Laureaci konkursu na grę planszową pn. „Inżynierowie dla Niepodległej Polski”

564

Do rywalizacji na zaprojektowanie gry planszowej w ogólnopolskim konkursie pt.” Inżynierowie dla Niepodległej Polski” zgłosiło się 46 zespołów młodych twórców. Projekt był adresowany do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz do młodzieży ze szkół ponadpodstawowych (liceów ogólnokształcących, techników oraz szkół branżowych I stopnia). W trzyetapowych eliminacjach do finału Kapituła Konkursowa wyłoniła 10  prac. Wręczenie nagród finalistom nastąpi 18 maja podczas uroczystej Gali w Domu Technika w Warszawie.

Konkurs na opracowanie gry planszowej o tematyce poświęconej  historii polskiej myśli technicznej, biografiom i dorobkowi słynnych wynalazców i konstruktorów działających w kraju i zagranicą, był realizowany w trzech etapach.  Jego celem było przypomnienie roli polskich inżynierów w przeszłości oraz upowszechnienie wiedzy o ich wkładzie w budowę II RP.

Szkolne eliminacje w pierwszym etapie konkursu, zakończyły się wyborem 21 prac i były przepustką do rywalizacji regionalnej, która polegała na udziale autorów wraz z opiekunami w interaktywnych warsztatach internetowych pt. ”Inżynieria gier planszowych”. Pod okiem ekspertów: Marii Borys-Piątkowskiej – doktorantki Uniwersytetu Warszawskiego, Marka Golonki, dziekana Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości w Chorzowie oraz Tomasza Misterki, informatyka i twórcy gier fabularnych, młodzież udoskonalała swoje prace. Spośród uczestników warsztatów wyłoniono 10 finalistów.

Osoby, które pozytywnie zaliczyły warsztaty, przedstawiły swoje prace Komisji Konkursowej (etap III) w skład której wchodzili: Ewa Mańkiewicz-Cudny – przewodnicząca Komisji – prezes NOT, Agnieszka Mokrogulska  z Ministerstwa Edukacji i Nauki, Zbigniew Kotowski, pomysłodawca konkursu, Bronisław Hynowski, prezes Towarzystwa Historii i Kultury Technicznej i Tomasz Misterka, ekspert tworzenia gier. Wyłonieni finaliści wezmą udział w uroczystej Gali Finałowej  18 maja w Warszawie, podczas której zostaną ogłoszeni i nagrodzeni zwycięzcy konkursu.

Młodzież uczestnicząca w projekcie ” Inżynierowie dla Niepodległej Polski” znacząco pogłębiła swoją wiedzę o polskich wynalazcach i inżynierach oraz ich wkładzie w budowę Niepodległej Polski jak również ich zaangażowaniu w rozwój cywilizacyjny świata.

Patronat nad konkursem zorganizowanym przez Federację Stowarzyszeń Naukowo Technicznych-NOT objęło Ministerstwo Edukacji i Nauki. Do jego sprawnej realizacji przyczyniły się również:  stowarzyszenia naukowo-techniczne, terenowe jednostki organizacyjne FSNT-NOT, eksperci i koordynatorzy projektu, patroni, sponsorzy i media.

Sponsorem strategicznym  konkursu była Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. oraz pozostali sponsorzy to: Polska Grupa Energetyczna i PKN Orlen S.A. Podziękowania należą się też Centralnej Bibliotece Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Urzędowi Patentowemu RP, Urzędowi Dozoru Technicznego, którzy byli patronami konkursu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here