Mazowsze najsilniejszym polskim regionem

1296

Województwo mazowieckie po raz kolejny jest niekwestionowanym liderem rankingu dochodów jednostek samorządu terytorialnego w przeliczeniu na mieszkańca. – To oczywiście powód do satysfakcji dla nas wszystkich – samorządów i mieszkańców Mazowsza – mówi marszałek Adam Struzik. – Jednak nie można zapomnieć o tym, że jesteśmy regionem wewnętrznie bardzo zróżnicowanym. Dlatego walczymy w Brukseli o to, aby przy podziale kolejnych środków z UE brano pod uwagę nowy podział statystyczny – dodaje.

Przygotowany przez prof. Pawła Swianiewicza i dr Julitę Łukomską z Uniwersytetu Warszawskiego ranking zamożności opierał się na dochodach samorządów za 2018 r. Pozycję liderów podobnie jak w poprzednich latach utrzymały: województwo mazowieckie, powiat człuchowski, Warszawa, Sopot, Polkowice. Dochody Mazowsza w przeliczeniu na mieszkańca od paru lat są na poziomie wyższym w stosunku do innych regionów. W 2018 r. stopień zamożności regionu per capita wyniósł ponad 420 zł. Kolejny region – dolnośląski osiągnął zaledwie 301 zł.

Jak dodaje marszałek Adam StruzikMazowsze jest najsilniejszym polskim regionem. Mamy najwyższy poziom dochodów, jak i najwyższą wartość PKB w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Jest to już ok.110 proc. średniej unijnej. Jednak to tylko połowa prawdy. Województwo mazowieckie jest wewnętrznie bardzo zróżnicowane. Dochody Warszawy w stosunku do powiatów na obrzeżach województwa są około cztery razy większe. Natomiast dochody ludności są wyższe nawet pięć, sześć razy. Pokazuje to z jednej strony ważną rolę metropolii jako motoru napędowego naszego regionu, ale też wiele problemów rozwojowych, związanych z mniejszymi dochodami na obrzeżach województwa. To było przyczyną naszego wniosku do Komisji Europejskiej o nowy podział statystyczny. Muszę z zadowoleniem powiedzieć, że dzięki decyzjom Eurostatu i KE z 2016 r. już od 1 stycznia 2018 roku mamy nowy podział: na część metropolitalną, którą stanowi Warszawa i dziewięć otaczających ją powiatów oraz część regionalną, mazowiecką, gdzie znajdują się pozostałe 32 powiaty. Dzięki takiemu podziałowi możemy starać się o jeszcze większe pieniądze dla obszaru regionalnego.

W 2018 r. samorząd Mazowsza kontynuował, a także uruchomił nowe programy wsparcia na rzecz samorządów z regionu. W sumie przekazał blisko 73 mln zł wsparcia, a w tym roku kolejnych 105 mln zł,  na remonty i budowy dróg lokalnych, rewitalizację zabytków, remonty strażnic OSP, zakup sprzętu pożarniczo-gaśniczego, rozbudowę i modernizację obiektów sportowych czy tworzenie małej architektury. Większość z nich to wsparcie dla małych miejscowości i sołectw.

Mazowsze tytuł lidera zawdzięcza nie tylko dochodom z podatków PIT i CIT. Stan gospodarki naszego regionu jest również efektem prowadzonej przez nas polityki regionalnej, która stawia na zrównoważony rozwój i pomocniczość. Dzięki wzrostowi dochodów mogliśmy przeznaczyć większe środki na inwestycje i nowe programy wsparcia dla lokalnych społeczności – dodaje marszałek.

 Marta Milewska

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here