Medisensonic kupiło 100 proc. udziałów w spółce Deventiv

1011

Specjalizująca się w technice mikrofalowej  i sensorycznej polska firma Medisensonic, tworzy na światowym poziomie rozwiązania do bezinwazyjnej diagnostyki medycznej i stomatologicznej. Nabycie 100 proc. udziałów w spółce Deventiv ze Śląska, powołanej do rozwoju automatycznego  skanera do diagnozowania jamy ustnej, wzbogaci portfolio firmy o nowatorski produkt, objęty ochroną patentową na europejskim i międzynarodowym rynku m.in. w Stanach Zjednoczonych, Chinach i Korei.

– Z kilku powodów dokonaliśmy aktywizacji w spółce Deventiv, która doprowadziła do 6 poziomu gotowości technologicznej swój produkt  na etapie badań i rozwoju  – wylicza Robert Gromada, prezes Medisensonic. – Po pierwsze, konsolidacja rynku produktów stomatologicznych jest od kilku lat trendem globalnym, w który doskonale wpisuje się nasza firma. Po drugie, chcemy wspólnie z twórcą tego projektu  dr Marcinem Binkowskim, prowadzić dalsze prace nad przygotowaniem prototypu automatycznego skanera wewnątrzustnego,  który znakomicie uzupełnia naszą ofertę kierowaną do stomatologów. Jesteśmy  bowiem autorem innowacyjnego urządzenia do diagnozowania stanu miazgi zębowej, które przechodzi ostatni etap badań klinicznych.

Wizualizacja urządzenia do badania stanu żywotności zębów

Synergia potencjału w działaniach obu firm była kolejnym powodem  przemawiającym za dokonaniem takiej transakcji. Duże znaczenie w nabyciu przez Medisensonic udziałów  w kapitale zakładowym spółki Deventiv miała też ochrona patentowa wynalazku na europejskim i międzynarodowym rynku.  – To nam ułatwi wejście na konkurencyjne rynki  z działalnością biznesową po wdrożeniu do produkcji obu wyrobów stomatologicznych. Te wszystkie argumenty potwierdzają racjonalność naszej decyzji,  dodaje prezes Gromada.

Po przygotowaniu wstępnego prototypu automatycznego skanera do diagnozowania jamy ustnej, nad którym prace trwały od 2019 do 2021 roku, szef spółki  Deventiv, dr Marcin Binkowski  szukał inwestora do dalszego rozwoju projektu. Dla pomysłodawcy nie był to czas łaskawy, ponieważ najpierw wybuchła pandemia, potem był lockdown. To zaburzyło i wydłużyło prace nad tym  przedsięwzięciem.

– Napisałem do prezesa Roberta Gromady prośbę o spotkanie i ocenę potencjału spółki Deventiv. W efekcie naszych rozmówców pojawiła się możliwość dokonania akwizycji, ponieważ zaawansowanie produktu zostało zauważone przez przyszłego nabywcę udziałów. Z mojego punktu widzenia była to akceptowalna propozycja, która dawała szansę na kontynuację projektu B+R, w tym jego doinwestowanie – informuje dr Marcin Binkowski.

Medisensonic ma doświadczenie w realizacji  projektów badawczo-rozwojowych i tworzy rozwiązania do bezinwazyjnej diagnostyki medycznej i stomatologicznej na światowym poziomie. Pracuje z wybitnymi ekspertami w tej dziedzinie. Portfolio firmy wzbogaci dodatkowo synergia ze spółką Deventiv, która dzięki inwestycji i dotacji z NCBR otrzymanej  od EVIG Alfa sp. z o.o. w ramach programu „Bridge Alfa ” doprowadziła w 2021  roku projekt, do 6 poziomu gotowości technologicznej.

– W trakcie dotychczasowej realizacji projektu wykonaliśmy w Deventiv m.in. podsystemy skanera, którymi są: optyka oraz ramię poruszające kamerami wewnątrz jamy ustnej – podkreśla Marcin Binkowski. – O ile wybrane podsystemy są już przygotowane to podczas dalszych prac B+R opracowane zostaną m.in. część ustna,  algorytmy i oprogramowanie komputerowe. Zapewnią one automatyczną rekonstrukcję modelu 3D zębów i dziąseł. Realizacja tych wyzwań zakończy się zbudowaniem pierwszego prototypu skanera, który po uzyskaniu wymaganych zgód przejdzie testy w wybranych gabinetach stomatologicznych z udziałem pacjentów. Już dziś gabinety zainteresowane udziałem w badaniach mogą zgłaszać się do Deventiv, dlatego zapraszamy do współpracy.

Koncepcyjna wizualizacja skanera

Po objęciu 100 procent udziałów w spółce  przez Medisensonic dokończenie  prototypu automatycznego skanera wewnątrzustnego, będzie kontynuowane także przy zaangażowaniu zespołu  specjalistów działających w tej firmie.

– Wynalazca w małym startupie z inwestycją typu seedowego, nie zrobi tak skomplikowanego urządzenia, bez znacznych środków finansowych, ponieważ do wdrożenia tego typu technologii czy produktu, potrzebna jest realizacja kompleksowego projektu B+R – przyznaje Marcin Binkowski.

Odbiorcami  gotowego produktu będą przychodnie i gabinety stomatologiczne oraz pracownicy zakładów protetycznych. Wykonanie badania przy użyciu  automatycznego skanera diagnostycznego, umieszczonego w ustach pacjenta pozwoli na precyzyjne obrazowanie zębów i dziąseł, z bardzo wysoką dokładnością i szybkością, bez aktywnego zaangażowania obsługi tj. stomatologa lub higienistki stomatologicznej.

– W efekcie pracy urządzenia powstanie standardowy model 3D jamy ustnej w formie pliku komputerowego, niezbędnego do planowania leczenia stomatologicznego, a w tym leczenia protetycznego, implantologicznego i  ortodontycznego wraz z projektowaniem geometrii protez, szablonów implantologicznych i aparatów ortodontycznych.  Automatyczny skaner wewnątrzustny będzie stanowił alternatywę dla powszechnie stosowanych niewygodnych dla pacjenta wycisków stomatologicznych, bazujących na masie alginatowej bądź silikonowej, a także dla manualnych skanerów stomatologicznych,  które  wymagają obsługi przez przeszkolony personel i stąd zapewniają mniej powtarzalne wyniki.  – wyjaśnia wynalazca urządzenia.

Wybrane podsystemy takie jak optyka czy ramię poruszające kamerami zostały już opracowane, podczas gdy do urządzenia trzeba jeszcze przygotować oprogramowanie, które zespół Deventiv wykona  w ramach prac B+R dofinasowanych z NCBR. W projekcie zaangażowany będzie także personel spółki Medisensonic, specjalizującej się w technikach mikrofalowych i sensorycznych. 

Jolanta Czudak

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here