Laureaci konkursu „Szkoła z klimatem”

1024

Właśnie zakończył się trwający od 16 września 2020 r. ogólnopolski konkurs „Szkoła z klimatem” na eko-projekty adaptacji do zmian klimatu dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych. Nagrodę główną 100 tys. zł na realizację ekologicznego pomysłu uczniów otrzymał Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach (woj. śląskie). Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznał jeszcze pięć wyróżnień w konkursie. Do pierwszej edycji napłynęła rekordowa liczba zgłoszeń – 125 projektów z całej Polski.

18 czerwca br. podczas finału konkursu „Szkoła z klimatem”, który odbył się on-line, wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska ogłosił tegorocznego zwycięzcę – Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach i przekazał nagrodę główną – symboliczny czek na 100 tys. zł, podkreślając wyjątkowość projektu. „Zaprezentowany pomysł na zagospodarowanie części terenu należącego do szkoły to pokazanie w pigułce, na niewielkim obszarze, jak  mogą wyglądać i funkcjonować obszary zielone w miastach, z uwzględnieniem zielono-niebieskiej infrastruktury, wsparcia bioróżnorodności i dbałości o jakość powietrza, aby przeciwdziałać skutkom zmian klimatu, tak dziś powszechnych i szczególnie dotkliwie odczuwalnych w miastach. Co cieszy najbardziej, to zrozumienie, dogłębne przeanalizowanie sytuacji i przemyślany kompleksowy plan rozwiązań zaproponowany przez młodzież. Z takim potencjałem można wiele zrobić razem dla klimatu.”

Zwycięski projekt charakteryzował się zastosowaniem m.in. kaskady wodnej, łąki kwietnej, zielonych dachów, tężni solankowej oraz ścieżki sensorycznej i strefy relaksu, a także strefy kreatywnego wypoczynku w altanie. Zielono-niebieską infrastrukturę autorzy zaprojektowali z użyciem materiałów z recyklingu oraz w formie strumienia i oczka wodnego, z wykorzystaniem roślin bagiennych do oczyszczania wody, a roślin fitoremediacyjnych do oczyszczania powietrza. Zwycięski zespół zadbał także o różnorodność biologiczną w formie nasadzeń rodzimej flory i o wykorzystanie bioodpadów – kompostownik z dżdżownicami do produkcji ziemi kompostowej pod uprawy.

Prezes NFOŚiGW prof. Maciej Chorowski  gratulował i dziękował szkołom za tak liczne zgłoszenia do pierwszej edycji konkursu: „Wierzyliśmy w  zainteresowanie młodego pokolenia tematem konkursu i zmian klimatu, bo wiemy, jak ważne są dla nich sprawy ochrony środowiska oraz możliwość osobistego zaangażowania w przeciwdziałanie tym zmianom. Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim twórcom 125 projektów przesłanych do pierwszej edycji konkursu. Gratuluję Wam zaangażowania. Poziom prac był bardzo wysoki, a Komisja Konkursowa przyznała wszystkie przewidziane regulaminem nagrody, czyli nagrodę główną i pięć wyróżnień, podkreślając, że każdy z projektów jest bardzo wartościowy, a wszystkie zespoły projektowe – młodzież i opiekunowie –  wykazali się wiedzą, rzetelnością i kreatywnością.”

W spotkaniu udział wzięły szkoły zgłoszone do konkursu oraz goście honorowi, Ireneusz Zyska sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska oraz Tomasz Rzymkowski  sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, a także partnerzy projektu i członkowie Komisji Konkursowej Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Polski Alarm Smogowy oraz Młodzieżowa Rada Klimatyczna.  

Wyróżnione projekty zaprezentował przewodniczący Komisji Konkursowej Artur Lorkowski, wiceprezes NFOŚiGW. Podsumowując pierwszą edycję konkursu, zaznaczył: „Wyjątkowość projektów, które dziś zwyciężyły polega m.in. na tym, że mogą być zaimplementowane i powielone w wielu szkołach i przestrzeniach miejskich. Zaproponowane rozwiązania są uniwersalne, a najistotniejsza jest ich kompleksowość. Uwzględniają one zarówno aspekty przyrodnicze, wodne, w tym retencję, bioróżnorodność, zagospodarowanie odpadów, ochronę powietrza, ochronę przed hałasem, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii jak i miejscowe uwarunkowania oraz potrzeby społeczności lokalnych – użytkowników. To dojrzałe i zarazem innowacyjne pomysły, które warto zrealizować na szerszą skalę.”

Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, chcąc zainteresować młodych ludzi działaniami na rzecz ochrony klimatu, zorganizowały konkurs zachęcający młodzież do przygotowania się na skutki zmian klimatycznych, szczególnie odczuwalnych w miastach. Konkurs NFOŚiGW „Szkoła z klimatem” był skierowany do publicznych i niepublicznych miejskich szkół ponadpodstawowych i ich zespołów z terenu całego kraju, które mają siedzibę w miastach.

Zadanie konkursowe polegało na przygotowaniu planu adaptacji do zmian klimatu dla terenu szkoły i ewentualnie jej najbliższej okolicy, obejmującego propozycje działań adaptacyjnych, które mogłyby być wykonane na terenie należącym do szkoły i jej bezpośredniego sąsiedztwa – otaczających domów, ulic, placów, parków, budowli itp. Należało wykonać opis stanu obecnego otoczenia szkoły, zagrożeń związanych ze zmianami klimatu i zaproponować, także w formie rysunku, jak można poprawić tę sytuację.

Konkurs „Szkoła z klimatem” został włączony do inicjatywy ministra klimatu i środowiska pn. „Miasto
z klimatem”, w którego skład wchodziły także program priorytetowy NFOŚiGW „Konkurs na najbardziej zielono-niebieski projekt – Miasto z klimatem – zielono-niebieska infrastruktura” oraz realizowane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska: mechanizm wsparcia dla miast „Miasto z klimatem 2.0”, a także konkurs „Miasto z klimatem – najlepszy zrealizowany projekt”.

Więcej informacji o konkursie oraz lista nagrodzonych: www.nfosigw.gov.pl/szkolazklimatem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here