Laury Innowacyjności wręczone laureatom XII edycji konkursu

337

Promowanie innowacyjnych rozwiązań, technologii i usług jest celem konkursu „Laur Innowacyjności” im. Stanisława Staszica, organizowanego przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Podczas uroczystej Gali 26 października w działającym od 118 lat  Warszawskim Domu Technika NOT, 15 laureatom XII edycji tego konkursu wręczone zostały Złote, Srebrne i Brązowe Laury  Innowacyjności.   W konkursie nagradzane są osiągnięcia naukowe i biznesowe, kreatywność  przedsiębiorców w  różnych sektorach gospodarki, innowacyjność oraz interdyscyplinarność rozwiązań.

– Promowanie nowatorskich technologii i produktów, ich twórców oraz pomoc we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań jest kluczem do rozwoju cywilizacyjnego – podkreśliła w swoim wystąpieniu Ewa Mańkiewicz-Cudny, prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT i jednocześnie członek kapituły konkursowej. – Statuetki, które za chwilę wręczymy laureatom za najlepsze pomysły, rozwiązania i wynalazki są tylko symbolem i podziękowaniem za ich ogromny wkład w te wszystkie działania. Praca inżynierów wymaga ogromnej determinacji i talentu.  Trzeba mieć niezwykłą wyobraźnię, żeby wymyślać tak nowatorskie rozwiązania. Gabriel Narutowicz porównywał inżynierów do Stwórcy,  ponieważ tworzą coś, czego nikt inny jeszcze przed nimi nie zrobił. Dziękując za tę kreatywność i niezwykle odpowiedzialna pracę  życzę dalszych sukcesów i gratuluję wszystkim wyróżnionym.

Kapituła pod przewodnictwem Wiceprezesa FSNT-NOT dr. hab. inż. Tadeusza Pawłowskiego, przyznała wyróżnienia w 10  kategoriach: Energetyka i elektrotechnika; Górnictwo i hutnictwo; Informatyka i oprogramowanie; Automatyka; Mechanika, maszyny i urządzenia; Technika medyczna, przemysł farmaceutyczny i chemia;  Przemysł spożywczy, gastronomia, rolnictwo, ogrodnictwo i obróbka drewna; Technika wojskowa;  Włókiennictwo, inżynieria materiałowa; Usługi oraz inne rozwiązania innowacje o charakterze społeczno – gospodarczym. Złote Laury Innowacyjności otrzymało 5 laureatów, 6 srebrne i  4 brązowe.

Laureaci jedenastu poprzednich edycji konkursu korzystają z sukcesem z prawa do posługiwania się w korespondencji i promocji  wyróżnionych produktów znakiem i tytułem „Laur Innowacyjności”, wzmacniając w ten sposób wiarygodność i prestiż swojej działalności.

Konkurs był objęty patronatem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Głównego Urzędu Miar, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Urzędu Patentowego RP, Urzędu Dozoru Technicznego, Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Ministerstwa Infrastruktury oraz patronatami medialnymi grupy czasopism.

Gośćmi i uczestnikami Gali – oprócz laureatów i osób im towarzyszących – byli prezesi, dyrektorzy lub przedstawiciele patronów i partnerów, wysokiej rangi reprezentanci świata nauki i gospodarki, a także członkowie Zarządu FSNT NOT, liczni przedstawiciele stowarzyszeń naukowo- technicznych oraz dziennikarze mediów publicznych.

ZŁOTY LAUR INNOWACYJNOŚCI 2022/2023

•          HARPO Sp. z o.o.

•          Eco Light Biosafety P.S.A.

•          KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi Głogów

•          KGHM Polska Miedź S.A.  Oddział Zakład Hydrotechniczny

•          Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

SREBRNY LAUR INNOWACYJNOŚCI 2022/2023

•          Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych

•          NEXERA Sp. z o.o.

•          MEDISENSONIC S.A.

•          Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy

•          Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny  oraz partner JG Group Sp. z o. o.

•          INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO

        BRĄZOWY LAUR INNOWACYJNOŚCI 2022/2023

•          Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy

•          Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

•          Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia

•          PCO S.A.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here