Lepszy użytek z zieleni i wody w miastach. Projekt ENABLE doceniony

1113

W międzynarodowym projekcie ENABLE, w z udziałem m.in. naukowców z Łodzi badano jak powinna funkcjonować tzw. błękitna i zielona infrastruktura, związana z zielenią i wodą w miastach oraz jak należy ją planować. ENABLE był realizowany w latach 2016-2019 przez 11 instytucji naukowych. Projekt otrzymał nagrodę „BiodivERsA for Excellence and Impact”, która jest przyznawana co roku. Wręczono ją w trakcie konferencji zamykającej program BiodivERsA3 w w Brukseli.

W projekt ENABLE zaangażowanych było 11 jednostek naukowych, w tym dwie polskie – Uniwersytet Łódzki oraz Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN w Łodzi. Nagrodę przyznano za opracowanie kompleksowego modelu funkcjonowania i planowania tzw. błękitnej i zielonej infrastruktury w miastach, w tym m.in. tereny zieleni, zbiorniki wodne, zielone dachy, ogrody deszczowe, tak aby uwolnić jej pełen potencjał.

Zespół ENABLE opracował także nowe narzędzia analityczne służące do oceny efektów funkcjonowania błękitnej i zielonej infrastruktury. Badania naukowców mają się przyczynić do zabezpieczenia różnorodności biologicznej w dynamicznych, zdominowanych przez człowieka systemach społeczno-ekologicznych w miastach i aglomeracjach.

„Lepsze zrozumienie warunków, w których różne typy i elementy błękitnej oraz zielonej infrastruktury przynoszą wiele wzajemnie powiązanych korzyści, oraz sposobu, w jaki są one odbierane przez różne grupy beneficjentów, umożliwi zwiększenie skali dobrych przykładów i skuteczne wdrażanie projektów rozwiązań opartych na przyrodzie” – skomentował uczestnik projektu, prof. Jakub Kronenberg z Zakładu Analiz Systemów Społeczno-Ekologicznych UŁ cytowany w komunikacie swojej uczelni.

Przedstawiciele UŁ przypominają, że błękitna i zielona infrastruktura (BZI) to system połączonych, wzajemnie powiązanych elementów zieleni i wody, świadomie planowany, aby zwiększyć korzyści, jakie oferuje nam przyroda. Do takiej infrastruktury można zaliczyć elementy, które pozwalają efektywnie zagospodarować wodę – np. deszczówkę. Wśród elementów BZI są mi.n.: zbiorniki i stawy retencyjne, niecki infiltracyjne, muldy i rowy czy ogrody deszczowe.

Zespół realizujący projekt ENABLE w Łodzi badał w szczególności bariery utrudniające dostępność oraz atrakcyjność błękitnej i zielonej infrastruktury. Badacze przeanalizowali również dostęp do terenów zieleni w Łodzi z perspektywy sprawiedliwości środowiskowej. Przyglądali się dostępności błękitnej i zielonej infrastruktury dla określonych, zmarginalizowanych grup społecznych – w szczególności osób w kryzysie bezdomności, dzieci i ludzi starszych, a także osób zależnych od świadczeń społecznych. Wzięto przy tym pod uwagę perspektywę wybranych zjawisk urbanistycznych, takich jak niekontrolowany rozwój miast.

Naukowcy z Uniwersytetu Łódzkiego wykorzystali swoją wiedzę z zakresu ekonometrii przestrzennej, aby zaproponować innowacyjne podejścia do badania sprawiedliwości środowiskowej. Uwzględnili dostęp całych grup społecznych do kulturowych i regulacyjnych usług ekosystemów (przywiązanie do miejsca oraz łagodzenie hałasu). Połączyli także sprawiedliwość środowiskową i wycenę rynkową środowiska (tzw. wycena hedoniczna).

Z kolei BiodivERsA – w ramach którego nagrodzono projekt ENABLE – jest programem, w ramach którego finansowane są badania podstawowe dotyczące szeroko rozumianego zrównoważonego rozwoju, z naciskiem na bioróżnorodność i usługi ekosystemów. Uczestniczą w nim narodowe jednostki finansujące badania podstawowe, w tym NCN, które dofinansowują wybrane projekty. Dodatkowe finansowanie pochodzi z programu H2020. (UŁ)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here