Laureaci konkursu TECHNICUS  2023  nagrodzeni

566

W konkursie TECHNICUS organizowanym cyklicznie przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna, prace oceniane są w dwóch kategoriach – za najlepszą publikację techniczną i najlepszy poradnik. W pierwszej kategorii laureatem została książka, która powstała na Politechnice Częstochowskiej „Kierunki i perspektywy rozwoju odnawialnych źródeł energii”, a w drugiej „Poradnik służby BHP” wydany przez Wydawnictwo  Tarbonus sp. z.o.o

Uroczyste wręczenie pucharów i dyplomów odbyło się 28 czerwca w Warszawskim Domu Technika NOT podczas posiedzenia Rady Krajowej FSNT – NOT. Wręczali je: prezes FSNT – NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny oraz przewodniczący Prezydium Rady Krajowej FSNT-NOT Jerzy Klimczak, którzy pogratulowali laureatom wysokiego poziomu merytorycznego konkursowych prac.

W tegorocznej edycji konkursu rywalizowały 63 pozycje o wysokim poziomie merytorycznym.  W każdej z kategorii laureat może być tylko jeden. Za najlepszą pracę szerząca wiedzę techniczną, jury pod przewodnictwem dr hab. inż. Tadeusza Pawłowskiego, wiceprezesa FSNT NOT uznało książkę „Kierunki i perspektywy rozwoju odnawialnych źródeł energii. Wybrane aspekty” pod redakcją Anny Gawlak. W  kategorii najlepszy poradnik techniczny zwyciężył „Poradnik służby BHP” opracowany przez Marka Gałusza.

Jury Konkursu przyznało też kilka wyróżnień dla publikacji w obu kategoriach.

W kategorii „Najlepsza Książka” wyróżnienia wręczono za publikacje: Centralna Kolej Transandyjska Callao – Lima – La Oroya, dzieło polskiego inżyniera Ernesta Malinowskiego, autorstwa Przemysława Dominasa, (Dom Wydawniczy  Księży Młyn), Innowacje i inspiracje 150- lecie urodzin Jana Szczepanika, pod redakcją Elizy Krzyńskiej Nawrockiej (Wydawnictwo Akademii Tarnowskiej), Trwałość mostów stalowych, autorstwa Adam Wysokowskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.)

W kategorii „Poradnik Techniczny” wyróżnienia otrzymali: Organizacja i eksploatacja systemów letniego i zimowego utrzymania obszarów miejskich. Poradnik techniczny, zespołu redakcyjnego w składzie:  Agnieszka Generowicz, Henryk Kultys, Andrzej Natkaniec, Jacek Sobczyk, Tomasz Bator  (Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej), Podstawy elektrotechniki i elektroniki dla studentów informatyki, opracowane przez dwóch autorów: Khalid Saeed, Marek Parfieniuk (Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej), Zagospodarowanie wód opadowych na terenach zurbanizowanych. Poradnik  wydanie elektroniczne, praca zbiorowa: pod redakcją prof. dr hab. Ryszarda Błażejewskiego (Wydawca: Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Wielkopolski)

Dodatkowo Jury Konkursu postanowiło przyznać Wyróżnienia Specjalne dla publikacji: Polskie górnictwo rud miedzi zmiany środowiskowe. Monografia wybrane opracowania i dokumenty, autorstwa Stanisława Downorowicza , (Wydawca: Towarzystwo Konsultantów Polskich , Oddział w Lublinie) oraz Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej.

Serdecznie gratulujemy wszystkim autorom nagrodzonych prac.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here