Lubelszczyzna rozwija telemedycynę

733

W diagnostyce medycznej i leczeniu chorób, a także w profilaktyce, przyszłość należy do telemedycyny, która intensywnie wkroczyła do opieki zdrowotnej wraz z pandemią SARS-CoV-2. Wykorzystanie nowoczesnych systemów teleinformatycznych i cyfrowych w przesyle danych pomiędzy ośrodkami w kraju i za granicą, pozwala na szybkie stawianie diagnozy w nagłych przypadkach i podejmowanie decyzji o specjalistycznym leczeniu. Lubelszczyzna ma szansę stać się pionierem w dziedzinie telemedycyny w Polsce.

Klinicyści z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, od wielu miesięcy zabiegają o jej systemowe wprowadzenie w opiece zdrowotnej. Pod patronatem prof. Wojciecha Załuski, rektora uczelni przy aktywnym zaangażowaniu prorektora ds. cyfryzacji, prof. Roberta Rejdaka powstaje Lubelskie Centrum Telemedycyny. Środowisko akademickie ma w tych działaniach duże wsparcie marszałka województwa lubelskiego, Jarosława Stawiarskiego, który deklaruje udział w powstaniu platformy telemedycznej. – Chcemy być liderem takiego projektu i pragniemy by uczestniczyły w nim wszystkie szpitale, których jest 41 w województwie lubelskim. Dysponujemy dobrze przygotowaną do tego kadrą. Brakuje nam tylko środków o które aplikujemy z funduszy unijnych – informuje marszałek województwa lubelskiego.

Pandemia koronawirusa spowodowała bardzo szybki rozwój telemedycyny. Sytuacja i reżim epidemiologiczny sprawiły, że staje się podstawowym narzędziem opieki nad pacjentami. Wiele problemów można szybko i skutecznie rozwiązać właśnie tą drogą.

– Chcemy stosować telemedycynę na szeroką skalę m.in. w kardiologii, neurologii, kardiochirugii, czy nefrologii – wyznaje prof. Wojciech Załuska, rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. – Pilotażowy program telemedycyny w okulistyce stosowany od trzech lat na Lubelszczyźnie pokazał imponujące efekty. W małych miejscowościach, gdzie dostęp do okulisty jest bardzo ograniczony, przebadano przy użyciu mobilnych urządzeń i kamer o dużej rozdzielczości dno oka u kilkuset przypadkowych osób. Wyniki potwierdziły, że ok. 30 proc. mieszkańców tych miejscowości jest zagrożonych różnymi chorobami oczu takimi jak np. zaćma, cukrzycowe zwyrodnienie plamki czy jaskra. Większość z nich nie miała o tym pojęcia. Wczesna diagnostyka pozwoliła przebadanym  nym osobom na podjęcie leczenia, ratując ich wzrok przed utratą widzenia.

Współfinansowany ze środków Fundacji Fulbrighta pionierski program, realizowany jest przez prof. Roberta Rejdaka, szefa Kliniki Okulistyki Ogólnej lubelskiego UM wspólnie z prof. Marco Zarbinem z Uniwersytetu Rutgersa w New Jersey, współtwórcą telemedycyny w Stanach Zjednoczonych. – Realizując ten projekt stworzyliśmy podstawy metodologiczne do stosowania tego typu rozwiązań telemedycznych – podkreśla prof. Robert Rejdak. – Udowodniliśmy ich skuteczność w szybkim diagnozowaniu pacjentów i teraz dążymy do rozszerzenia pilotażu na inne dziedziny. Współpracując z ośrodkami amerykańskimi rozwijamy Lubelskie Centrum Telemedycyny, które, mamy nadzieję, odegra w przyszłości wiodącą rolę w kraju.

Wybitny praktyk w zakresie telemedycyny, prof. Marco Zarbin specjalizuje się w leczeniu chorób siatkówki, ale ma też wiele dokonań w dziedzinie terapii genowych, leczenia schorzeń dziedzicznie uwarunkowanych oraz urazów oka innowacyjnymi metodami. Amerykański naukowiec od lat współpracuje z lubelskimi okulistami, a także z Wojskowym Instytutem Medycznym w Warszawie.

Za światowe osiągnięcia w rozwoju nowatorskich technologii i terapii lekowych prof. Marco Zarbin otrzymał przed kilkoma dniami Patenty Liderów Innowacyjności, przyznawane przez Stowarzyszenie Chirurgów Okulistów Polskich (SCOP) wspólnie z wydawcą magazynu „liderzy Innowacyjności”. Laudację wygłosił prof. Robert Rejdak, prezes SCOP. Drugim laureatem wyłonionym przez Kapitułę złożoną z ubiegłorocznych laureatów: prof. Marka Rękasa krajowego konsultanta ds. okulistyki i prof. Eberharta Zrennera, z Uniwersytetu w Tybindze, został wybitny polski retinolog prof. Jerzy Nawrocki, za wdrożenie innowacyjnych metod i technik chirurgii witreoretinalnej w Polsce.

Działania laureatów i lubelskiego środowiska okulistów dobitnie świadczą o tym, że wspólne projekty przynoszą najlepsze efekty przyczyniając się do rozwoju światowej okulistyki i telemedycyny, która jest przyszłością w diagnostyce medycznej, leczeniu chorób, a także w profilaktyce zdrowotnej. (JC)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here