Magazyny energii w systemach elektroenergetycznych

625

Pomimo tego, że magazyny energii niwelują skutki niestabilnego charakteru pracy instalacji OZE, a także stabilizują pracę sieci, to wciąż uzyskanie warunków przyłączenia magazynu energii nie jest łatwe. Wynika to przede wszystkim ze stanu sieci energetycznych

Obecnie, powszechnie uznaje się, że wskaźnikiem wyznaczającym poziom wydajności danego systemu elektroenergetycznego opartego na rozproszonych i zmiennych źródłach wytwarzania jest jego elastyczność. Magazynowanie energii powinno więc stanowić jeden z filarów efektywnego systemu energetycznego opartego w dużym stopniu na odnawialnych źródłach energii.

Dzięki wykorzystaniu magazynów energii można zabezpieczyć funkcjonowanie sieci elektroenergetycznej oraz zniwelować skutki niestabilnego charakteru odnawialnych źródeł energii, a także zaoszczędzić na zakupach energii elektrycznej wykorzystując do jej produkcji własne źródło OZE.

Magazyny energii są zatem niezbędnym elementem efektywnej transformacji energetycznej.  Stąd też zainteresowanie rozwiązaniami pozwalającymi na magazynowanie energii przejawiają zarówno wytwórcy energii elektrycznej, jak i jej odbiorcy (przemysłowi oraz w gospodarstwach domowych).

Na potrzeby magazynowania energii można wykorzystać rożnego rodzaju technologie np. akumulatory, elektrownie szczytowo-pompowe czy magazyny wodorowe. Na obecną chwilę wciąż są to kosztowne rozwiązanie, jednak magazyny energii coraz częściej uwzględniane są przez inwestorów jako elementy instalacji OZE lub instalacji hybrydowych. Takie rozwiązania mogą pozwolić na ustabilizowanie dostaw energii wytwarzanych z własnych źródeł OZE.

Co mówią regulacje unijne…

Analiza regulacji europejskich dotyczących obszaru rynku wewnętrznego energii elektrycznej UE potwierdza istotną rolę jaką pełnić mają magazyny energii w strukturze wydajnych i efektywnych systemów elektroenergetycznych państw członkowskich. To przede wszystkim Rozporządzenie 2019/943 oraz Dyrektywa 2019/944, które mają doprowadzić do szerszego wykorzystania magazynów energii w systemach elektroenergetycznych, w tym m.in. poprzez stworzenie warunków rynkowych dla świadczenia usług magazynowania i zapewnienie w tym zakresie konkurencji.

W przepisach unijnych przewidziano również regulacje dotyczące usług redysponowania, które umożliwiają operatorom systemów elektroenergetycznych żądnie zmiany trybu pracy danej instalacji np. poprzez ograniczenie oddawania energii do sieci. Znajdą on zastosowanie również do magazynów energii. Redysponowanie m.in. magazynami energii powinno opierać się na obiektywnych, przejrzystych i niedyskryminacyjnych kryteriach oraz podlegać zasadom rynkowym. Powyższe w konsekwencji oznacza, że w przypadku wydania polecenia redysponowania w stosunku do danej jednostki magazynowania energii, jej właścicielowi przysługiwać będzie rekompensata w wysokości przychodów netto ze sprzedaży energii elektrycznej na rynku dnia następnego, które jednostka magazynowania energii wygenerowałaby, gdyby nie wydano polecenia redysponowania. Piotr Szwarc, Damian Osiak

Co mówi polskie prawo? Jakie zmiany się szykują? Czy magazyn energii to jednostka wytwórcza? Czy będą łatwiejsze przyłączenia komercyjne? O tym w dalszej części artykułu na portalu WysokieNapiecie.pl  LINK: https://wysokienapiecie.pl/84360-magazyny-energii-sa-niezbedne/#dalej

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here