relacji, w którym pośrednicy finansowi będą rzetelnie i odpowiedzialnie przekazywać informacje dotyczące sytuacji finansowej klientów. Wiarygodność oferty, rozsądne ustalanie kosztów pożyczek, przyjęcie długoterminowej strategii działania oraz praca nad ciągłym udoskonalaniem proponowanych rozwiązań – to w ocenie reprezentantów branży najlepsza droga do umocnienia swojej pozycji na rynku finansowym.

Regina Stawnicka KPF

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here