Międzynarodowy Tydzień Gospodarki Obiegu Zamkniętego, 7-13 października

140

Circular Week ma na celu  promowanie zrównoważonych postaw i zachowań konsumentów, wspieranie cyrkularnych modeli biznesowych i nawiązywanie współpracy między zainteresowanymi stronami. W zeszłym roku w całej Polsce zorganizowano cykl wydarzeń angażujących różne grupy interesariuszy w działania na rzecz gospodarki obiegu zamkniętego. W tym roku Circular Week będzie mieć zasięg międzynarodowy, równocześnie w różnych miejscach Europy podjęte zostaną inicjatywy, poprzez które będziemy propagować idee zrównoważonego rozwoju.

Partnerem wydarzenia jest Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO – Dziś już nikogo nie trzeba przekonywać, że ochrona środowiska jest priorytetem, ale trzeba pokazywać co każdy z nas może konkretnie zrobić by dołożyć swoją cyrkularną cegiełkę. I właśnie w ramach całego Tygodnia przybliżymy konsumentom działania jakie mogą podejmować, by produkować jak najmniej odpadów, a przy tym nie rezygnować z komfortu życia – mówi Agnieszka Sznyk, prezes INNOWO.

Znakomitą okazją do tego będą warsztaty dot. zrównoważonej mody, ograniczenia marnotrawienia żywienia, recyclingu. Przedsiębiorcy przekonają się  jak można przejść z linearnego na cyrkularny model biznesowy, jak wdrażać zrównoważone produkty/usługi. Circular Week ma umożliwić nawiązanie i zacieśnienie współpracy pomiędzy różnymi grupami interesariuszy. Organizatorzy chcą też zaprezentować rozwiązania legislacyjne, które zachęcą firmy do przestawiania swoich linearnych modeli biznesowych na cyrkularne rozwiązania.

Głównym celem Circular Week jest zaangażowanie jak największej liczby osób, firm i instytucji w promowanie i wdrażanie koncepcji gospodarki obiegu zamkniętego. Każdy może zostać współorganizatorem Międzynarodowego Tygodnia Gospodarki Obiegu Zamkniętego, a podejmowane inicjatywy mogą przybrać formę np. platformy wymiany towarów, kawiarenek naprawczych, warsztatów, happeningów, działań z zakresu ekonomii współdzielenia itp.

Wszelkie inicjatywy podejmowane będą równocześnie w całej Europie, a każdy dzień tygodnia będzie poświęcony innemu tematowi.

Poniedziałek: Budownictwo/Przemysł 4.0/ Energia, Wtorek: Opakowania/tworzywa sztuczne/ żywność, Środa: Tekstylia/ e-waste, Czwartek: Cyrkularne miasta, Piątek:

MAZOVIA CIRCULAR CONGRESS

Kulminacyjnym wydarzeniem będzie Mazovia Circular Congress (11 października) współorganizowany przez Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju oraz Samorząd Województwa Mazowieckiego. Kongres będzie spotkaniem polskich i międzynarodowych ekspertów oraz praktyków z obszaru gospodarki cyrkularnej.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here