Międzynarodowa konferencja naukowa przed wizytą papieża w Słowacji

1326

Kulturotwórcze i religijne dziedzictwo kościołów greckokatolickich w Europie Środkowej i Wschodniej, w przededniu spotkania papieża Franciszka w słowackim Prešove, jest tematem międzynarodowej konferencji naukowej, organizowanej przy udziale Warsaw New Tech University Foundation i Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Konferencja w formule on-line obędzie w czwartek, 26 sierpnia o godzinie 9.00 i potrwa do 12.30.  Wykłady i prelekcje będą prowadzone w języku polskim.  

Kościół greckokatolicki jest wspólnotą chrześcijan obrządku bizantyńskiego, uznającą papieża i dogmatykę katolicką. Zachowuje prawosławne odrębności liturgiczne i prawne. Posiada odmienny kalendarz kościelny, język liturgii i dopuszcza małżeństwo księży przed święceniami. – Wrześniowa wizyta papieża Franciszka w Słowacji była dla nas inspiracją do zorganizowania międzynarodowej konferencji, która przybliża w duchu dialogu religijnego i międzykulturowego przestrzeń do współpracy wśród chrześcijańskiej wspólnoty. Konferencja z udziałem przedstawicieli  ze Słowacji, Rumunii, Chorwacji, Włoch, Stanów Zjednoczonych, Kanady i Polski, będzie okazją do przypomnienia religijnego dziedzictwa kościołów greckokatolickich w Europie Środkowej i Wschodniej, a także omówienia współczesnych problemów w kontekście  przesłania Ojca Świętego, adresowanego do tej wspólnoty – tłumaczy ks. prof. Stanisław Dziekoński, prezes Warsaw New Tech University Foundation, rektor UKSW w latach 2002-2020.  

Konferencja organizowana jest w przededniu spotkania papieża Franciszka w Prešove i sprawowania tam Liturgii św. Jana Chryzostoma (14 września 2021 roku). Przewodniczenie przez papieża Liturgii św. Jana Chryzostoma jest mocno osadzone w kontekście kulturotwórczego i religijnego dziedzictwa kościołów greckokatolickich w Europie Środkowej i Wschodniej oraz zdecydowanie wzmacnia rolę i wartość wschodniej tradycji chrześcijańskiej w tej części Europy. Rozpatrzeniu i przybliżeniu tych wielowymiarowych kwestii służyć ma konferencja, aby także intelektualnie przygotować do – lepszego rozumienia – spotkania papieża Franciszka w Prešove. 

Partnerami międzynarodowej konferencji są: Istituto Storico Slovacco di Roma – Slovenský historický ústav v Ríme, Katedra filozofie a religionistiky, Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Komisja do spraw Stosunków Polsko-Czeskich i Polsko-Słowackich Polskiej Akademii Nauk w Cieszynie O/Katowice oraz Parafia Greckokatolicka pw. Opieki Najświętszej Bogurodzicy w Szczecinie .

link do konferencji: https://akademiawsb1.clickmeeting.com/sala-storczyk                                                                                                                

Realizacja techniczna wydarzenia: Dominik PENAR – prodziekan ds. kształcenia ustawicznego, Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Program 26 sierpnia 2021 roku (czwartek). Rozpoczęcie o godzinie 9.00.

Część pierwsza konferencji: W przededniu spotkania papieża Franciszka w Prešove

9.15. O programie spotkania papieża Franciszka w Prešove – doc. Mons. ThDr. Ľubomír PETRÍK, PhD., stavroforný protojerej, główny organizator wizyty papieża Franciszka w  Prešove (protosynkel Prešovskej archieparchie) 

 9.30. Elementy programu pontyfikatu Papieża Franciszka w kontekście spotkania w Prešove prof. dr hab. Zdzisław KIJAS OFM Conv. (b. rektor Pontificia Facoltà Teologica San Bonaventura «Seraphicum»)

 9.45. Papież Franciszek a odkrywanie roli i wartości wschodniej tradycji chrześcijańskiej –ks. mgr Robert ROSA (proboszcz parafii greckokatolickiej w Szczecinie)

Część druga konferencji: Dziedzictwo Kościołów greckokatolickich w Europie Środkowej i Wschodniej

10.00. Religijne dziedzictwo Kościołów greckokatolickich w Europie Środkowej i Wschodniej – ks. dr. h.c. profesor PhDr. Pavol DANCÁK, PhD. (vedúci Katedry filozofie a religionistiky, Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove)

10.10. Dziedzictwo Kościoła greckokatolickiego w Rumunii w kontekście wizyty papieża Franciszka w Rumunii (31 V – 2 VI 2019 r.) – p.conf.univ.Dr. Alexandru BUZALIC (Universitatea „Babeș-Bolyai”, Facultatea de Teologie Greco-Catolică, Departamentul Oradea)

10.25. Dziedzictwo Kościoła greckokatolickiego w Słowacji – ks. ThDr. Miroslav DANCÁK , PhD. (b. rektor Gréckokatolícky kňazský seminár blahoslaveného Pavla Petra Gojdiča v Prešove)

10.35. The pope among the Byzantine-rite Slovaks in Canada in 1984 – dr Daniel ČERNÝ (Director: Istituto Storico Slovacco di Roma – Slovenský historický ústav v Ríme)

10.50. Posługa Sióstr Służebnic NPM w Kościele Greckokatolickim na Słowacji – s. dr Irena (Anna) DROZD SNPM (Zgromadzenie Sióstr Służebnic NPM. Kongregácia sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie)

11.00. Odkrywanie kulturotwórczego i duchowego dziedzictwa wschodniego chrześcijaństwa (przykład Stefana Swieżawskiego) – dr hab. Marek REMBIERZ, prof. UŚ

Część trzecia konferencji: Dziedzictwo i teraźniejszość Kościołów Wschodnich – spojrzenie biskupów greckokatolickich

11.15. Ekumeniczna koncepcja Kościoła Greckokatolickiego – bp dr Arkadiusz TROCHANOWSKI (biskup ordynariusz Eparchii olsztyńsko-gdańskiej)

11.30. Przesłanie papieża Franciszka dla Kościoła greckokatolickiego – bp dr Milan LACH SJ (biskup ordynariusz Eparchii Parmy w USA)

Część czwarta konferencji: O społecznym i edukacyjnym przesłaniu Papieża Franciszka

11.40. Godność osoby i jej prawo do prywatność w kontekście społecznego przesłania papieża Franciszka –  dr Edyta BIELAK-JOMAA (UŁ)

11.50. Edukacyjne przesłanie papieża Franciszka – dr Mariola T. KOZUBEK (UŚ)                                                              

Część piąta konferencji: O otwarciu na duchowe dziedzictwo wschodniego chrześcijaństwa w przededniu spotkania papieża Franciszka w Prešove – panel dyskusyjny

12.00-12.25 w dyskusji uczestniczą: bp dr Arkadiusz TROCHANOWSKI, ks. prof. dr hab. Stanisław DZIEKOŃSKI, ks. prof. PhDr. Pavol DANCÁK, PhD., prof. dr hab. Zdzisław KIJAS OFM Conv.,  ks. mgr Robert ROSA, dr hab. Marek REMBIERZ, prof. UŚ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here