Lepsze magazynowanie energii w UE impulsem do dekarbonizacji

1299

Energia z odnawialnych źródeł to coraz większa część europejskiego koszyka energetycznego, posłowie proponują efektywniejsze magazynowanie jej, np. w postaci wodoru lub w bateriach domowych. Możliwość lepszego przechowywanie energii jest kluczem do jej nieprzerwanych dostaw, bo wiatr i słońce nie zapewniają stałego zaopatrzenia. Posłowie proponują możliwości rozwoju technologii wodoru i baterii.  Komisja Europejska szacuje, że aby osiągnąć zerową emisję gazów cieplarnianych netto do 2050 r., Unia musi być w stanie zmagazynować sześciokrotnie więcej energii niż obecnie.

W sprawozdaniu przyjętym w środę stosunkiem głosów 556 do 22 (110 głosów wstrzymujących się) posłowie przedstawili projekt strategii magazynowania energii. Strategia ta odegra kluczową rolę w osiąganiu celów porozumienia paryskiego w sprawie zmiany klimatu.

Sprawozdawczyni Claudia Gamon (Renew Europe, AT) powiedziała: „Przechowywanie energii ma ogromne znaczenie dla przejścia na gospodarkę bezemisyjną opartą na odnawialnych źródłach energii. Ponieważ nie zawsze możemy uzyskać potrzebne nam ilości energii elektrycznej z wiatru i słońca, musimy móc ją przechowywać. Poza znanymi już, sprawdzonymi technologiami takimi jak elektrownie szczytowo-pompowe, istnieje kilka innych, które będą miały duże znaczenie w przyszłości. Są to nowe technologie produkcji baterii i akumulatorów, magazynowanie termiczne oraz zielony wodór. Muszą one uzyskać dostęp do rynku, aby obywatelom Europy można było zapewnić stałą podaż energii”.

Zielony wodór

Parlament wzywa Komisję Europejską i państwa członkowskie do zniesienia przeszkód regulacyjnych, które utrudniają rozwój projektów w dziedzinie magazynowania energii, np. podwójnego opodatkowania czy niedociągnięć unijnych kodeksów sieci. Posłowie są również zdania, że należy dokonać przeglądu transeuropejskiej sieci energetycznej pod kątem doprecyzowania kryteriów kwalifikowalności. Muszą one obejmować tych, którzy chcą zakładać instalacje magazynowania energii.

Posłowie zwrócili również uwagę na potencjał wodoru produkowanego z odnawialnych źródeł energii (tzw. zielonego wodoru) i wezwali Komisję, by nie przestawała wspierać badań naukowych w dziedzinie rozwoju gospodarki wodorowej. Zdaniem posłów środki wsparcia mogą sprawić, że cena zielonego wodoru spadnie i stanie się on opłacalny. Komisja powinna również ocenić, czy możliwe jest dostosowanie infrastruktury gazowej do transportu wodoru, ponieważ wykorzystywanie gazu ziemnego ma charakter przejściowy i powinno się stopniowo zmniejszać.

Akumulatory i baterie wytwarzane w UE oraz nowe możliwości magazynowania energii

Parlament popiera również dążenie Komisji do opracowania norm europejskich dotyczących akumulatorów i baterii oraz do uniezależnienia się od ich produkcji poza UE. Unia jest w dużym stopniu zależna od importu surowców, których wydobycie skutkuje degradacją środowiska naturalnego. Zależność tę należy zmniejszyć za pomocą systemów recyklingu oraz w drodze zrównoważonego zaopatrzenia w surowce, najlepiej w UE.

Posłowie proponują także sposoby popularyzacji innych opcji magazynowania energii takich jak przechowywanie mechaniczne i termiczne oraz rozwój zdecentralizowanego magazynowania energii dzięki zastosowaniu baterii domowych, domowego przechowywania energii cieplnej, technologii pojazd-sieć oraz inteligentnych domowych systemów zarządzania energią.

System neutralny ekologicznie

Aby osiągnąć cele Zielonego Ładu i porozumienia paryskiego w sprawie zmiany klimatu, trzeba doprowadzić do tego, by europejski system energetyczny stał się neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla. Kluczem do osiągnięcia tych celów są odnawialne źródła energii, jednak niektóre z nich nie są niezawodne. Wielkość produkcji energii ze słońca i wiatru jest uzależniona od pory dnia, pory roku oraz pogody. Ponieważ w coraz większym stopniu wykorzystujemy odnawialne źródła energii, coraz ważniejsze staje się także jej magazynowanie w czasie między jej produkcją a zużyciem. (PE)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here