Międzynarodowa konferencja Ophthalmology Journal w Lublinie

2676

Nowoczesne sposoby diagnozowania i  kompleksowego leczenie  najczęściej występujących schorzeń oczu oraz wad wzroku  u dorosłych i dzieci będą przedmiotem obrad dwudniowej konferencji  Ophthalmology Journal, (od 8 do 9 lutego) w Lublinie. Weźmie w niej udział ok. 400 uczestników z kraju i zagranicy. Wybitni specjaliści dyskutować będą o wykorzystywaniu nowatorskich metod, technik terapeutycznych i najnowszych leków stosowanych w światowej okulistyce. Międzynarodowa konferencja objęta została patronatem prof. Andrzeja Dropa, rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz dr Krzysztofa Żuka, prezydenta miasta.

W każdej dziedzinie okulistyki nastąpił ogromny postęp. Niezwykle szybki rozwój dotyczy m.in. nowoczesnych metod leczenia zaćmy, jaskry, ciała szklistego, odwarstwienia siatkówki, zwyrodnienia plamki żółtej i wielu innych poważnych chorób i urazów narządu wzroku.

– O nowościach terapeutycznych w światowej okulistyce począwszy od  diagnostyki i leczenia schorzeń aparatu ochronnego oka,  rogówki, poprzez chirurgię refrakcyjną, chirurgię soczewki, siatkówki, a także okulistykę dziecięcą będziemy rozmawiać podczas trzeciej już  edycji  międzynarodowej konferencji Ophthalmology Journal – mówi prof. Robert Rejdak, szef Kliniki Okulistyki Ogólnej  lubelskiego Uniwersytetu Medycznego i jednocześnie inicjator  tego ważnego wydarzenia. – W chirurgii oka mikroinwazyjne techniki, nowe soczewki wewnątrzgałkowe, wprowadzanie nowych leków w formie iniekcji, to wszystko dynamicznie się rozwija z każdym rokiem i te dokonania będziemy tu podsumowywać w gronie wybitnych krajowych i zagranicznych specjalistów. Dzielenie się najnowszą wiedzą i doświadczeniami naukowymi w tym zakresie ma charakter edukacyjny  także dla studentów i lekarzy okulistów.

Udział w konferencji, która zyskała już uznanie europejskiego środowiska okulistycznego,  zapowiedzieli  wykładowcy m.in. z Wielkiej Brytanii, Gracji, Niemiec, Włoch i Litwy.  W tegorocznym programie wprowadzono kilka nowości m.in. podczas sesji 9 lutego prezentowane będą  filmy wideo  z przeprowadzonych zabiegów i skomplikowanych operacji okulistycznych, stanowiąc wstęp do merytorycznych debat. Ich przebieg będzie rejestrowany i  archiwizowany, a następnie udostępniony w Internecie wszystkim zainteresowanym. W ocenie organizatorów, taki instruktaż pełni również ważną formę edukacyjną w diagnostyce i terapii schorzeń okulistycznych.

– Kolejną nowością podczas konferencji Ophthalmology Journal będą też  specjalistyczne kursy  dla okulistów z chirurgii ciała szklistego i siatkówki, szycia ran pourazowych oraz technik stosowanych przy badaniach podstawowych z zakresu patologii oka – kontynuuje profesor. – Będzie także unikatowy w skali kraju kurs nieinwazyjnej metody obrazowania mikroanatomii siatkówki o wysokiej rozdzielczości, który pozwala na monitorowanie przebiegu choroby i skuteczności jej leczenia. Kurs angio OCT poprowadzi międzynarodowy zespół wykładowców z Włoch, Rosji i z Polski.

Konferencja będzie również okazją do podsumowania  dokonań naukowych i  10 letniej działalności   prof. Roberta Rejdaka, jako szefa kliniki okulistyki Ogólnej. W tym okresie podjęta została współpraca z wieloma ośrodkami krajowymi m.in. z Wojskowym Instytutem Wojskowym, a także z partnerami międzynarodowymi. Bardzo ważne w tych działaniach są też kontakty  z Europejską Szkołą Zaawansowanych Studiów w Dziedzinie Okulistyki w szwajcarskim Lugano, gdzie prof. Rejdak jest wykładowcą od dekady.

– Krok po kroku konsolidowaliśmy  środowisko okulistyczne dla realizacji wspólnych projektów i to przynosi teraz wspaniałe efekty, czego dowodem jest także ta  międzynarodowa konferencja Ophthalmology Journal – podsumowuje profesor. –  Od czterech lat wydajemy w języku angielskim pismo naukowe o tej samej nazwie, które jest prezentacją dorobku polskich i zagranicznych okulistów i będzie teraz oficjalnym organem Stowarzyszenia Chirurgów Okulistów Polskich.  A wracając do konferencji, chcę  tu mocno podkreślić naszą współpracę  przy jej organizowaniu z prof. Tomaszem Żarnowskim   z Kliniki Diagnostyki i Mikrochirurgii Jaskry UM w Lublinie, a także z Anselmem Jünemannem, edytorem naszego pisma i jednocześnie visiting profesorem w mojej klinice. Bardzo cenimy sobie również współpracę z prof. Markiem Rękasem, konsultantem krajowym ds. okulistyki oraz liczną grupą wybitnych polskich okulistów, którzy przyjęli zaproszenie do Komitetu Naukowego.

Nowości w okulistyce przedstawią także firmy farmaceutyczne oraz producenci sprzętu, którzy będą uczestnikami tej ważnej konferencji.

Jolanta Czudak

Więcej szczegółów

https://journals.viamedica.pl/ophthalmology_journal/index

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here