Medale Unii Lubelskiej dla osobistości światowej okulistyki

514

Dokonania lubelskiej okulistyki są znane i cenione w świecie od lat. Wyróżnia ją międzynarodowa współpraca z wiodącymi ośrodkami akademickimi w Europie, Azji, Ameryce, Afryce, a nawet w Australii. Twórcą tego sukcesu jest wybitny autorytet w dziedzinie okulistyki  prof. Tadeusz Krwawicz, który 75 lat temu założył Klinikę Okulistyki SPSK1 w Lublinie. Dzieło profesora z ogromnym powodzeniem kontynuują i rozwijają jego następcy.

Obchody jubileuszowe 31 sierpnia, są wspaniałą okazją do symbolicznego podziękowania światowej sławy okulistom za wieloletnią współpracę z akademickim ośrodkiem okulistycznym w Lublinie. Podczas uroczystego spotkania profesorowie: Giuseppe Guarnaccia, Anselm Jünemann  i Sundaram Natarajan otrzymają Medale Unii Lubelskiej.

– Współpraca międzynarodowa jest naszą tradycją od wielu dekad – podkreśla prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak, kierownik Kliniki Okulistyki Ogólnej i Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, prorektor ds. umiędzynarodowienia i cyfryzacji. – To jest taka marka lubelskiej okulistyki, która nas wyróżnia  w Polsce. Utrzymujemy bliską współpracę ze światowymi ośrodkami na wszystkich kontynentów. Wysoki poziom działań badawczych i klinicznych, który od początku miała Klinika Okulistyki, był podtrzymywany przez prof. Zbigniewa Zagórskiego i kontynuowany przez następców.  Nie tylko utrzymujemy te standardy, ale rozwijany również nowe kierunki takie jak telemedycyna, cyfryzacja w okulistyce, która obejmuje  m.in. najnowocześniejsze leczenie schorzeń plamki. Warto dodać, że Klinika Okulistyki Ogólnej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 jest jedynym polskim szpitalem okulistycznym włączonym do Europejskiej Sieci Szpitali. Wzmacnia, to prestiż środowiska medycznego rozpoznawalnego w Europie.

Wiele korzyści przynoszą lubelskiej okulistyce silne związki z wybitnymi, międzynarodowymi partnerami,  którzy 31 sierpnia otrzymają od władz miasta Medale Unii Lubelskiej podczas jubileuszowych uroczystości.  Jest to symboliczne  podziękowanie profesorom: Giuseppe Guarnaccia, Anselm Jünemann  i Sundaram Natarajan, za aktywny udział we wspólnych projektach naukowo- badawczych, szkoleniowych, wdrażanie innowacyjnych technik i usług medycznych oraz wieloletnie wspieranie środowiska akademickiego i promowanie lubelskiej okulistyki w świecie.

Światowej sławy okulista, profesor GIUSEPPE GUARNACCIA, jest dyrektorem Europejskiej Szkoły Zaawansowanych Studiów w Dziedzinie Okulistyki  (ESASO) w szwajcarskim Lugano. Dzięki wspólnym staraniom szefa ESASO i prof. Roberta Rejdaka kilka lat temu w Lublinie założono satelitarne centrum badawczo-szkoleniowe ESASO dla Europy Środkowowschodniej,  jedyne w Europie i drugie na świecie (po Singapurze). Lublin stał się dzięki temu międzynarodowym ośrodkiem edukacyjnym w zakresie nowoczesnych metod chirurgii oka.

– Włączenie do sieci ESASO to dla lubelskiej kliniki nieoceniona możliwość zdobywania wiedzy od najlepszych, w tym wykorzystywania innowacyjnych rozwiązań w tej dziedzinie  – ocenia prof. Robert Rejdak, który od kilkunastu lat jest również dyrektorem ds. szkolenia praktycznego lekarzy z całego świata w szwajcarskim ESASO. – Przed powstaniem centrum badawczo-szkoleniowego ESASO w Lublinie, polscy okuliści przechodzili specjalistyczne szkolenia w chirurgii oka w Lugano. Teraz nasi lekarze mogą przechodzić te same szkolenia w  Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego, gdzie mieści się satelitarna placówka.  Nasz ośrodek zdobył już międzynarodowe uznanie. Bez wątpienia ten sukces zawdzięczamy prof. Giuseppe Guarnaccia.

Wielopłaszczyznowy zakres  współpracy obu partnerów obejmuje działalność naukową i szkoleniową we wszystkich obszarach okulistyki takich jak: leczenie i chirurgia jaskry,  siatkówki, chorób plamki, chirurgię plastyczną oraz chirurgię rogówki. –  Nasza współpraca, przyczyniła się również do rozpoczęcia działalności Europejskiego Centrum Innowacyjnych Terapii Plamki w Lublinie, które będzie odgrywało kluczową rolę w tej części Europy, ponieważ pacjenci otrzymają nie tylko standardowe, ale również najnowsze terapie genowe i farmakologiczne, oparte na badaniach klinicznych nad nowymi metodami leczenia chorób plamki. Podobne ośrodki okulistyczne działają tylko w kilku miejscach na świecie: w Tybindze i Rostoku (Niemcy), Katanii (Włochy) oraz Newark i San Francisco (USA), dodaje szef lubelskiej kliniki.

 Wspólna działalność naukowa i szkoleniowa, to tylko nieliczne zasługi światowej sławy okulisty dla budowania międzynarodowej pozycji lubelskiej okulistyki i promocji miasta.  Te dokonania zadecydowały dwa lata temu o przyznaniu  profesorowi  Giuseppe Guarnaccia tytułu Honorowego Obywatela Lublina. 

Ogromne zasługi dla akademickiego ośrodka okulistycznego w Lublinie ma również prof. ANSELM JÜNEMANN, który był ordynatorem Kliniki Okulistyki z Polikliniką Uniwersytetu Erlangen-Norymberga, potem pełnił funkcję dyrektora Kliniki Okulistyki Uniwersytetu Medycznego w Rostocku, a od 2019 roku pracuje w Centrum Okulistycznym Viselle w Erlangen. Współpraca naukowa lubelskiego ośrodka z prof. Anselmem  Jünemannem trwa od 24 lat.

Polscy lekarze odbywali i nadal odbywają staże naukowe i kliniczne w szpitalu w Rostocku, prowadzą badania, otwierają swoje przewody doktorskie i habilitacyjne oraz nawiązują kontakty interpersonalne. W ramach trwającej od tylu lat współpracy światowy autorytet w dziedzinie okulistyki prowadzi zajęcia dydaktyczne z anglojęzycznymi studentami w Lublinie oraz wykonuje najbardziej skomplikowane zabiegi operacyjne. Jako prekursor w takich dziedzinach jak chirurgia zaćmy, jaskry i okulistyki dziecięcej kształci również wielu okulistów w tym zakresie, dzieląc się z nimi swoją wiedzą i doświadczeniem..   

– Ogromna wiedza merytoryczna i zdolności dydaktyczne  profesora Jünemanna w połączeniu z jego niezwykłą życzliwością i otwartością sprawiły, że  jest  profesorem wizytującym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie – informuje prof. Robert Rejdak. –  Nasza współpraca kliniczna dotyczy wprowadzania najnowszych metod chirurgii zaćmy, jaskry i witrektomii, również w oparciu o wizualizacje 3D. Wśród  podejmowanych wspólnie prac badawczych należy podkreślić badania nad rolą homocysteiny, kwasu kynureninowego w patomechanizmach wielu schorzeń drogi wzrokowej. Efektem wieloletniego współdziałania z Kliniką Okulistyki w Lublinie jest kilkadziesiąt publikacji w renomowanych światowych pismach. Dzięki intensywnej współpracy z prof. Anselmem Jünemannem, z konsultacji u  niemieckiego specjalisty w dziedzinie badań genetycznych korzystają też najmłodsi pacjenci lubelskiej kliniki okulistycznej. Odegrał też ważna rolę w lubelskim projekcie „Dobrze widzieć”.

Światowej sławy autorytet w dziedzinie okulistyki prof. Anselm Jünemann  jest doktorem honoris causa Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Decyzją o przyznaniu zaszczytnego wyróżnienia podjęło kolegium rektorskie, w uznaniu wybitnych osiągnięć naukowych profesora.

Główne obszary badawcze prof. Jünemanna to: funkcjonalna i morfologiczna wczesna diagnostyka jaskry, chirurgia filtracyjna jaskry, selektywne testy psychofizyczne i elektrofizjologiczne do oceny drogi wzrokowej, multifokalne techniki stymulacji, mechanizmy neurodegeneracji siatkówkowej, zaburzenia metabolizmu homocysteiny w przebiegu jaskry, aspekty immunologiczne jaskry, transtrabekularna chirurgia jaskry, implanty przeciwjaskrowe, modulacja procesów gojenia w chirurgii jaskry oraz zespół pseudoeksfoliacji.

Trzecim z trójki osobistości światowej okulistyki, który otrzyma Medal Unii Lubelskiej jest prof. SUNDARAM NATARAJAN, który poświęcił swoje życie niesieniu pomocy i leczeniu osób z wadą wzroku. Jest nie tylko chirurgiem okulistą, ale także uzdrowicielem, ratującym pacjentów przed utratą wzroku.  Za swoją działalność uhonorowany został przez rząd Indii nagrodą Padmashri, jednym z najwyższych odznaczeń cywilnych. Profesor Natarajan zyskał uznanie na całym świecie za swoją precyzję w chirurgii witreoretinalnej.

Jest założycielem, prezesem i dyrektorem zarządzającym renomowanym szpitalem Aditya Jyot Eye Hospital Pvt. Ltd. (AJEHPL) w Bombaju oraz ekskluzywnym Centrum Chirurgii i Badań nad Siatkówką Ciała Szklistego, które jest pierwszym tego typu ośrodkiem w Indiach. Jest wybitnym badaczem, zwłaszcza w dziedzinie sztucznej siatkówki i przeszczepiania komórek macierzystych w chorobach zwyrodnieniowych siatkówki. Pod jego kierownictwem szpital AJEHPL został uznany przez magazyn Reader’s Digest za najbardziej zaufany szpital okulistyczny w Bombaju.

Prof. Natarajan jest wybitnym członkiem Rady Nadzorczej Międzynarodowej Rady Okulistycznej, organizacji macierzystej wszystkich towarzystw okulistycznych na świecie. Jest także prezesem Towarzystwa Trauma Okulistycznego Azji i Pacyfiku oraz Stowarzyszenia Absolwentów Sankara Nethralaya; Redaktorem Eye World, Indie; Sekretarzem Generalnym Globalnego Konsorcjum Genetyki Oka. Pełni jeszcze szereg innych prestiżowych funkcji w organizacjach międzynarodowych.

Jako zapalony akademik wniósł znaczący wkład w świat akademicki. Ma na swoim koncie ok. 200 recenzowanych publikacji, pięć książek, kilkadziesiąt rozdziałów w książkach. Jest autorem wielu artykułów redakcyjnych IJO oraz ponad 2000 prezentacji i przemówień. Jako przedstawiciel chirurgii VR przeprowadził ponad 600 operacji na żywo, ucząc początkujących chirurgów VR na całym świecie. Jest także laureatem kilku nagród krajowych i międzynarodowych za wzorową pracę w tej dziedzinie.

Profesorowie uhonorowani przez władze miasta Medalem Unii Lubelskiej poza uroczystościami jubileuszowymi wezmą też udział w Międzynarodowym Zjeździe Okulistyki ESASO Retina Day, „Chirurgia na żywo”, który odbędzie się 1 września w Lublinie.

Jolanta Czudak

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here