„Przytłaczające dowody” naruszeń praworządności w Polsce

2845

Komisja Wolności Obywatelskich w Brukseli widzi „przytłaczające dowody” łamania zasad państwa prawa w Polsce i zwraca się do Rady i Komisji o zwrócenie uwagi na poszanowanie praw podstawowych. Zastrzeżenia dotyczą ciągłego zaniżania standardów w zakresie demokracji, praworządności i praw podstawowych. Rada wznowi procedurę z art. 7 przeciwko Polsce, która jest zawieszona od 2018.

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych PE przyjęła 16 lipca projekt sprawozdania okresowego, przygotowanego przez przewodniczącego Juana Fernando Lópeza Aguilara (S&D, ES), 52 głosami do 15, uwzględniając poprawki przyjęte podczas wtorkowej sesji głosowania.

W tekście skoncentrowano się na nieustannie pogarszającej się sytuacji w Polsce, w zakresie funkcjonowania systemu legislacyjnego i wyborczego, niezależności sądownictwa i praw sędziów oraz ochronie praw podstawowych. Wezwano w nim Radę i Komisję do powstrzymania się od wąskiej interpretacji zasady praworządności oraz do wykorzystania w pełni możliwości procedury przewidzianej w art. 7 ust. 1 Trybunału Unii Europejskiej […] w odniesieniu do wszystkich zasad zapisanych w art. 2 TUE, w tym demokracji i praw podstawowych”. Odnotowując, że ostatnie wysłuchanie w Radzie „odbyło się, tak dawno, w grudniu 2018 r.”, w tekście wzywa się Radę do „podjęcia ostatecznego działania […] poprzez stwierdzenie, że istnieje wyraźne ryzyko poważnego naruszenia przez Rzeczpospolitą Polską wartości, o których mowa w art. 2 TUE, w świetle przytłaczających dowodów na ich istnienie”.

Po głosowaniu sprawozdawca Juan Aguilar powiedział: „W związku z powtarzającymi się zarzutami PiS i władz polskich, że wobec Polski stosowane są inne standardy w porównaniu do pozostałych państw członkowskich UE, w niniejszym raporcie stwierdza się, że poza Węgrami (również podlegającymi toczącej się procedurze na podstawie art. 7), nie ma innego takiego państwa w Unii, które w tak krótkim czasie, w ciągu ostatnich pięciu lat, stworzyłoby podobną kaskadę reform prawnych w ramach procedury nadzwyczajnej, przy wyłącznym poparciu rządzącej większości i bez żadnych ustępstw wobec opozycji parlamentarnej lub jakiejkolwiek mniejszości oraz poważnie naruszając rządy prawa. Ponadto żaden inny rząd nie stoi w obliczu czterech postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego z powodu ignorowania orzeczeń TSUE. Przestrzeganie prawa UE jest tym, na czym polega bycie państwem członkowskim.”

Sprawozdanie okresowe zostanie poddane debacie i głosowaniu na posiedzeniu plenarnym we wrześniu 2020 roku. (PE)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here