Lubelski Festiwal Nauki – kontakt z nauką dla każdego

930

Lubelski Festiwal Nauki to największa cykliczna impreza upowszechniającą naukę na Lubelszczyźnie i w regionach ościennych, a ze względu na liczbę uczestników – jeden z największych festiwali naukowych w Polsce. LFN jest tegorocznym finalistą konkursu Popularyzator Nauki w kategorii Zespół.

Misję popularyzacji wiedzy o badaniach naukowych, narzędziach, technologiach i wyzwaniach naukowców Festiwal realizuje m.in. na wykładach, warsztatach, ćwiczeniach, wystawach, spektaklach, konkursach czy w grach terenowych.

Dotychczas odbyło się osiemnaście edycji Lubelskiego Festiwalu Nauki. Łącznie z preedycją zgłoszono i zaprezentowano ponad 16 tys. projektów. Wiele z nich było wielokrotnie powtarzanych. Na przykład ramach XVII LFN w 2021 roku zgłoszono ponad 1,3 tys. polskich i obcojęzycznych projektów, w których przygotowanie zaangażowało się bezpośrednio ponad 1,6 tys. osób. Łączny czas trwania wszystkich wykładów, ćwiczeń, laboratoriów, warsztatów tej edycji wyniósł 2580 godzin. Jak podkreślają organizatorzy, oznacza to „3,5 miesiąca nieustannego, radosnego obcowania z nauką”.

Od 10 lat, średnio w każdej edycji LFN udział bierze ok. 35 tys. zarejestrowanych uczestników. Do tej liczby należy doliczyć osoby uczestniczące zarówno w Lubelskim Pikniku Naukowym, jak i imprezach nie wymagających rejestracji. Nie dziwi więc, że LFN na stałe wpisał się w kalendarz wydarzeń naukowo-kulturalnych Lublina. Promocję nauki łączy przy tym z rozwojem społecznym i gospodarczym regionu.

Festiwal może się poszczycić długą historią – preedycja odbyła się już w 2001 roku. Oficjalnie działa od roku 2004. To wtedy rektorzy pięciu lubelskich uczelni, dyrektor Instytutu Agrofizyki PAN i dyrektor Instytutu Medycyny Wsi podpisali w Lubelskim Towarzystwie Naukowym deklarację powołującą Lubelski Festiwal Nauki, jako cykliczną imprezę popularyzującą naukę w społeczeństwie.

Głównym zadaniem wszystkich wydarzeń realizowanych w ramach LFN jest upowszechnianie, promowanie oraz popularyzowanie nauki, badań, czy wynalazków. Wyznaczone przez organizatorów szczegółowe cele obejmują przy tym, m.in. rozbudzanie ciekawości poznawczej i rozwijanie zainteresowania nauką wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, pokazywanie znaczenia nauki dla rozwoju gospodarki oraz życia codziennego, integrację i współpracę społeczności lokalnej, aktywizację społeczną i zapobieganie wykluczeniu społecznemu.

Zgodnie z kilkunastoletnią tradycją Festiwal trwa siedem dni, na które składają się: uroczysta inauguracja (sobota), Lubelski Piknik Naukowy (niedziela), projekty lubelskich uczelni publicznych oraz innych współorganizatorów, wydarzenia kulturalno-artystyczne i popularnonaukowe (poniedziałek-piątek) oraz uroczyste zakończenie festiwalu (piątek).

Na gości czekają m.in. badania, ćwiczenia, doświadczenia, debaty, dyskusje, filmy, gry naukowe, naukowo-techniczne i artystyczne, happeningi, inscenizacje, koncerty, konkursy, laboratoria, wystawy, występy na scenie, zawody sportowe, zajęcia plenerowe, pokazy, prelekcje, prezentacje multimedialne, spektakle, spotkania autorskie, warsztaty, wykłady, wystawy czy wycieczki. Całość stanowi otwartą imprezę plenerową dla wszystkich mieszkańców Lublina i całej Lubelszczyzny.

W ramach dotychczasowych edycji LFN piknik odbywał się na terenie miasta, m.in. na Placu Zamkowym, Placu Marii Curie-Skłodowskiej i Campusie Uniwersytetu Przyrodniczego, Stadionie Arena Lublin, Placu Litewskim oraz Placu Teatralnym przed Centrum Spotkania Kultur.

W Festiwalu mogą brać udział zarówno osoby indywidualne, jak i grupy zorganizowane. Udział jest bezpłatny. Projekty organizowane w ramach Lubelskiego dzielą się na określone kategorie: przedszkole, szkoła podstawowa – klasy I-IV, szkoła podstawowa – klasy V-VI, klasy V-VIII, klasy VII-VIII (P7-8), szkoła ponadpodstawowa, studenci, nauczyciele, rodzice, dziadek i babcia, przedsiębiorca, samorządowiec, pracownik innej uczelni. Biorą także pod uwagę potrzeby specjalnych grup społecznych, w tym osób niepełnosprawnych: niedowidzących, niedosłyszących, niepełnosprawnych ruchowo, z innymi niepełnosprawnościami.

W trakcie epidemii w dniach 22-24 września 2020 r., w zastępstwie XVII Lubelskiego Festiwalu Nauki odbyły się w formie zdalnej Lubelskie Wirtualne Dni Nauki. Objęły ok. 30 godz. emisji online, a także około 90 projektów z zakresu nauki, nowych technologii, sztuki i kultury. System komputerowy zanotował ok. 15 tys. unikalnych wizyt w serwisie. Projekty emitowano jednak w szkołach i placówkach oświatowych, co oznacza, że liczba odbiorców, w w rzeczywistości była dużo większa. Przedsięwzięcie obejrzało kilkuset użytkowników z ponad 10 państw Europy oraz USA.

PAP – Nauka w Polsce

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here