Strategiczna współpraca naukowa Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z Wojskowym Instytutem Medycznym w Warszawie

3602

Finalizują się plany dotyczące szerokoprofilowej współpracy w dziedzinie edukacji medycznej, działalności leczniczej i badawczo- naukowej pomiędzy lubelskim Uniwersytetem Medycznym i Wojskowym Instytutem Medycznym.  Warszawskie spotkanie prof. gen. dyw. Grzegorza Gieleraka, dyrektora WIM z prof. Wojciechem Załuską, rektorem elektem lubelskiej uczelni poświęcone było konkretyzowaniu ustaleń partnerskiej umowy, która będzie wkrótce podpisana. W spotkaniu  uczestniczyli również: prof. Marek Rękas, zastępca dyrektora WIM ds. naukowych oraz prof. Robert Rejdak,  przyszły prorektor UMLub ds. umiędzynarodowienia i cyfryzacji.  Lubelscy partnerzy otrzymali od władz WIM, ryngraf jako symbol rozpoczynającej się wielodziedzinowej współpracy.

WIM jest centralnym ośrodkiem klinicznym, dydaktycznym, konsultacyjnym i naukowo-badawczym dla wojskowej służby zdrowia, a jednocześnie jednostką interdyscyplinarną w zakresie opieki zdrowotnej. Realizuje świadczenia medyczne niemalże we wszystkich zakresach i dziedzinach medycyny. – To daje pacjentom poczucie, że ich problemy zdrowotne rozwiązujemy kompleksowo. W związku z dynamicznym rozwojem technologii i stosowaniem nowoczesnych metod diagnostycznych stale rozwijamy nasz potencjał naukowo-badawczy. Chętnie dzielimy się wiedzą i doświadczeniem z naszymi partnerami, aby jak najlepiej służyć  wszystkim pacjentom. Wiele sobie obiecujemy po  rozpoczynającej się współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie, który ma szereg imponujących dokonań w dziedzinach, w których możemy się doskonale uzupełniać – podkreśla prof. gen. dyw. Grzegorz Gielerak, dyrektor WIM.

Na pogłębianiu relacji partnerskich z najlepszymi ośrodkami naukowo-badawczym w kraju zależy również prof. Wojciechowi Załusce, rektorowi elektowi lubelskiego Uniwersytetu Medycznego. – Zintegrowane działania w sferze naukowej i badawczej przynoszą zawsze najwięcej korzyści, zwłaszcza jeżeli partnerem jest jeden z najbardziej cenionych ośrodków w kraju. Bardzo się z tego cieszę, bo jestem przekonany, że z naszej wielopłaszczyznowej współpracy wyniknie wiele dobrego. Zaczynamy od projektów naukowych, ale w planach mamy również projekty badawcze z wykorzystaniem technologii cyfrowych ukierunkowanych na rozwiązywanie konkretnych problemów społecznych m.in. w zakresie telemedycyny, która da nam narzędzia do znacznej poprawy jakości służby zdrowia, dostępu do specjalistów zwłaszcza na obszarach wiejskich – informuje prof. Wojciech Załuska, rektor elekt UM w Lublinie.

Doświadczenia z wieloletniej współpracy prof. Roberta Rejdaka, szefa Kliniki Okulistyki Ogólnej UM w Lublinie z prof. Markiem Rękasem, krajowym konsultantem ds. okulistyki wielokrotnie już potwierdziły skuteczność partnerskiej współpracy obu wybitnych specjalistów, reprezentujących WIM i UMLub w zakresie leczenia chorób oczu. Prof. Rejdak jest od lat członkiem rady naukowej WIM.  Sformalizowanie współpracy naukowej i badawczej WIM i UM jeszcze wzmocni dotychczasowe relacje. – Możemy wymieniać się doświadczeniami nie tylko w leczeniu, ale także informatyzacji procesów organizacyjnych  i opieki zdrowotnej. WIM jest pionierem w Polsce, w zakresie rozwiązań cyfrowych. My chcemy z tego dorobku korzystać, a także podejmować wspólne inicjatywy w tym zakresie. W Lublinie natomiast, mamy najnowocześniejsze w Polsce i najlepiej wyposażone Centrum Symulacji Medycznej (CSM), kierowane przez prof. Kamila Torresa, przyszłego prorektora ds. szkolenia UMLub. Z CSM będziemy wspólnie korzystać z WIM w kształceniu kard medycznych. Planów mamy dużo i wkrótce przystąpimy już do ich realizacji – podsumowuje prof. Robert Rejdak, przyszły prorektor UMLub ds. umiędzynarodowienia i cyfryzacji.

Przy tak ambitnych planach, połączenie potencjału naukowego, dydaktycznego, badawczego i klinicznego obu partnerów pozwoli z pewnością na rozwiązanie wielu problemów społecznych i medycznych w służbie zdrowia. (JC)

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here