Medycyna przyszłości zaczyna się dziś

393

Robotyzacja medycyny oraz coraz szersze wykorzystywanie sztucznej inteligencji w analizie danych to przykłady ciekawego wdrażania innowacji technologicznych w służbie zdrowia. W jaki jeszcze sposób nowatorskie rozwiązania medyczne pomogą leczyć pacjentów oraz zwiększą skuteczność profilaktyki? Jaka przyszłość czeka sektor medtech i w których obszarach zanotuje on najbardziej dynamiczny rozwój? Na pytania odpowiada Sanjeev Choudary, prezes zarządu spółki publicznej Medinice, która zajmuje się rozwijaniem urządzeń medycznych.

Medinice opracowuje innowacyjne rozwiązania dla kardiologii i kardiochirurgii. Jaki jest główny obszar specjalizacji spółki?

Specjalizujemy się w rozwijaniu technologii minimalnie inwazyjnych, które umożliwiają precyzyjne diagnozowanie i skuteczne leczenie chorób serca z jak najmniejszą ingerencją w struktury anatomiczne pacjenta. Współpracujemy ściśle z kardiologami, kardiochirurgami i innymi specjalistami, aby lepiej zrozumieć wyzwania oraz potrzeby w zakresie diagnostyki i leczenia chorób serca. Medinice jako jedna z nielicznych firm w Polsce rozwija trzecią klasę urządzeń medycznych, która wiąże się z najwyższym ryzykiem klinicznym, co z kolei przekłada się na wyższe koszty rozwoju sprzętu medycznego, ale za to w efekcie daje najwyższą stopę zwrotu z inwestycji.

Sektor medtech w istotny sposób wpływa na poprawę jakości życia pacjentów. Jakie są jego kluczowe sukcesy w tej dziedzinie?

Niewątpliwą zasługą rozwoju nauki, w tym technologii medycznych jest fakt, że żyjemy o ponad 30 lat dłużej niż nasi przodkowie. Ponadto na przestrzeni 100 lat umieralność w krajach rozwiniętych zmalała o ponad 67%. Wynika to z redukcji umieralności wśród dzieci oraz skuteczniejszego ratowania ludzi po 45 roku życia.

Za tymi danymi stoi również postęp w obszarze technologii medycznych, a przede wszystkim rozwój urządzeń do małoinwazyjnych zabiegów. Dzięki nim zmniejszono ryzyko powikłań oraz poziom ingerencji w struktury anatomiczne pacjentów, którzy mogą szybciej wrócić do normalnego życia po operacji. Warto podkreślić, że pionierem rozwoju technologii małoinwazyjnych jest członek Rady Naukowej Medinice – dr. V.A. Subramanian.

Niewątpliwym sukcesem sektora medtech, który bezpośrednio wpływa na poprawę jakości życia pacjentów jest też szybki rozwój telemedycyny. Pozwala ona pacjentom monitorować stan swojego zdrowia bez konieczności wizyty w przychodni lub szpitalu. W ten sposób można zapobiegać powikłaniom oraz rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych.

Krokiem milowym w rozwoju sektora medtech jest również postęp w zakresie robotyzacji. Profesor Piotr Suwalski, współzałożyciel naszej spółki, prowadzi operacje z wykorzystaniem najbardziej zaawansowanych pod względem technologicznym robotów przeznaczonych do wykonywania małoinwazyjnych operacji.

Innowacje w obszarze medtech zawsze obejmowały zaawansowane narzędzia diagnostyczne. Początkowo były to termometry czy stetoskopy, a obecnie są to np. elektrokardiografy, które umożliwiają wczesne wykrywanie ryzyka chorób serca. Przykładem takiej innowacji jest spółka EP Solutions, zarządzana przez Marcina Gołębickiego z Rady Nadzorczej Medinice.

Czy innowacje w sektorze medtech mogą przyczyniać się do zmniejszenia kosztów opieki zdrowotnej?

Tak, i to w znacznym stopniu – szczególnie, gdy mówimy o rozwoju medycyny prewencyjnej w takich dziedzinach jak telemedycyna oraz zdalnaa diagnostyka. Medycyna prewencyjna to praktyka profilaktycznej opieki zdrowotnej. Jej zadaniem jest jak najwcześniejsze wykrywanie i zapobieganie chorobom, niepełnosprawności oraz śmierci.

Innym przykładem jest wprowadzenie zaawansowanych urządzeń diagnostycznych, terapeutycznych i małoinwazyjnych do służby zdrowia. Ich zastosowanie pozwala skrócić czas trwania zabiegów i hospitalizacji, a także zmniejszyć ryzyko pojawienia się błędów oraz powikłań pooperacyjnych, prowadząc tym samym do redukcji kosztów związanych z opieką zdrowotną.

Wprowadzanie na rynek innowacyjnych rozwiązań medycznych niesie za sobą wiele korzyści zarówno dla pacjentów, jak i służby zdrowia. Dla firm z sektora medtech stanowi jednak często duże wyzwanie. Z jakimi trudnościami muszą się one mierzyć?

Wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań medycznych na rynek wiąże się z całą masą wyzwań! Z punktu widzenia każdej spółki medycznej, w tym Medinice, kluczowymi czynnikami powodzenia projektu są akceptacja i adaptacja nowatorskich rozwiązań przez personel medyczny. Wszystkie rozwijane przez nas urządzenia pochodzą od lekarzy, ale i tak niezbędne są konsultacje z innymi praktykami w celu określenia ogólnych wymagań i ergonomii urządzeń. Następnie rozwiązania stworzone przez Medinice są weryfikowane podczas testów i badań przedklinicznych. Tutaj dochodzimy do najbardziej oczywistego wyzwania, czyli projektowania talis qualis. Ale to już temat na osobny wywiad, gdyż rozciąga się on od badania czystości patentów po optymalizację produkcji.

Innym poważnym, czasochłonnym i drogim wyzwaniem są regulacje, które przesuwają w czasie wprowadzenie innowacji na rynek o kilka lat, ale w zamian za to zapewniają pacjentom bezpieczeństwo. Musimy spełnić rygorystyczne wymagania, takie jak ISO 13485, przejść pozytywnie badania kliniczne, aby na końcu uzyskać odpowiednie certyfikaty takie – FDA w USA czy CE w Europie. Niedawno w Europie zmieniły się regulacje dotyczące urządzeń medycznych – MDR na bardziej restrykcyjne, co dodatkowo wydłużyło proces wprowadzania innowacji na rynek i zwiększyło jego koszty.

Dużym wyzwaniem jest też pozyskiwanie zaufania ze strony szpitali. Z pomocą przychodzą tutaj lekarze, którzy mają określone potrzeby oraz publikacje naukowe – z dumą dodam, że na temat każdego urządzenia opracowanego przez Medinice powstało już co najmniej kilka prac.

Największą trudnością jest jednak finansowanie projektu. Opracowanie i wdrożenie nowych technologii medycznych wymaga poniesienia istotnych nakładów finansowych. Medinice rozwiązuje ten problem, opierając swoje źródła finansowania na grantach naukowych oraz zaufaniu inwestorów giełdowych.

Firmy tworzące nowe technologie medyczne i około medyczne to oprócz branży IT jeden z głównych celów inwestorów finansowych oraz branżowych. Czy Pana zdaniem zainteresowanie inwestorów spółkami z sektora lifesciences rośnie?

Obserwujemy stały wzrost zainteresowania spółkami z sektora lifesciences, w tym również medtech. Trudno się temu zresztą dziwić, ponieważ wraz z wydłużaniem się życia populacji wzrasta zapotrzebowanie na rozwiązania medyczne, które podnoszą jakość i skuteczność opieki zdrowotnej. Produkty oraz technologie medyczne są niezbędne dla pacjentów, dlatego cieszą się stabilnym popytem. Rządy i instytucje odpowiedzialne za ochronę zdrowia na całym świecie coraz więcej inwestują w rozwój opieki zdrowotnej. To wszystko sprzyja stabilnemu wzrostowi sektora medtech i zwiększaniu liczby inwestycji w jego obszarze. Warto zauważyć, że globalny rynek urządzeń medycznych, który w 2022 r. wyceniono na 512 mld USD, charakteryzuje się tempem wzrostu ok. 5% r/r. Ponadto oprócz stabilnego wzrostu, przemysł medyczny oferuje unikalne możliwości inwestycyjne, które przyciągają zarówno inwestorów finansowych, jak i branżowych. Inwestorzy obserwują mnożniki, po których odbywają się transakcje w sektorze medtech – niejednokrotnie wynosząc 1000% wartości inwestycji. Warto jednak zwracać uwagę także na portfolio spółek. Zazwyczaj firmy prowadzą tylko jeden projekt. Medinice jest ewenementem, ponieważ ma w swoim portfolio aż 12 produktów, dzięki czemu stanowi bezpieczne rozwiązanie dla osób chcących inwestować w rozwój sektora medtech.

Amerykańska spółka Clairfield Partners, z którą Medinice podpisało umowę, mocno stawia na polski medtech. W przypadku komercjalizacji których projektów liczą Państwo na największe wsparcie z jej strony?

W pierwszej kolejności w planach mamy komercjalizację najbardziej rozwiniętego produktu, czyli inteligentnego opatrunku uciskowego PacePress. Prowadzimy również prace zmierzające do komercjalizacji m.in. urządzenia do precyzyjnego mapowania serca 3D i ablacji RF, czyli MiniMax lub urządzenia do krioablacji CoolCryo. Doświadczenie oraz sieć kontaktów globalnej spółki Clairfield Partners pomogą nam dotrzeć do szerokiej bazy klientów oraz zbudować skuteczną strategię sprzedażową.

Które obszary sektora medtech są Pana zdaniem najbardziej obiecujące pod względem wdrażania innowacji?

Z pewnością są to technologie małoinwazyjne, zwłaszcza w dziedzinach kardio-, onko- i neurologii. Dążenie do zmniejszenia negatywnych następstw procedur medycznych prowadzi do rosnącej popularności technik małoinwazyjnych. Niektóre z nich – np. cewnikowanie, umożliwiają przeprowadzanie skomplikowanych procedur, takich jak np. wszczepienie zastawki, bez konieczności otwierania klatki piersiowej. To z kolei skraca czas hospitalizacji, minimalizuje ryzyko powikłań i przyspiesza powrót pacjentów do aktywnego życia.

Innym przykładem innowacyjnych rozwiązań są roboty chirurgiczne, które umożliwiają przeprowadzanie zabiegów kardiochirurgicznych przy minimalnym naruszeniu struktur anatomicznych pacjenta. Do ich funkcjonowania wykorzystywana jest też sztuczna inteligencja i analiza danych
–  wprowadzanie AI do diagnostyki, analizy danych medycznych i planowania terapii przynosi znaczące korzyści. Algorytmy uczenia maszynowego mogą pomóc w dokładniejszym rozpoznawaniu chorób, personalizacji terapii i optymalizacji procesów medycznych.

Tutaj dochodzimy do telemedycyny i zdalnej opieki. Rozwój technologii komunikacyjnych umożliwia coraz bardziej zaawansowaną zdalną opiekę zdrowotną. Narzędzia do monitorowania zdrowia pacjentów, telekonsultacje i zdalne diagnozowanie przyczyniają się do skrócenia czasu oczekiwania na procedury medyczne, poprawy dostępności specjalistów i redukcji kosztów opieki zdrowotnej.

Z pomocą telemedycynie przychodzi Internet rzeczy (IoT) czy wearables  – urządzenia noszone, takie jak inteligentne zegarki, opaski monitorujące aktywność fizyczną czy ciśnieniomierze, które mają duży potencjał w medycynie prewencyjnej. Monitorują ciśnienie krwi, tętno, aktywność fizyczną i inne parametry, umożliwiając ludziom kontrolę zdrowia i dostarczając cennych informacji dla lekarzy.

Warto również wspomnieć o nanotechnologii, gdyż oferuje ona wiele możliwości w dziedzinie medycyny, w tym także w kardiologii. Nanocząsteczki mogą być wykorzystywane do dostarczania leków, diagnozowania i monitorowania chorób, a także do tworzenia zaawansowanych biomateriałów, z których budowane są urządzenia medyczne.

Na koniec poproszę o wskazanie perspektyw rozwoju sektora medtech w najbliższej przyszłości.

Innowacje technologiczne, takie jak nowe materiały, rozwój sztucznej inteligencji, możliwości analizy masowych danych oraz rozwój internetu rzeczy (IoT), mają znaczący wpływ na sektor medtech. Firmy z sektora lifesciences wykorzystujące te technologie w celu tworzenia innowacyjnych produktów i usług, stają się atrakcyjne dla  inwestorów, którzy widzą potencjał w takich rozwiązaniach. Perspektywy rozwoju sektora medtech, w którym działa Medinice są niezwykle obiecujące. Technologia, nauka i biznes nieustannie się rozwijają, a ich postęp przyspiesza. Kontynuacja inwestycji w badania i rozwój, przy współpracy z ekspertami z obszaru medycyny pozwalają Medinice na tworzenie innowacyjnych rozwiązań, które przyczynią się do poprawy jakości życia pacjentów.

Rozmawiała Nina Kinitz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here