Kryzys wywołany epidemią uderza w samorządy

1222

Samorządy lokalne każdego dnia podejmują działania, które mają chronić wspólnotę lokalną w czasie pandemii. Skala i forma podejmowanych inicjatyw jest różna, ale zawsze związana z chęcią rozwiązania konkretnego problemu w wymiarze lokalnym.. Dochody samorządów w obecnej sytuacji będą jednak znacznie niższe niż zapisane w uchwałach budżetowych. Tzw. tarcza antykryzysowa rządu nie uwzględnia dla nich rekompensat, a obniżenie należnych samorządom dochodów z PIT jest już widoczne.

Samorządowcy podkreślają, że jedynym racjonalnym rozwiązaniem jest obecnie powstrzymanie się od decyzji mogących znacząco i dodatkowo nadwyrężyć kondycję lokalnych budżetów. Mogłoby to zagrozić funkcjonowaniu miast i gmin, a także realizacji obowiązkowych zadań publicznych na rzecz mieszkańców, m.in. w zakresie oświaty, pomocy społecznej, transportu czy usług komunalnych.

Prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk, prezydent Częstochowy wydał związane ze stanem epidemii zarządzenie w sprawie ulg dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, dotyczące należności na rzecz miasta z tytułu najmu nieruchomości, dzierżawy lub użytkowania.

Na pisemny wniosek podmiotu 50 proc. należności  może zostać odroczone lub rozłożone na raty. Dotyczy to sytuacji, jeśli nastąpiło czasowe ograniczenie działalności w związku z rządowym rozporządzeniem z 31 marca, czyli spadek przychodów minimum o połowę bądź czasowe zawieszenie działalności gospodarczej. Warunkiem udzielenia ulgi będzie brak zaległości z tytułu wyszczególnionej we wniosku należności na dzień 29 lutego tego roku. Od objętej ulgą należności nie będzie odsetek za zwłokę – za okres od dnia złożenia wniosku do dnia upływu terminu spłaty. Odroczenie terminu płatności objętych ulgą nie może przekroczyć 6 miesięcy. Spłata należności objętych ulgą rozpocznie się od lipca 2020 r. (Dziennik Zachodni)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here