Laureatka konkursu WYNALAZCZYNI 2017

1874

Do imponującej listy nagród krajowych i międzynarodowych dr hab. inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec, profesor Politechniki Krakowskiej na Wydziale Inżynierii i Technologii dołącza prestiżowy tytuł Wynalazczyni 2017 roku. Podsumowanie plebiscytu organizowanego co 5 lat  przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów (SPWiR) oraz Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT (FSNT-NOT), „Przegląd Techniczny” i Urząd Patentowy RP odbędzie się 22 marca w Warszawskim Domu Technika NOT.

Plebiscyt „Wynalazczyni 2017” zorganizowano w 150 rocznicę urodzin wielkiej polskiej uczonej – dwukrotnej noblistki Marii Skłodowskiej-Curie. Podsumowanie konkursu połączono z XXIV Giełdą Wynalazków nagrodzonych na arenie międzynarodowej w latach 2016-2017. Lista wynalazków obejmuje 104 pozycje.  Wśród nich są także projekty wyróżnione w Ogólnopolskim Konkursie NOT dla dzieci i młodzieży – Młody Innowator.

Celem odbywającego się co 5 lat plebiscytu „Wynalazczyni” jest inspirowanie działania innowacyjnego wśród kobiet przez odkrywanie i promowanie dorobku wynalazczego, uaktywnienie działań wynalazczych wśród kobiet oraz zabieganie o wdrażanie projektów wynalazczych autorstwa kobiet. Premiowana jest także promocja, upowszechnianie i prezentacja dorobku wynalazczego konkretnych projektów dokonanych przez kobiety.

Kandydatki do Konkursu zgłaszały instytuty badawcze (B+R), uczelnie techniczne, stowarzyszenia naukowo-techniczne, laureatki z poprzednich edycji oraz innowacyjne firmy. Zgłoszenia obejmowały dorobek zawodowy (szkice, fotografie, kserokopie publikacji, zgłoszenia patentowe (wzory użytkowe), wdrożenia, przewidywane lub uzyskane efekty ekonomiczne, uzyskane licencje, a także opinie ekspertów, użytkowników, inwestorów, przedsiębiorstw i innych zainteresowanych jednostek.

Do udziału w Konkursie zgłoszono 25 kandydatek.

Laureatki Konkursu-Plebiscytu „Wynalazczyni „2017” wyłoniła Kapituła powołana przez Zarząd Główny FSNT-NOT i Prezydium SPWiR ze współorganizatorami, na podstawie oceny przedstawionego dorobku kandydatek oraz prezentacji sylwetek wynalazczyń w czasopiśmie inżynierskim „Przegląd Techniczny” i wyników przeprowadzonego przez Redakcję plebiscytu.

Kapituła Konkursu-Plebiscytu przyznała jeden tytuł główny – WYNALAZCZYNI 2017
i wyróżniła pięć pań.

Zwyciężczynią Konkursu WYNALAZCZYNI 2017 została dr hab. inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec profesor Politechniki Krakowskiej na Wydziale Inżynierii i Technologii.

Laureatka zajmuje się otrzymywaniem nanometali, nanosrebra i nanozłota. Porusza się na pograniczu inżynierii materiałowej, technologii chemicznej i nanotechnologii. Naśladując naturę, opracowuje biomimetyczne materiały wszczepienne, wzorowane na strukturach biologicznych. Stworzyła syntetyczny substytut kości o właściwościach antybakteryjnych.

Natomiast wyróżnienia Kapituła Konkursu przyznała paniom:

  1. dr inż. Katarzynie Leszczyńskiej-Sejda – Kierownik Zakładu Hydrometalurgii w Instytucie Metali Nieżelaznych w Gliwicach
  2. dr Oldze Malinkiewicz – Współzałożycielce i dyrektor ds. Technologii firmy Sales Technologies
  3. dr hab. inż. Jadwidze Sójka–Ledakowicz, profesor i do ubiegłego roku dyrektor Instytutu Włókiennictwa w Łodzi
  4. dr inż. Małgorzacie Skalskiej z Centrum Badawczo-Rozwojowego Materiałów Ceramicznych w Zakładach Magnezytowych Ropczyce SA
  5. dr Grażynie Żak z Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie

Innowacyjne rozwiązania laureatek będą promowane przez SPWiR na krajowych oraz międzynarodowych wystawach, targach innowacji oraz na łamach Przeglądu Technicznego i na stronie www.enot.pl.

Janusz M. Kowalski

Specjalista ds. PR FSNT-NOT

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here