Ranking “liderzy zarządzania szpitalami publicznymi”

430

W tegorocznej edycji rankingu na najlepiej zarządzane szpitale publiczne według Grupy BFF Banking Group udział wzięło 221 szpitali. W tym 101 powiatowych, 54 wojewódzkie, 17 uniwersyteckich, 16 gminnych i 33 ministerialne. Zestawienie nie obejmuje jednostek, które są niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej, przychodniami otwartymi, ambulatoriami, lecznictwem otwartym, zakładami medycyny pracy, stacjami pogotowia ratunkowego, oddziałami szpitali, sanatoriami, regionalnymi centrami krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

Wszystkie objęte analizą jednostki zostały podzielone na trzy grupy ze względu na wartość przychodu z NFZ. Ocenie zostały poddane następujące wskaźniki: efektywność aktywów pozwalającą na ocenę efektywności zarządzania majątkiem szpitala; rentowność sprzedaży netto, pokazującą jaka część przychodów pozostaje do dyspozycji jednostki po odliczeniu wszelkich kosztów i podatków; dynamikę przychodu z NFZ, czyli procentowy przyrost kontraktu/ryczałtu rok do roku.

Autorem metodologii rankingu i obliczeń jest BFF Banking Group. Klasyfikacja opiera się wyłącznie na informacjach zawartych w sprawozdaniach finansowych placówek za 2018 r. i nie obejmuje innych danych.

W każdej z 3 kategorii rankingu wyróżniono po 10 szpitali. W kategorii: Kontrakt NFZ niższy i równy 39 mln PLN laureatami zostali m.in. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczebrzeszynie; Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej; Szpital Powiatowy w Sławnie; Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie i Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie.

W kategorii: Kontrakt NFZ wyższy niż 39 mln i równy 89 mln PLN wyróżniono m.in. Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy; Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie; Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi; Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku; Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu.

W kategorii: Kontrakt NFZ wyższy 89 mln PLN w gronie laureatów znaleźli się m.in. Szpital Powiatowy w Radomsku; Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi; Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy; Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach; Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu i Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu.

Wydarzenie to, oprócz wyróżnienia najlepszych szpitali, jest także doskonałą okazją do rozpoczęcia konstruktywnej dyskusji na temat przyszłości obiektów użyteczności publicznej i rozwiązań, które mogą poprawić ich działanie.

Podczas ceremonii, Radosław Moks, członek zarządu BFF Banking Group w Polsce, powiedział: „Istotna jest merytoryczna debata na temat finansowania podmiotów publicznych i jakości opieki nad pacjentami, szczególnie w kontekście ogromnej niepewności wywołanej pandemią COVID-19. Wyzwania, przed którymi stoi służba zdrowia w Polsce, wskazywaliśmy już w 2019 r. w raporcie „Finansowanie opieki zdrowotnej a jakość systemu dla pacjentów”, który porównuje krajowe systemy w całej Europie. Są to: stosunkowo niewielka liczba lekarzy czy dysproporcje w podziale środków między szpitale a podstawową opiekę zdrowotną. Dziś, sytuacja pandemiczna dodatkowo uwypukliła te problemy, co wyraźnie podkreśli nowa edycja naszego raportu, która ma się ukazać do końca roku ”

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here