LubTech-Digital Health 2021 – hybrydowa konferencja 8 września

404

Klaster Lubelska Medycyna jest platformą współpracy w zakresie praktyki i nauk medycznych między uczelniami wyższymi, jednostkami naukowo-badawczymi, podmiotami leczniczymi, przedsiębiorcami, instytucjami otoczenia biznesu oraz jednostkami samorządu terytorialnego. Branża medyczna rozwija się prężnie w oparciu o potencjał Uniwersytetu Medycznego jak i 5 pozostałych lubelskich uczelni.

Lubelska Medycyna – największy klaster w obszarze zdrowia i medycyny w Polsce jest inicjatorem hybrydowej konferencji „LubTech-Digital Health 2021” dedykowanej cyfrowemu zdrowiu, która odbędzie się już 8 września w Lubelskim Centrum Konferencyjnym. Głównymi organizatorami konferencji są Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Miasto Lublin, Uniwersytet Medyczny oraz Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.

Konferencja jest skierowana do szerokiego grona interesariuszy związanych z obszarem zdrowia:

  • podmiotów leczniczych;
  • firm z obszaru medycyny i zdrowia oraz z branży ICT, w tym startupów;
  • ośrodków innowacji, akceleratorów, inkubatorów, parków naukowo-technologicznych, sieci aniołów biznesu, funduszy inwestycyjnych, klastrów;
  • uniwersytetów i instytutów badawczych;
  • organizacji zrzeszających osoby o szczególnych potrzebach (w tym działających na rzecz pacjentów, seniorów i osób niepełnosprawnych);
  • przedstawicieli administracji publicznej;
    oraz
  • szerokiego grona innowatorów i użytkowników końcowych zainteresowanych tematyką rozwoju innowacji w obszarze e-zdrowia.

W czasie obrad poruszone będą najważniejsze zagadnienia związane z obszarem e-zdrowia. Uczestniczy poznają kluczowe instytucje wspierające rozwój innowacji, realizowane i planowane projekty oraz ekspertów. Podczas konferencji omówiona zostanie rola użytkownika końcowego oraz technologiczne, prawne, ekonomiczno-społeczne i etyczne bariery wdrożeń i komercjalizacji.

Organizatorzy zapraszają do udziału w tym bezpłatnym wydarzeniu. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja.
Formularz rejestracyjny dostępny jest pod linkiem: https://lubtech.lublin.eu/rejestracja/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here