Międzynarodowe Targi Branży Komunalnej w Ptak Warsaw Expo coraz bliżej

2645

O prestiżu międzynarodowej imprezy targowej decyduje wiele czynników, nie tylko atrakcyjna oferta nowych technologii, produktów, systemów czy usług. Niezwykle ważne jest miejsce w którym taka impreza się odbywa. Centrum Wystawienniczo – Kongresowe Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie pod Warszawą to doskonała lokalizacja, dojazd i warunki do prezentacji nowatorskich rozwiązań. Pomysł, aby w tym miejscu zorganizować  pierwsze, Międzynarodowe Targi Branży Komunalnej to przysłowiowy strzał w dziesiątkę. Do rozpoczęcia imprezy zostało już niewiele czasu. Premierowa edycja odbędzie się w dniach 26–28 września br. Szczegóły programu zdradza portalowi Anna Pańko, dyrektor targów.

– Kiedy zrodził się pomysł na organizację tej imprezy?

 – Kilkanaście miesięcy temu. Od tego czasu odbyliśmy setki spotkań z jednostkami samorządów terytorialnych, różnymi instytucjami i firmami, które dostarczają swoje produkty i rozwiązania dla branży komunalnej. Nasza inicjatywa spotkała się z dużym zainteresowaniem, ponieważ nie ma w Polsce wydarzenia o charakterze targowym, które łączyłoby wszystkie aspekty szeroko rozumianej gospodarki komunalnej. Właśnie tym chcielibyśmy się wyróżniać. Ponadto, dzięki temu, że Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie dysponuje ogromną przestrzenią  mamy możliwość  rozszerzania zakresu tematycznego imprezy przy organizacji kolejnych edycji. Tegoroczna będzie obejmowała osiem stref tematycznych, jednoznacznie kojarzących się z branżą komunalną. Będą to strefy: gospodarki odpadami, usług komunalnych, festiwalu wody, odnawialnych źródeł energii, czystości i utrzymania zieleni, AKPiA, czyli aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki, elektromobilności oraz czystego powietrza. Podejmując takie zagadnienia, chcemy być skutecznym pośrednikiem w wymianie informacji i doświadczeń między dostawcami różnych rozwiązań i technologii, a ich odbiorcami, zarówno w postaci samorządów, klientów instytucjonalnych, jak i indywidualnych, ponieważ każdy chce żyć w czystym i zdrowym środowisku.

– Te strefy będą ze sobą powiązane?

– Tak, ponieważ zdecydowana większość firm funkcjonujących w branży komunalnej ma szeroką ofertę, skierowaną do wielu sektorów komunalnych.  Z tego względu postanowiliśmy, że nie będziemy wyodrębniać granic pomiędzy poszczególnymi strefami, natomiast postaramy się, aby płynnie przechodziły tematycznie jedna w drugą. Dokładamy wielu starań, aby  na targach pojawiło jak najwięcej krajowych i zagranicznych wystawców z najnowszymi produktami i usługami. Z pewnością goście  będą żywo zainteresowani prezentowaną ofertą. Uczestnicy mogą spodziewać się ciekawych premier produktów i rozwiązań. Oczywiście we wszystkie targowe dni będziemy organizować atrakcyjne pokazy, m.in. przetwarzania drewna odpadowego na biomasę czy maszyn do utrzymania dróg, chodników i terenów zielonych. Wszystkie przewidziane atrakcje odbędą się pomiędzy budynkami. Ptak Warsaw Expo ma do zaoferowania pod tym względem bardzo duże możliwości, ponieważ część terenu nie jest utwardzona, co pozwala na prezentowanie „w akcji” maszyn do robót ziemnych, a wszelkie pozwolenia na takie pokazy są uzyskiwane  bez żadnych utrudnień. Bogaty program wystawienniczy prezentujący wszechstronne dokonania sektora komunalnego we wszystkich branżach to wspaniała okazja i praktyczna korzyść dla biznesmenów, samorządów i zwiedzających.

 – Jakie imprezy będą towarzyszyć targom?

 Targom towarzyszą liczne spotkania branżowe i panele dyskusyjne oraz merytoryczne konferencje z udziałem uczonych i znakomitych specjalistów z branży komunalnej.  Takie wydarzenia będą się odbywać w ramach każdej strefy. Przykładowo w strefie festiwalu wody planowana jest konferencja dotycząca nowoczesnych technologii w zarządzaniu i oszczędnym gospodarowaniu wodą, której partnerem merytorycznym jest Polska Akademia Nauk. Upowszechnianie najlepszych praktyk w zakresie realizacji hydrologicznych projektów, łączących naturę ze sztuką inżynierską oraz ochroną zasobów wody, która jest źródłem życia, to bardzo ważne zagadnienia. Udział wybitnych polskich naukowców i profesjonalistów z branży zapowiada wysoki poziom wykładów i dyskusji. W organizację targów włączył się również Gdański Instytut Maszyn Przepływowych PAN pełniący jednocześnie funkcję partnera merytorycznego MTBK. Instytut skoncentruje się on na odnawialnych źródłach energii w powiązaniu z działaniami podejmowanymi w zakresie walki ze smogiem i dbałości o czystsze powietrze. Równie ważnym tematem będzie elektromobilność. Najnowsze badania, przegląd działań proekologicznych, w tym najlepsze praktyki  z zakresu choćby transportu bezemisyjnego oraz niezbędna do jego funkcjonowania infrastruktura to zagadnienia, wokół których skupi się ta część merytoryczna wydarzenia.  Interesująco zapowiada się też kolejna konferencja „Kierunki w gospodarce odpadami komunalnymi”. Odwiedzający targi będą mieli okazję poznać m.in. tajniki energetycznego wykorzystania odpadów,  recyklingu, efektywnego gospodarowania odpadami w obiegu zamkniętym. Pozostałe wydarzenia  są w trakcie konkretyzowania harmonogramów. Na pewno każdy znajdzie interesujący go temat i będzie miał szansę na rozmowę czy konsultację z ekspertami w danych dziedzinach. Tak, jak powiedziałam wcześniej, każda ze stref targowych będzie miała swoją interesującą część merytoryczną .

 Ilu wystawców potwierdziło już udział w targach?

– Ta lista zmienia się każdego dnia, ale prowadzimy końcowe rozmowy z ponad 250 firmami. Aktywny udział w targach zapowiedziała także Polska Akademia Nauk, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego i kilka innych ważnych instytucji. Wszystkie szczegóły skonkretyzujemy w ciągu najbliższych tygodni. Patronat Honorowy nad tym wydarzeniem objęli już: Sławomir Mazurek, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska oraz marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik. Organizacja pierwszej edycji wydarzenia niesie ze sobą pewne trudności, ale się nie poddajemy. Na pewno będzie to wydarzenie ciekawe pod względem merytorycznym i technologicznym. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w tych targach, na pewno będzie to interesujące i korzystne zarówno dla wystawców jak i zwiedzających.

Z Anną Pańko, dyrektorem Międzynarodowych Targów Branży Komunalnej rozmawiała Jolanta Czudak

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here