Między nauką, a dyplomacją – zaszczytne wyróżnienie dla arcybiskupa Celestino Migliore

1447

Doktorat honoris causa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego dla arcybiskupa Celestino Migliore, jest wyrazem wdzięczności za ogromny wkład w budowanie pokojowych relacji międzynarodowych, poczucie odpowiedzialności za dobro wspólne oraz godność każdego człowieka. Obchodzone rokrocznie święto UKSW w rocznicę śmierci wielkiego męża stanu i patrona uczelni było okazją do przyznania zaszczytnego wyróżnienia wybitnemu filozofowi i papieskiemu dyplomacie, który przez wiele lat był związany z Polską.

Laureat doktoratu honoris causa wyraził wdzięczność za jego uhonorowanie i rozpoczął swój wykład z humorem: “Pewnego razu ktoś powiedział, że istnieją dwa rodzaje prawników: ci, którzy znają prawo i ci, którzy znają sędziów. Jestem pewny, że profesorowie i studenci nauk prawnych tutaj obecni, należą do pierwszej kategorii prawników i jestem bardzo szczęśliwy, że od dzisiaj mogę należeć do ich grona”.

Wyznał, że do studiów prawniczych skłoniły go okoliczności zawodowe, jednak szybko zaczęły stanowić jego pasję. – Fascynowała mnie koncepcja pewności prawnej: wspólny fundament dla wszystkich, na którym można oprzeć pewne elementarne reguły pokojowego i owocnego współistnienia między ludźmi dowolnej grupy społecznej. Przede wszystkim wydawało mi się interesujące wyzwanie, jak połączyć ze sobą prawo, prawniczą perspektywę z celem prawa kanonicznego, jakim jest zbawienie dusz (salus animarum). Bardzo pragnąłem pracować przy sprawach sądowych dotyczących spraw małżeńskich, żeby mądrość prawa łączyć z mądrością życiową, bo ona zajmuje się nie przypadkami, ale osobami; zajmuje się sytuacjami i uwarunkowaniami w perspektywie osoby ludzkiej, jej godności i jej dobra, w powiązaniu z miłosierdziem – mówił były nuncjusz apostolski w Polsce, a obecnie papieski przedstawiciel w Federacji Rosyjskiej.

Arcybiskup Celestino Migliore podkreślił także rolę prawa międzynarodowego w ochronie praw człowieka. – Ta kategoria prawna – choć jeszcze w stanie embrionalnym – może otworzyć nowe drogi do dobrego rządzenia w poszczególnych krajach oraz dla międzynarodowej solidarności w przypadku, kiedy władze danego kraju nie mogą lub nie chcą chronić swoich obywateli – powiedział.

Dodał, że międzynarodowe prawo pomogłoby w stawianiu czoła m.in. problemowi ludobójstwa, uchodźstwa, ochrony naturalnego środowiska czy opieki społecznej. „Bardziej uważni i przenikliwi obserwatorzy sceny światowej zgodnie stwierdzają, że kryzys współczesnego świata jest kryzysem ludzkości uzależnionej prawie wyłącznie od technologii”

W uchwale o przyznaniu arcybiskupowi Celestino Migliore doktoratu honoris causa Senat UKSW wymienił  liczne zasługi hierarchy: “osobisty wkład Laureata w budowanie pokojowych relacji międzynarodowych, opartych na wartościach chrześcijańskich. Senat UKSW zwraca również uwagę na wybitne osiągnięcia Księdza Arcybiskupa w dyplomacji dwustronnej i rozwijanie przyjaznych stosunków międzynarodowych z poszanowaniem zasad ekumenizmu i szacunku do innych wyznań i religii”.

Rektor UKSW ks.prof. Stanisław Dziekoński nawiązując do duchowego przesłania  kardynała Stefana Wyszyńskiego, patrona uczelni oraz do słów arcybiskupa Celestino Migliore podkreślał jak ważne jest tworzenie wspólnoty i pozytywnej współpracy, która stanowi podstawę rzeczy wielkich i trwałych.  – Świat potrzebuje intelektu, ale bez silnych zespołów, prawdziwej wspólnoty opartej na zaufaniu i głębokiej więzi, żadna jednostka nie wykorzysta w pełni  swojego potencjału. Każdy rozwój wymaga zaangażowania i pracy, której wartości nie można oceniać tylko od strony materialnej. Nasz wspólny wysiłek został wielokrotnie doceniony  przez wiele instytucji, ważnych w świecie naukowym, społecznym i gospodarczym. Niedługo te wszystkie dokonania podsumujemy świętując jubileusz 20 – lecia UKSW. – Jesteśmy szczególnie dumni, że w tym roku dołączyliśmy do elitarnego grona uczelni, które otrzymały europejski certyfikat jakości nauki, podsumował rektor, zwracając szczególną uwagę również na otwarcie wydziału medycznego na UKSW.

W uroczystości z okazji święta uczelni udział wzięli nuncjusz apostolski w Polsce, abp Salvatore Pennacchio poprzedni nuncjusz i emerytowany arcybiskup gnieźnieński, abp Józef Kowalczyk, a także metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz, sekretarz KEP bp Artur Miziński, abp Sławoj Leszek Głódź, abp Stanisław Budzik, bp Józef Guzdek, bp Piotr Libera, bp Rafał Markowski oraz przedstawiciele władz państwowych, świata nauki i kultury.

Prezydent RP nadał odznaczenia państwowe Złotego, Srebrnego i Brązowego Krzyża Zasługi a także złote i srebrne medale za długoletnią służbę zasłużonym pracownikom UKSW.

Odczytano też okolicznościowe listy od marszałka Sejmu RP i premiera, Mateusza Morawieckiego, który zaznaczył, że UKSW to miejsce szczególne gdzie uniwersalne wartości, odpowiadające zasadom etycznym i moralnym stanowią podstawę nauczania. Uczelnia, na której kształci się ponad 15 tys. studentów na blisko 40 kierunkach, z powodzeniem odpowiada na wyzwania jakie stawia przed nami współczesny świat.

(JC)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here